Chat-palvelut yksinäisyyden lievittäjinä

Yksinäisyyden kokemus vaikuttaa monin eri tavoin ihmisen hyvinvointiin (Saari 2016, 8). Sosiaalinen eristäytyneisyys voi muun muassa lisätä sydän- ja aivoinfarktien riskiä, psykosomaattista oireilua sekä lääkkeiden käyttöä. (Huttunen 2019; Lyyra ym.2019.) Yksinäisyyden tunteen lievittämisellä voidaan vaikuttaa positiivisesti hyvinvointiin ja terveyteen. Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelun yhtenä osa-alueena oli chatissa toimiminen. Tämä lisäsi ymmärrystä entisestään siitä, kuinka merkityksellistä toisen ihmisen kohtaaminen voi olla.

Kuva 1. Yksinäisyys vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin monin eri tavoin. (Sreza24595 2019)

Myötätuntoa ja kädestä pitämistä virtuaalisesti

Netistä löytyvä Tukinet tarjoaa runsaan kattauksen erilaisia yksilö- ja ryhmämuotoisia chatteja (171 teemaa), joissa toimijoina on useita kolmannen sektorin tahoja.

Chat-valikoima vertaistukea tarjoavista ryhmistä yleisiin olohuonemaisiin porinaporukoihin on laaja, ja halutessaan jokainen varmasti löytää itselleen sopivan virtuaalisen kohtaamispaikan. MIELI Suomen Mielenterveys ry:n hallinnoiman Tukinetin palvelut onkin löytänyt jo yli 300 000 suomalaista. (Mieli ry 2021a; Mieli ry 2021b.)

Chatteihin osallistuminen ei edellytä yksinäisyyden tunnetta, vaikka teema kulkeekin monesti mukana tavalla tai toisella. Maantieteellinen tosiasia, kuten liian pitkä välimatka perinteiselle kohtaamispaikalle tai oman terveysongelman harvinaisuus, saattavat ihmisiä kohtaamaan toisia samankaltaisia, digitalisaation tarjoamien vaihtoehtojen kautta. (Mieli ry 2021b).

Mieli Etelä-Karjalan Mielenterveys ry:n Yhes-ryhmächat kutsuu ihmisiä keskustelemaan arkisista ja elämään liittyvistä asioista. Juttuseuraa kaipaavalle on tarjolla useita chatteja viikon eri aikoina. Chattien lisäksi voi osallistua keskusteluihin Facebookin Yhes-sivustolla tai ottaa seurantaan Yhes-Instagramin. Omien ajatusten esiin tuominen kirjoittamalla voi joillekin olla haasteellista, jolloin vaihtoehtona on tapaaminen Discord-palvelimella. Discord-palvelin mahdollistaa livenä käytävät keskustelut, jolloin toisen äänen kuuleminen tuo kohtaamiseen uuden ulottuvuuden. (Mieli Etelä-Karjalan Mielenterveys ry 2021.)

Auttavatko sosiaaliset etäsuhteet?

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelun yhteydessä tutuksi tullut virtuaalinen Yhes-kohtaamispaikka on yksi esimerkki ennaltaehkäisevän mielenterveystoiminnan muodoista. Mahdollisuus piipahtaa yhteiseen virtuaaliolohuoneeseen voi antaa hengähdystauon omista ahdistavista yksinäisyyden ajatuksista. “Smalltalk” voi toimia hetken kannattajana, tuoda toiset ihmiset lähemmäksi ja antaa uusia, virkistäviä ajatuksia omaan arkeen.

Chattiin liittyessä tervehdykset ovat sitä tuttavallisempia, mitä useammin ryhmää tapaa, ja nimimerkin taakse piiloutuvasta ihmisestä alkaa muodostua mielikuva. Poissaolevien perään kysellään ja edellisen tapaamisen aiheisiin palataan. Eikö näin toimita myös kasvokkaisissa tapaamisissa?

Kanssakäymisellä virtuaalisessa kohtaamispaikassa voi olla merkittävä vaikutus mielen hyvinvointiin, vaikka käsitteet “olohuone” ja “kohtaamispaikka” kovin kevyiltä kuulostavatkin. Chattien tarjoama aito mahdollisuus yksinäisyyden lievittämiseen kannattaa pitää mielessä. Vinkkaa Tukinetistä naapurille, ystävälle, asiakkaalle, perheenjäsenelle, kenelle tahansa.

Kuva 2. Virtuaalinen kohtaamispaikka mahdollistaa vuorovaikutuksen omalta kotisohvalta (Vento 2021)

Kirjoittajat

Marjo Vento on sairaanhoitajaopiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa.

Tuula Juvakka toimii LAB-ammattikorkeakoulussa hoitotyön lehtorina.

Lähteet

Huttunen, J. 2019. Stressi lisää sydäntauteja, mutta ystävät suojaavat niiltä. Duodecim 2019;135:216–217. [Viitattu 26.3.2021.] Saatavissa https://www-terveysportti-fi.ezproxy.saimia.fi/xmedia/duo/duo14735.pdf

Lyyra, N., Junttila, N., Tynjälä, J. & Välimaa, R. 2019. Nuorten yksinäisyys on yhteydessä lisääntyneeseen oireiluun ja lääkkeiden käyttöön. Lääkärilehti 32/2019 vsk 74. [Viitattu 26.3.2021.] Saatavissa https://www-laakarilehti-fi.ezproxy.saimia.fi/pdf/2019/SLL322019-1670.pdf

Mieli Etelä-Karjalan Mielenterveys ry 2021. Yhes-kohtaamispaikka. [Viitattu 29.3.2021.] Saatavissa https://www.mielenterveysseurat.fi/lappeenranta/yhes-kohtaamispaikka/

Mieli Suomen Mielenterveys ry 2021a. Tukinet.beta. Teemat & Palvelut. [Viitattu 26.3.2021.] Saatavissa https://tukinet.net/teemat/

Mieli Suomen Mielenterveys ry 2021b.Tukinet – kaksi vuosikymmentä tuki- ja auttamistyötä verkossa. [Viitattu 26.3.2021.] Saatavissa https://mieli.fi/fi/etusivu/tukea-ja-apua/verkossa/tukinet-tukipisteesi-netiss%C3%A4/tukinet-%E2%80%93-kaksi-vuosikymment%C3%A4-tuki-ja

Saari, J. 2016. Aluksi: Matkalla yksinäisyyteen. Teoksessa Saari, J.(toim.) Yksinäisten Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 8-24.

Kuvat

Kuva 1. Sreza24595 2019. Sreza24595. 2019. Junan-surullinen-yksinäinen-katua-epätoivoinen. Pixabay. [Viitattu 28.4.2021.] Saatavissa: https://pixabay.com/fi/images/search/lonely/?cat=people&pagi=9

Kuva 2. Vento 2021. Marjo Vento. 2021.