mielenterveyspalvelut

4 artikkelia

Psykoosilinjan avohoidon potilaiden kokemuksia etävastaanotosta

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) Psykoosilinjan avohoidossa otettiin etävastaanotot käyttöön 2019 vuoden syksyllä, ja toden teolla etävastaanotot käynnistyivät covid-19-pandemian myötä keväällä 2020. Kesällä kaksi LAB-ammattikorkeakoulun Etäratkaisut kuntoutumisen […]