Päivittäiset arkistot: 19.5.2021

7 artikkelia

Circular Design Sprint – työelämälähtöistä yhteistyötä

LAB-ammattikorkeakoulun helmikuussa 2021 päättyneessä KISU -hankkeessa (Tuotesuunnittelulla pitkää ikää ja kierrätettävyyttä) on järjestetty syksystä 2019 erilaisia toimenpiteitä kiertotalouden mukaisen tuotesuunnittelun edistämiseksi erityisesti Päijät-Hämeen alueella. Yksi […]

Olopisteen asiakkaiden kokemuksia etäohjauksesta korona-aikana

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia on vaatinut muutoksia sosiaalipalvelujen tarjonnassa ja sosiaaliohjauksen sekä kuntoutuspalveluiden siirtymistä lähes täysipainoisesti verkkoympäristöön ja etäyhteyksiin.  Sosiaalibarometrin (2021) mukaan koronavuosi on heikentänyt […]

Opiskelijanäkökulmalla vahvistusta oppilaitos- ja työelämäyhteistyöhön

LAB-ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus rakentavat oppilaitosten alueellista yhteistyömallia Lahden kaupungin Elinvoima- ja työllisyysjaoston myöntämällä avustuksella Yritys-Hunter-projektissa. Rakenteilla olevan yhteistyömallin tavoitteena on tukea LABin, LUT-yliopiston ja […]