Covid-19 ja ammatillinen harjoittelu − opiskelijoiden kokemuksia

Keväällä 2020 poikkeusolojen johdosta useiden terveysalan opiskelijoiden harjoittelut keskeytettiin ja harjoittelut jäivät suunniteltua lyhyemmiksi tai kokonaan toteutumatta.  Terveysalalla jouduttiin uuteen tilanteeseen, jossa opiskelijat eivät päässeet suorittamaan pakollisia ammatillisia harjoitteluja ja uhkana oli opintojen viivästyminen.

Kuva 1. Covid-19 -pandemian edellyttämää suojapukeutumista. (18427938, 2020)

HARKKA − Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä (LAB 2021) on kahdeksan korkeakoulun kolmivuotinen hanke, joka päättyy joulukuussa 2021. Hankkeessa kartoitettiin opiskelijoiden ja opettajien kokemuksia harjoittelusta pandemian ensimmäisen aallon aikana. Tällöin koulutuksessa ja harjoittelukentillä jouduttiin ennalta-arvaamattomaan tilanteeseen. Covid-19 -kysely toteutettiin touko−syyskuun aikana 2020.

Kyselyyn vastasi yhteensä 376 terveysalan opiskelijaa (sairaanhoitaja-, fysioterapeutti-, terveydenhoitaja-, kätilö-, röntgenhoitaja-, suuhygienisti-, ensihoitaja-, bioanalyytikko-opiskelijoita) ja 72 opettajaa HARKKA-hankkeessa mukana olevista ammattikorkeakoulusta. LABin opiskelijoista 32 sairaanhoitaja- ja 22 fysioterapeuttiopiskelijaa vastasi kyselyyn.

Jännitystä ja huolta

Harjoittelujen muutokset heijastuivat opiskelijoiden ajatuksiin ja tunteisiin. Vastauksissa opiskelijat toivat esille jännitystä ja pelkoa etenkin harjoittelun keskeytymisestä, joka voisi hidastaa opintoja ja valmistumista. Huoli oli myös omasta ja läheisten terveydestä.

Opiskelijoista 61 % koki, että harjoitteluiden peruuntuminen vaikeutti opintoja merkittävästi. Osa terveysalan organisaatioista keskeytti lähes kaikkien opiskelijoiden harjoittelut, mutta palautti harjoittelupaikkoja opiskelijoiden käyttöön muutaman viikon kuluessa. Opiskelijoita myös palkattiin terveysalan yksiköihin työntekijöiksi, ja he (27% vastanneista) pystyivät opinnollistamaan palkkatyön osaksi opintojaan.  Suuri enemmistö opiskelijoista (88%) koki, että tiedotus pandemian vaikutuksista harjoittelun toteutumiseen hoidettiin oppilaitoksen puolesta erittäin hyvin tai kohtalaisesti.

Pandemian aikana tehostui kehittämishankkeiden, simulaatioympäristöjen, virtuaaliympäristöjen ja terveysalan etäpalveluiden käyttö harjoitteluympäristöinä. Opiskelijat kertoivat etäohjauksen lisääntyneen pandemian aikana. Vastauksissa opiskelijat toivat esille, että etäohjauksen edellytyksenä on rauhallinen ohjausympäristö ja etäohjaukseen soveltuva tekniikka.

[Alt-teksti: Taulukko, jossa 32 vastaajaa ilmoittaa, että harjoitteluun on tullut muutoksia. Tämä merkitsee 60 prosenttia vastaajista. Harjoittelut peruuntuivat kokonaan 24 prosentilta vastaajista.]
Kuva 2. Pandemian vaikutukset LAB:n terveysalan opiskelijoiden harjoittelujen toteutumiseen. (Kuva: Päivi Ivanoff-Lahtela ja Pirjo Knuuttila)

LABin opiskelijoiden harjoittelujen toteutuminen pandemian alussa

Pandemia vaikutti merkittävästi terveysalan harjoitteluiden toteutumiseen LAB-ammattikorkeakoulussa (kuva 2). Muutokset harjoittelujen toteutumisessa olivat muun muassa harjoittelujen siirtyminen seuraavaan lukukauteen, harjoitteluajan lyhentyminen, osaston vaihtuminen, ohjaajan vaihtuminen, harjoittelun muuttuminen etäharjoitteluksi tai harjoittelun suorittaminen LABin hanketoiminnassa. LABin opiskelijoista 11 pysyi suorittamaan harjoittelun palkallisessa työssä.

Asiat, jotka vaikeuttivat oppimista harjoittelussa, olivat ohjaajien vaihtuminen, suunnitelmien muuttuminen, asiakkaiden vähentyminen sekä yksinäisyys. Kuitenkin 80 % opiskelijoista koki saavuttaneensa oppimistavoitteensa erittäin hyvin tai melko hyvin (kuva 3).

[Alt-teksti: Taulukko, joka kertoo, että neljä opiskelijaa viidestä koki saavuttavansa oppimistavoitteet harjoittelussa erittäin hyvin tai melko hyvin.]
Kuva 3. Oppimistavoitteiden saavuttaminen harjoittelussa. (Kuva: Päivi Ivanoff-Lahtela ja Pirjo Knuuttila)

Pandemian vaikutuksia terveysalan harjoitteluihin käsitellään myös HARKKA-podcastissa.  

Kirjoittajat

Päivi Ivanoff-Lahtela toimii LAB-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksessa lehtorina ja harjoitteluvastaavana sekä projektityöntekijänä HARKKA-hankkeessa.

Pirjo Knuuttila toimii fysioterapiakoulutuksessa lehtorina ja harjoitteluvastaavana sekä LABin projektipäällikkönä HARKKA-hankkeessa.

Lähteet

LAB. 2021. Harkka. Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä. Hanke. [Viitattu 2.12.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/harjoittelusta-tyoelamaan-muuttuvissa-terveysalan-toimintaymparistoissa

Tervaskanto-Mäentausta,T., Suua, P., Lastumäki, O., Pinola, S. Airola, E & Vuojärvi, H. 2021. Covid-19-pandemia vauhditti terveysalan harjoittelun kehittämistä. [Viitattu: 2.12.2021]. Saatavissa: https://oamk.fi/oamkjournal/2021/covid-19-pandemia-vauhditti-terveysalan-harjoittelun-kehittamista/

Linkit

Podcast HARKKA. 2021. Oulun ammattikorkeakoulu. [Viitattu 2.12.2021]. Saatavissa: https://soundcloud.com/user-792254501/sets/podcast-harkka?si=c6dddcac83624c28b2fb9f5040157a9c

Kuvat

Kuva 1. 18427938. 2020. Suojaava puku, kasvonaamio. Pixabay. [Viitattu 2.12.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/suojaava-puku-kasvonaamion-5716753/

Kuva 2. Ivanoff-Lahtela, P. & Knuuttila, P. 2021.

Kuva 3. Ivanoff-Lahtela, P. & Knuuttila, P. 2021.