Dialogia yrittäjyydestä ja kaupallistamisesta

Osallistuin 2.5.2023 Nokian kampuksella Espoossa AMK-päivien etkoihin. Etkojen agendalla luvattiin esitellä Suomen ammattikorkeakoulujen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan parhaita käytänteitä. Koska oma työhistoria liittyy kumpaankin aiheeseen, heräsi heti kysymys ”Miksi me emme ole tuolla mukana esittelemässä meidän osaamistamme?” Oli tarpeen lähteä ottamaan asiasta tarkemmin selvää ja kahden LABin kollegan kanssa päätimme kerätä kaikki mahdolliset opit ja yhteistyömahdollisuudet tapaamisesta talteen tulevaisuutta varten.

Tapahtuman aikana kävi ilmi, että tämä verkosto on ollut olemassa jo jonkin aikaa ja nyt se kokoontui kasvokkain. Pääsimme siis mukaan hyvässä kohtaa. Parhaiden käytänteiden esittelyosiossa lauteilla olivat OAMK, LAUREA, XAMK ja SAMK. Tässä lyhyt katsaus tarjolla oleviin yrittäjyyttä tukeviin toimintoihin:

  • yrityshautomot
  • startup-polut, startup-vaiheen rahoitus (200 € – 5000 €) toteutuneiden kulujen mukaan
  • akatemia-toiminta (tiimioppiminen, tiimiyrittäjyys tai sen kaltainen toiminta)
  • kokeilu- ja testauslaboratoriot
  • monipuolinen ja sisällöltään viimeistelty opintojaksotarjonta; muun muassa kilpailuedun kehittäminen ja yrittäjyys osana urapolkua.

Esitysten ohessa keskusteluissa nousi esille tarve lisätä ihan perustavaa laatua olevaa liiketaloudellista ymmärrystä opintoihin. Toinen runsaasti keskustelua herättänyt aihe oli tarve ”saavutetuista eduista luopumiseen”, kun halutaan saada jollekin uudelle tilaa ja muutos käyntiin.

Mitä sitten jäin esittelyistä kaipaamaan? Opettamisen kehittämisestä puhuttiin paljon, oppimisen tukemisesta, fasilitoimisesta tai valmentamisesta ei juuri ollenkaan. Onneksi pienryhmädialogissa tämä puoli korostuikin sitten hyvin.

Kuva 1. Yrittäjyyden ja innovoinnin hyvät käytännöt ovat monet ja ulottuvat laajalle. (geralt 2016)

Hyvien käytänteiden esittelyjen jälkeen tarjoutui mahdollisuus pienryhmädialogiin tilaisuutta isännöivän Nokian veturiohjelman vetäjän Jarkko Pellikan kanssa. Aiheena kirjoittajan pienryhmällä oli innovaatioiden kaupallistamiseen liittyvät haasteet ja miten niitä voidaan yhdessä ratkaista. Pellikka alusti keskustelun kertomalla tarinan yhdestä Nokian näennäisesti epäonnistuneesta innovaation kaupallistamisesta, joka muun muassa markkina- ja liiketoimintamalli-iteraatioiden jälkeen breikkasi erittäin hyvin ja on nykyisin osa hyvin monen laitteen ydinpalveluja. Jokaiselle opiskelijalle tulisi tarjota perusymmärrys kaupallistamisesta osana opintoja (Pellikka 2023).

Pienryhmädialogin keskeisiä aiheita olivat:

  • luottamuksen rakentaminen tutustuttamalla, psykologisesti turvallisen ilmapiirin luominen
  • valmentaminen epävarmuudessa toimimiseen ja sinnikkyyteen, koska moni asia ei heti onnistu ja periksi ei ole syytä antaa
  • kaupallistamiseen on sisäänrakennettu yllätyksellisyys
  • LEAN ja yhteiskehittäminen asiakkaan kanssa mukaan ajattelu- ja toimintatapoihin mahdollisimman alusta saakka.

Opit jakoon verkostoon

Jokaisen täytyy valita verkostot, joihin kannattaa osallistua. Tämä verkosto vaikutti siltä, että toimintaan kannattaa panostaa jatkossakin. Haasteet ovat yhteisiä ja niiden ratkaisuja kannattaa laittaa kokeiltavaksi verkostoon. Parhaassa tapauksessa ne tulevat vielä parempina takaisin.

Kirjoittaja

Pasi Juvonen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-johtajana Innovaatioiden kaupallistaminen -vahvuusalueella.

Lähteet

geralt. 2016. Altmann, G. Koulutus, nainen, tyttö, tiimi, esitys. Viitattu 2.5.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/koulutus-nainen-tytt%c3%b6-tiimi-esitys-1651259/

Pellikka, J. AMK-päivien etkot, 2.5.2023. Espoo.