Digitaalinen innovaatiohubi – sanahirviö vai yritysten digitaalista liiketoimintaa edistävä alusta?

Uudet DIH 2.0 -hankkeet aloittivat toimintansa Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä maaliskuun alussa (LAB 2023a, LAB 2023b). DIH-lyhenne tulee englannin kieleen juurrutetusta termistä digital innovation hub, joka suomentuu laiskanlaisesti digitaaliseksi innovaatiokeskittymäksi. Mikä tämä hähmäinen sanahirviö oikein on ja mitä hyötyä siitä on seudun yrittäjille?

AI, IoT, AR, VR, XR, UX, UI, 3D, DLT – merkityksettömiä kirjainyhdistelmiä vai tuttuja konsepteja? Jos valitsit ensimmäisen, et ole yksin. On huomattu, että EU:n alueella jopa 90 % pk-yrityksistä on jäljessä digitaalisissa innovaatioissa. Vaikka Suomi on Euroopan kärkimaita digitaalisten teknologian käytössä, on yritysten investointihalut uuteen teknologiaan myös täällä varsin pientä ja uusien digitaalisten työkalujen käyttöönotto hidasta. (Kuismanen ym. 2022; Salminen 2021.)

Yhdeksi työkaluksi digihaasteisiin EU:n digitaalinen Eurooppa -ohjelmassa (EU:n komissio 2021) esitetään DIH:en perustamista. Ajatus on simppeli: ”yhden luukun” takaa tavoitetaan muun muassa  tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita, jotka teemoitetun keskittymän kautta toimivat yhdessä. Keskitetty yhteistoiminta edesauttaa yrityksiä esimerkiksi uusien teknologioiden kokeilussa, uusien rahoitusväylien löytämisessä, palveluiden myynnissä, uusissa tuoteinnovaatioissa sekä laajemman yhteistyön toteuttamisessa.

Tavoitteena laaja eurooppalainen yhteistyö

EU on lanseerannut European Digital Innovation Hub (EDIH) -statuksen rohkaistakseen paikallisia hubeja laajaan eurooppalaiseen yhteistyöhön. Status tuo rahallista tukea valtiolta sekä uusia yhteistyökumppaneita niin kansallisilta kuin kansainvälisiltä markkinoilta. LAB oli mukana hakemassa statusta osana isompaa konsortiota vuonna 2021 edellisen DIH-hankkeen puitteissa. Vaikka titteli jäi saamatta, saatiin kokemuksista ja edellisestä hankkeesta arvokasta palautetta paikallisen keskittymän edistämiseksi (Väisänen 2021, 20–26).

[ALT: Mustavalkoinen vanhanajan kuva, jossa penkillä istuvat ihmiset käyttävät älypuhelimia.]
Kuva 1.Tekoälyteknologia auttaa esimerkiksi kuvituskuvien tuottamisessa. Yllä oleva kuva on tuotettu artikkelia varten tekoälysovellusta hyödyntämällä sanoilla: people using smartphones in 1930. (Kuva: Midjourney / Eetu Karppinen)

Ytimessä paikallisuus ja yrittäjyys

DIH 2.0 -hankkeissa tavoitteena on Etelä-Karjalasta Päijät-Hämeeseen saakka ulottuvan keskittymän luominen yhdessä LUT-yliopiston kanssa. Tarjottavien palveluiden pohjana toimivat alkuvaiheessa LUT- ja LAB-korkeakoulujen tilat ja laitteet yhdessä koulujen laaja-alaisen asiantuntijapoolin ja opiskelijoiden kanssa. 

DIH:in tarjoamat palvelut määräytyvät kuitenkin lopulliseen muotoonsa paikallisten yritystentarpeiden mukaan; millaisia palveluita tarvitaan ja mitä on jo olemassa.Yrityksille tarjoutuu hankkeen kautta mahdollisuus muun muassa hyödyntää korkeakoulujen digitaalisia palveluja sekä tarjota omia palveluja osaksi hubin tuoteportfoliota. Liittyminen ei velvoita mihinkään; päin vastoin yrittäjät pääsevät vaikuttamaan sisältöihin, palveluihin ja teemoihin sekä laajentamaan yhteistyöverkostoja maakunta- ja toimialarajojen ylitse.

Tavoitteenamme on luoda yrittäjien, korkeakoulujen, kaupunkien ja kehittämisyhtiöiden välille aktiivinen ja vaikuttava asiantuntijaverkosto, joka houkuttelee yhteistyöhön niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin myös kansainvälisesti.

Kirjoittaja

Jarkko Kääriäinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana sekä DIH 2.0 ja DIH 2.0 Päijät-Häme -hankkeiden projektipäällikkönä.

Lähteet  

EU:n komissio. 2021. Digital Europe program, work program. Viitattu 17.4.2023. Saatavissa https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80907

Kuismanen, M., Malinen, P., Olsbom, R., & Vehmanen, E-S. 2022. PK-yritysbarometri, syksy 2022. Viitattu 17.4.2023. Saatavissa https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2022/09/sy_pk_barometri_syksy2022.pdf

LAB. 2023a. DIH 2.0. Hanke. Viitattu 17.4.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/dih-20

LAB. 2023b. DIH 2.0 Päijät-Häme. Hanke. Viitattu 17.4.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/dih-20-paijat-hame

Salminen, K. 2021. Pk-yritykset haluttomia investoimaan uuteen teknologiaan – vetoapua on tarjolla. Viitattu 17.4.2023. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Saatavissa https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/pk-yritykset-haluttomia-investoimaan-uuteen-teknologiaan-vetoapua-tarjolla

Väisänen, J. 2021. Digital Innovation Hub -toiminnan retrospektiivinen tarkastelu. Teoksessa: Sallinen, N. & Juvonen, P. 2021. LAB Innovations Annual Review 2021. LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 28. 20–27. Viitattu 17.4.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/506981/LAB_2021_28_fi.pdf