Digitaalista muotia ja virtuaalimaailman kokeiluja

Metaversumin eli 3D-internetin toteutumisen ennustetaan vievän vuosia, mutta kehitystä voi tapahtua myös ennustettua nopeammin. Metaversumissa digitaalinen muoti saa paikan kukoistaa, mutta toisaalta digitalisaatio voi kiihdyttää muodin nopeita syklejä entisestään. (Ruokamo 2023.) Digital & Sustainable Fashion Showroom –hankkeessa toteutettiin yhteistyössä LABin opiskelijoiden kanssa Visioita-näyttely, jossa liikuttiin fyysisen muodin ja virtuaalisen muotimaailman rajapinnalla. 

Kuvassa on kolme erilaista asukokonaisuutta esiteltynä lähi- ja kokokuvina.
Kuva 1. 3D-kurssilla suunniteltuja asuja. Asut ovat suunnitelleet paritöinä Aada Peltoniemi & Stella Jakob (asu 1), Rasmus Pihtsalmi & Helka Räty (asu 2) sekä Susanna Korte & Akseli Kakko (asu 3). (Kuva: Mervi Koistinen)

Digitaalisesta muodista inspiraatiota

Digitaalisuuden avulla vaatetta voi sovittaa ilman fyysistä mallikappaletta, mutta digitalisointi mahdollistaa erityisesti vaatteen myymisen digitaalisessa muodossa ja näin resursseja säästäen (Ruokamo 2023). Vaate voidaan jo lähtökohtaisesti suunnitella 3D-mallinnuksen avulla tai fyysinen vaate voidaan mallintaa jälkikäteen. 

Muotoiluinstituutin Puettavan muotoilun opiskelijat suunnittelivat kurssityönään digitaalisia asuja. Suunnittelussa he kokeilivat 3D-mallinnetun vaatteen mahdollisuuksia sekä materiaalien käyttöä ja käyttäytymistä. Opiskelijat loivat paritöinä kolmen asun mallistoja, joiden pohjalta hankkeessa innostuttiin keväällä 2023 kehittämään yhteistyötä opiskelijoiden kanssa. Osa opiskelijoista lähti toteuttamaan asuistaan fyysisiä mallikappaleita, jotka myös kaavoitettiin 3D-ohjelmistolla.

Kolmen kuvan kollaasi, jossa esitellään näyttelyn fyysisiä asuja.
Kuva 2. Asut on kaavoitettu 3D-ohjelmistolla. Asut ovat suunnitelleet ja valmistaneet Miia Keskitalo (asu 1), Kerttu Lindroos ja Wilma Paatola (asut 2 & 3) sekä Stella Jakob (asu 4). (Kuvat: Annariina Ruokamo)
Kolmen kuvan kollaasi, jossa esitellään näyttelyn fyysisiä asuja.
Kuva 3. Asuista on olemassa myös digitaalinen versio. Asut ovat suunnitelleet ja valmistaneet Jenna Mehtälä (asu 1), Into Alkio (asu 2) sekä Rosemarie Veloso ja Ninni Mertala (asut 3 & 4). (Kuvat: Annariina Ruokamo)

Muodin virtuaalimaailma XR-studion tehtävänä

Opiskelijayhteistyön myötä muotoutui ajatus näyttelystä, jossa yhdistyy fyysinen ja digitaalinen muoti. Muotoiluintituutin XR-studiossa lähdettiin kokeilemaan virtuaalisen muotimaailman toteutusta. XR (Extended Reality) eli laajennettu todellisuus pitää sisällään virtuaalisen (VR) ja lisätyn (AR) todellisuuden. XR-studiossa keskityttiin virtuaalilaseilla koettavaan virtuaaliseen muotinäytökseen sekä muodin 3D-galleriaan. 

Puettavan muotoilun opiskelijoiden digitaalisia asuja hyödynnettiin virtuaalisen muotinäytöksen toteutuksessa. Muotinäytöksessä katsoja pääsee tarkastelemaan asuja lähietäisyydeltä ja näkemään materiaalien liikettä virtuaalisesti. Haasteena toteutuksessa oli saada animoitua asut liikkumaan luonnollisesti. Myös asujen yksityiskohtaisuus aiheutti haasteita, sillä asuja ei ollut mallinnettu VR-kokemusta silmällä pitäen. 

3D modelled round shaped pink room with two balconies.
Kuva 4. 3D-gallerian tilamallinnus (Kuva: Josep Pascual Pastor)
Kahden kuvan kollaasi. Ensimmäisessä kuvassa on digitaalinen asu alkuperäisenä, renderöitynä versiona ja vieressä mallinnusohjelman versio, jossa sama asu on valkoisen avatarin päällä. Toisessa kuvassa on renderöity näkymä virtuaalisesta muotinäytöksen toteutuksesta, jossa yksi avatar seisoo digitaalinen asu päällään keskellä vaaleanpunaista huonetta.
Kuva 5. Toimiakseen VR-laseilla virtuaalisessa muotinäytöksessä digitaalisten asujen ja avatarien yksityiskohtaisuutta piti vähentää. (Kuvat: Jenna Mehtälä ja XR-studio, muokannut Mervi Koistinen)

3D-gallerian toteutuksessa kokeiltiin keinoja esitellä tuotteita virtuaalisesti. 3D-galleriassa esiteltiin mm. hankkeen yhteistyöyrityksen Vivokaupan kenkiä. Tuotemallit skannattiin fyysisistä mallikappaleista 3D-skannauksen avulla. Toteutuksessa testattiin ominaisuuksia, kuten tuotteiden värin vaihtamista, joiden avulla kokemuksellisuutta voisi lisätä virtuaalimaailmassa.

Visioita-näyttely oli esillä LABin LUJA-galleriassa toukokuun 2023 ajan. Opiskelijayhteistyön tavoitteena oli yhdistää hanketyötä opetuksen kanssa ja tarjota tätä kautta myös opiskelijoille väylä osallistua LAB-ammattikorkeakoulun TKI-toimintaan.

Kahden kuvan kollaasi. Ensimmäisessä kuvassa kuvia 3d-kengän työstämisen eri vaiheista sekä värivaihtoehdoista. Toisessa kuvassa renderöity näkymä vaaleanpunaisesta showroom-tilasta, jossa kengät leijuvat pyöreiden standien päällä ja katossa on kahdeksikon muotoinen led-valo.
Kuva 6. Kengän 3D-malli saatiin skannaamalla fyysinen mallikappale. 3D-malleja piti korjata 3D-ohjelmalla, jotta niille voitiin luoda värivaihtoehtoja ja esitellä 3D-galleriassa. (Kuvat: XR-studio, muokannut Mervi Koistinen)
Kahden kuvan kollaasi. Molemmissa kuvissa on suuri näyttö, joka esittää virtuaalimaailmaa. Kaksi henkilöä on testaamassa VR-toteutusta virtuaalilasit päässään ja ohjaimet kädessään.
Kuva 7. Virtuaalitoteutus oli testattavana näyttelyn avajaisissa (Kuvat: Mervi Koistinen)

Kirjoittaja

Mervi Koistinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana. Hän on ammatiltaan muotoilija (AMK) ja työskentelee visuaalisen viestinnän parissa. 

Lähteet

Ruokamo, A. 2023. Verkkokaupan kasvua, virtuaalisovittamista vai äkkilähtö Metaversumiin? Näkökulmia digitaalisuuden nykytilasta muotialalla. LAB-ammattikorkeakoulun erillisjulkaisu. Viitattu 24.5.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-453-0

Linkit

Linkki 1. LAB. 2023. Digital & Sustainable Fashion Showroom. Viitattu 24.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/digitalsustainable-fashion-showroom