Uncategorized

18 artikkelia

Kategoria ei käytössä

Digitaalista muotia ja virtuaalimaailman kokeiluja

Metaversumin eli 3D-internetin toteutumisen ennustetaan vievän vuosia, mutta kehitystä voi tapahtua myös ennustettua nopeammin. Metaversumissa digitaalinen muoti saa paikan kukoistaa, mutta toisaalta digitalisaatio voi kiihdyttää […]

Kestävän kehityksen kierrätyspeli lasten luontosuhteen vahvistajana

Kestävän kehityksen tehtävänä on turvata hyvät elämisen mahdollisuudet tulevaisuudessa kaikille ihmisille, niin globaalisti, maanlaajuisesti, alueellisesti kuin paikallisestikin. Kestävä kehitys on jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta […]