Dynamo-projektilla vauhtia yritysten oppilaitosyhteistyöhön

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, näyttökuva, käyntikortti

Kuvaus luotu automaattisesti
Kuva 1. Korkeakoulun palvelujen tuotteistaminen tuo tekemisen näkyväksi. (Kuva: LAB-ammattikorkeakoulu) 

Vaatimukset yritysten liiketoiminnan kehittämiselle lisääntyvät nopeasti. Kilpailukyvyn edistämiseksi yritykset tarvitsevat innovaatioita ja yhä monipuolisempia ketteriä kehittämisen tapoja sekä tukea uuden osaamisen hankkimiseen. Yhdeksi ratkaisevaksi tekijäksi on noussut yritysten ja korkeakoulujen välinen yhteistyö ja sen kehittämisen mallit. Tutkimus- ja kehitysprojektit ovat korkeakouluille olennainen tapa tehdä ja kehittää yritysyhteistyötä (Jääskö ym. 2019).  

Kuva 2. Dynamo-projekti tuki yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä. (Kuva: Oona Rouhiainen) 

Dynamo – korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina -projektin tavoitteena oli parantaa Päijät-Hämeen elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja kykyä vastata alueen pk- ja 

perheyritysten muuttuviin kehittämistarpeisiin palvelumallin avulla. Projekti toteutettiin vuosina 2018–2020 ja sitä rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto ja Päijät-Hämeen liitto. Tavoitteisiin vastattiin projektissa järjestämällä useita tapahtumia, ottamalla käyttöön yrityspalvelun malli, testaamalla palvelukonsepteja, verkostoitumalla ja toteuttamalla yritysviestintää mm. videon muodossa.  

Korkeakoulun tuotteet ja palvelut yrityksille 

Dynamo-projektissa tuotteistettiin korkeakoulun palveluja asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi, jotka kannustavat yrityksiä tekemään yhteistyötä. Projektissa testattiin konkreettisia käytäntöjä liiketoiminnan kehittämisen tueksi, kuvattiin palveluja sekä konseptoitiin niiden toteutustapoja, mm. Firmatiimin toimintaa Päijät-Hämeessä.  

Tuotteistamisen tuloksena opiskelijatyöt on jaettu asiakas- ja tarvelähtöisesti aihekokonaisuuksiin, joita ovat viestintä ja markkinointi, hyvinvointi, muotoilu ja kuvataide, tekniikka ja tapahtumayhteistyö. Tuotteistaminen ja palvelukuvausten laatiminen on koordinoitu ja viestitty projektissa osana LABin viestintää. Yhteistyöhön liittyvät usein kysytyt kysymykset ja vastaukset on koottu käytännönläheisiksi ohjeiksi. Yhtenäistä LABin viestintää varten palvelukuvaukset ja tekstit on laadittu mobile first -periaatteella ja julkaistu sivustolla www.lab.fi/yrityksille. Palveluja ja opiskelijatöitä välitetään Dynamo-projektin yhden luukun palvelun kautta. 

Yhden luukun palvelulla helposti opiskelijayhteistyöhön 

Dynamo-palvelukonsepti suunniteltiin, toteutettiin ja ylläpidettiin projektissa alkaen vuodesta 2018. Palvelukonsepti jää käyttöön korkeakoulun toimintamalliksi. Yhden luukun palvelulla vastataan alueen pk- ja perheyrityksistä nousevaan kehittämisen kysyntään. Koko LABin palvelut kattava palvelukonsepti pitää sisällään monikanavaiset väylät yhteydenotoille sekä jatkotoimenpiteet kunkin yhteydenoton eteenpäin viemiseksi. Yritykset voivat olla yhteydessä korkeakouluun muun muassa sähköisen yrityksille@lab.fi-kanavan kautta, internetsivujen Kysy lisää -lomakkeen kautta sekä nettisivuilta löytyvän chatbotin kautta.  

Palvelukonseptin kautta on vastaanotettu n. 800 yhteydenottoa. Yli 80 % yhteydenotoista tulee yrityksiltä ja organisaatioilta, jotka etsivät opiskelijoita toteuttamaan erilaisia toimeksiantoja opinnäytetöiden, harjoitteluiden tai opiskelijaprojektien muodossa. Lisäksi palvelu auttaa yrityksiä löytämään väyliä käynnissä oleviin tutkimus- ja kehityshankkeisiin.  

Kirjoittaja  

Ninni Andelin toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina – DYNAMO -hankkeessa. 

Lähteet 

Jääskö, P., Korpela, M., Laaksonen, M., Pienonen, T., Davey, T. & Meerman, A. 2019. Korkeakoulujen työelämäyhteistyön tilannekuva. TEM. [Viitattu 3.12.2020]. Saatavissa: https://tem.fi/documents/1410877/2132258/Korkeakoulujen+työelämäyhteistyön+tilannekuva  

Linkit 

Linkki 1. LAB. 2020. Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina – DYNAMO. [Viitattu 7.12.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/dynamo 

Linkki 2. Andelin, N. & Tuomi, K. 2020. Firmatiimin pilotointi Päijät-Hämeessä. LAB Focus. [Viitattu 7.12.2020]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/firmatiimin-pilotointi-paijat-hameessa/  

Linkki 3. LAB. 2020. Opiskelijatyöt. [Viitattu 7.12.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/yrityksille/opiskelijatyot  

Linkki 4. LAB. 2020. Opiskelijatöiden usein kysytyt kysymykset. [Viitattu 8.12.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/yrityksille/opiskelijatyot/opiskelijatoiden-usein-kysytyt-kysymykset 

Linkki 5. LAB. 2020. 8500 uutta näkökulmaa. [Viitattu 8.12.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/yrityksille  

Linkki 6. Tuomi, K. 2020. Chatbot asiakaspalvelun tukena. LAB Focus. [Viitattu 8.12.2020]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/chatbot-asiakaspalvelun-tukena/  

Kuvat  

Kuva 1. LAB-ammattikorkeakoulu. 8500 uutta näkökulmaa. [Viitattu 7.12.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/yrityksille  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *