työelämäyhteistyö

3 artikkelia

YAMK-opiskelija työelämäosaajana AMK-opetuksessa

LAB-ammattikorkeakoulussa toteutetaan aktiivisesti yhteistyötä työelämäorganisaatioiden, TKI-toimijoiden ja eri koulutusasteiden kanssa. Ylempi ammattikorkeakoulu, YAMK, mahdollistaa opiskelijan suorittaa täydentäviä opintoja osallistumalla ammattikorkeakoulun opetukseen. Tällaisten työelämäyhteistöiden tavoitteena on […]