työelämäyhteistyö

14 artikkelia

Amk-opinnäytetyöt muuttuvan työelämän tutkimusresurssina

Opinnäytetöiden käyttäminen ammattikorkeakoulujen ja työelämäorganisaatioiden päivittäisessä kehittämistoiminnassa voisi olla vahva strateginen tavoite. Hyvinvointialalla tämä mahdollistaisi yhä kestävämmän yhteistyön oppilaitosten, hyvinvointialueiden ja yritysten välille. Amk-tasoisissa opinnäytetöissä […]

Projektinhallinnan oppimista työelämälähtöisissä projekteissa

Toimintaympäristömme muuttuu koko ajan, ja kaikissa organisaatioissa tehdään kehittämistyötä. Usein on tarkoituksenmukaista aloittaa kehityshanke tai projekti muutoksen valmistelemiseksi tai käynnistämiseksi. LAB-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat opiskelevat projektinhallintaa […]

Palvelumuotoilustudiossa ratkotaan kehityshaasteita monialaisesti

Palvelumuotoilustudio on LAB-ammattikorkeakoulun amk-opiskelijoille suunnattu opintokokonaisuus. Opintojakso toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Palvelumuotoilustudiossa keskiössä on tiimioppiminen ja kantavana tausta-ajatuksena on opetuksen ja tutkimus-, […]

Salpausselän kisoissa uutta oppimassa

LAB-ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden restonomiopiskelijoita oli mukana järjestämässä Salpausselän 100-vuotisjuhlakisoja maaliskuussa 2023. Kisatapahtumassa työskenteli yhteensä 26 ensimmäisen vuoden restonomiopiskelijaa vapaaehtoisina. Opiskelijat saivat kokemusta ja näkemystä elämyksellisen […]