Uusia horisontteja kulttuuriperinnön tuotteistamiseen luontokohteissa

Kulttuuriperintö on olennainen osa geoparkien ja muiden luontokohteiden identiteettiä ja vetovoimaa. Mutta kuinka hyvin nämä kohteet hyödyntävät digitaalisuuden ja paikallisen taiteen mahdollisuuksia matkailun kehittämisessä? Luonnon kulttuurikohteiden tuotteistaminen -kartoitus tarjoaa arvokasta tietoa tästä ja avaa uusia näkökulmia kulttuuriperinnön tuotteistamiseen geoparkeissa ja vastaavissa kohteissa (LAB 2024; UNESCO Global Geoparks 2024).

Digitaalisuuden haasteet ja mahdollisuudet

Luonnon kulttuurikohteiden tuotteistaminen on keskeinen osa matkailun kehitystä, erityisesti rajaseuduilla. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi suoritettiin kartoitus, jossa selvitettiin 20:n Unesco Global Geoparkin tai muun luontokohteen tarjoamaa palveluvalikoimaa Suomesta ja ulkomailta. Kartoituksen tarkoituksena oli hahmottaa nykytilannetta ja etsiä innovatiivisia keinoja luontokohteiden kulttuuriperimän tuotteistamiseksi. Tiedot kerättiin satunnaisotannalla puistojen ja luontoreittien kotisivuilta.

Yllättäen digitaalisuus on vielä harvinaista monissa geoparkeissa ja luontokohteissa. Vaikka joissakin puistoissa onkin käytössä 360-videoita, mahdollisuudet pelillistettyyn kokemukseen ovat vielä lähes kokonaan käyttämättä. Tulevaisuuden suunta voisi olla juuri tässä: pelillistetyt, interaktiiviset elämykset, jotka kietoutuvat luontoon ja kulttuuriperintöön. Tällaisten kokemusten avulla voidaan luoda syvempiä ja houkuttelevampia matkailukokemuksia, jotka vetoavat niin paikallisiin asukkaisiin kuin matkailijoihinkin.

Kuva 1. Luontoon voisi kytkeä lisää vuorovaikutteisia, pelillisiä elämyksiä. (Kuva: Canva)

Paikalliset taiteilijat: avain uusiin elämyksiin

Toinen merkittävä huomio on paikallisten taiteilijoiden rooli. Paikallista kulttuuria ja tarinoita voidaan tuoda esiin luomalla erilaisia elämyksiä yhteistyössä paikallisten taiteilijoiden kanssa. Erään puiston alueella sijaitsi eriteemaisia taloja, jotka heräävät eloon paikallisten taiteilijoiden käsissä. Näiden ei tarvitsisi olla vain taidetyöpajoja, vaan ne voisivat olla näyttämöitä interaktiivisille tarinoille, jotka kietoutuvat paikalliseen kulttuuriin ja historiaan. Pelillistäminen voisi tuoda näihin elämyksiin interaktiivisuuden ja palkitsemisen osallistujille.

Kohti uusia mahdollisuuksia

Kokonaisuudessaan kulttuuriperinnön tuotteistaminen geoparkeissa näyttää olevan keskeinen voimavara näiden alueiden kehittämisessä ja matkailun edistämisessä. Se tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia, mutta tiellä on myös haasteita. Digitaalisuuden hyödyntäminen ja paikallisen taiteen korostaminen voivat avata uusia ovia matkailukokemuksille. On tärkeää, että tulevaisuudessa näemme vahvemmin paikallisen kädenjäljen ja että tarinat kukoistavat, tehden vierailuista unohtumattomia sekä paikallisille että vierailijoille.

Kirjoittaja

Minna Ahlstén toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana, pääasiallisesti matkailuun liittyvien projektien parissa.

Lähteet

LAB. 2024. Luontokohteiden kulttuuriperinnöstä vetovoimaa rajaseudun matkailuun. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 23.2.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/luontokohteiden-kulttuuriperinnosta-vetovoimaa-rajaseudun-matkailuun

UNESCO Global Geoparks. 2024. What is a UNESCO Global Geopark? Viitattu 23.2.2024. Saatavissa https://www.unesco.org/en/iggp/geoparks/about