Esteettömyyden kokemuksia eri kohderyhmien näkökulmista

ESSI – Esteettömät ja älykkäät asumisen ratkaisut -hanke pyrkii luomaan uusia avauksia päijäthämäläisille valmistavan teollisuuden yrityksille. Hankkeen päätavoitteena on tutkia ja kehittää esteettömyyttä haastatteluin, työpajoin sekä testaustilaisuuksin. Hankkeessa on tällä hetkellä mukana ovivalmistajia, digitaalisia ratkaisuja tuottava yritys sekä hoivapalveluyritys. Verkostoa laajennetaan hankkeen aikana. Linkki ESSI-hankkeen projektisivuille.

Loppukäyttäjien kokemukset ideoinnin lähtökohtana

ESSI-hanke on valjastanut palvelumuotoilun opiskelijat keräämään käyttäjäymmärrystä erilaisilta kohderyhmiltä, jotta loppukäyttäjien arjen haasteet saadaan esiin ja sitä kautta löydetään ratkaisuja vaativat asiat.

Opiskelijat ovat haastatelleet kolmeen eri kohderyhmään kuuluvia ihmisiä: liikuntaesteiset, näkö- ja kuulovammaiset sekä aistiyli- ja aistialiherkät. Haastatteluiden lisäksi hanke järjesti työpajan kohderyhmäläisille 12.10.2023. Palvelumuotoilun opiskelijat suunnittelivat työpajan rungon tehtävineen hankkeen toiveiden mukaisesti ja ohjasivat työpajatoimintaa. 

Noin 10 henkilöä huoneessa. Muutama ihminen seisoo, osa istuu pöydän ympärillä. Osa istuu tuoleilla, osa pyörätuoleissa. Yksi seisomassa olevista henkilöistä kertoo työpajan tehtävästä.
Kuva 1. Opiskelijat ohjasivat työpajan toimintaa. (Kuva: Sini Roine)

Opiskelijat olivat valinneet erilaisia menetelmiä (me/we/us- ja 635-menetelmä) ja työkaluja (kuvakortit ja kuvakäsikirjoitus), joiden avulla keskusteltiin ja kirjattiin muistiin havaintoja ja kokemuksia esteettömyydestä. Iloinen puheen sorina täytti tilan ja työpajan aikana pystyi tutustumaan mm. arkea helpottaviin laitteisiin ja apuvälineisiin sekä tietysti ihaniin osallistujiin.

Eräässä tehtävässä kerättiin osallistujien unelmien arkeen liittyviä asioita. Unelma-arjessa olisi esimerkiksi säädettäviä tasoja, sängystä nouseminen ja wc-käynnit olisivat vaivattomampia. Ulkona liikkumisesta mainittiin, ettei talvella olisi liukkaita teitä tai portaita. Tiivistettynä tämä tarkoittaa, että toivotaan esteettömämpää maailmaa. Unelmien arjen sekä muiden tehtävien tarkempia tuloksia julkaistaan hankkeen tulevissa julkaisuissa.

Etualalla ihmisiä istumassa pöydän ympärillä ja heidän edessään pöydällä on tehtäväpohja ja kyniä. Taka-alalla näkyy ihmisiä seisomassa ja istumassa pöydän ympärillä.
Kuva 2. Osallistujien kokemuksia kerättiin kolmen eri tehtävän avulla. (Kuva: Sini Roine)

Osallistujien palautteissa näkyi, että joillekin päivän tehtävät olivat kuormittavia. Lisäksi palautteissa pohdittiin, olisiko teemaa voitu rajata tarkemmin. Pääosin palaute oli kuitenkin positiivista. Erilaisten ihmisten yhteen tuominen toi uusia näkökulmia ja omien kokemusten esiin tuominen koettiin tärkeäksi.

Matka on alussa

Haastatteluiden ja työpajan antia hyödynnetään hankkeen toiminnassa. Seuraavassa työpajassa käyttäjien kokemuksia esitellään yrityksille, jonka jälkeen yritysten edustajien kanssa ideoidaan ratkaisuja haasteisiin. Viimeisessä, kolmannessa, työpajassa loppukäyttäjät ja yritykset kohtaavat. He kehittävät yhdessä ideoita eteenpäin. Työpajojen jälkeen hankkeessa järjestetään testauksia LAB-ammattikorkeakoulun asumisen laboratoriossa. Näissä testauksissa havainnoidaan valittujen ratkaisujen toimivuutta.

ESSI – Esteettömät ja älykkäät asumisen ratkaisut -hanke toteutuu ajalla 1.4.2023-31.3.2025. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama. 

Kirjoittaja

Sini Roine toimii projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulun toteuttamassa ESSI – Esteettömät ja älykkäät asumisen ratkaisut -hankkeessa. 

Linkit 

Linkki 1. LAB. 2023. ESSI – Esteettömät ja älykkäät asumisen ratkaisut. Viitattu 19.10.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/essi