Pelaamalla yhteistyötä tutkimukseen

LAB-ammattikorkeakoulu osallistuu tutkimusosapuolena ammatillisen koulutuksen kehittämisen MOSAIC-hankkeeseen. LAB oli järjestämässä työpajan ammatillisen huippuosaamisen foorumissa 25.–26.9.2023 Amsterdamissa. EU:n työllisyyskomissaari Nicolas Schmit sekä Alankomaiden opetusministeri Robbert Dijkgraaf avasivat laajan foorumin. 

Hyötypelin pelikortteja pöydällä.
Kuva 1. Foorumin työpajan hyötypelin pelikortit oli suunniteltu MOSAIC-hankkeen tutkimusosan perusteella. (Kuva: Veli-Pekka Räty)

Forum on Vocational Excellence 2023

Koulutuksen tarjoajilla, työnantajilla ja hallituksilla on yhteinen vastuu siitä, että työvoimamme taidot vastaavat yhteiskunnan uusimpia tarpeita ja vaatimuksia. Nämä ovat yhdistäneet voimansa Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköissä (Centres of Vocational Excellence, CoVE, Euroopan komissio i.a.) luodakseen yhdessä ratkaisuja: laadukasta koulutusta yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti, soveltavaa tutkimusta, ammatillista innovointia ja koulutuksen rikkaita oppimisympäristöjä. 

Ammatillista huippuosaamista käsittelevä vuoden 2023 foorumi, linkki Forum on Vocational Excellence 2023 englanninkieliselle verkkosivulle, järjestettiin 25.–26.9.2023 Amsterdamissa, Alankomaissa (kuva 2). Foorumissa keskusteltiin ammatillisen koulutuksen huippuyksiköiden viimeisimmästä kehityksestä sekä jaettiin tietoa, kokemuksia ja parhaita käytäntöjä.

Yksi näiden huippuyksiköiden hankkeista on Mosaic, linkki MOSAIC-hankkeen englanninkieliselle verkkosivulle, jossa 15 EU:n ja EU:n ulkopuolista kumppania edistävät ammatillisen koulutuksen huippuosaamista muotoilu-, kulttuuri- ja taide- ja käsityöaloilla. LAB on yksi hankkeen toteuttaja, ja rakensimme foorumiin yhteistyöhön painottuvan inspiroivan työpajan.

Valokuva ammatillisen huippuosaamisen vuoden 2023 foorumin avauksesta. Foorumi järjestettiin Amsterdamissa Alankomaissa.
Kuva 2. Forum on Vocational Excellence 2023 -foorumia olivat avaamassa mm. työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komissaari Nicolas Schmit sekä Alankomaiden opetus, kulttuuri- ja tiedeministeri Robbert Dijkgraaf. Foorumissa oli yli 400 osallistujaa. (Kuva: Veli-Pekka Räty)

Hyötypelistä yhteistä näkemystä

Foorumissa useaan kertaan – sekä komissaarin ja ministerin puheissa että muissa tapahtumissa –painotettiin koulutusasteiden yhteistyön lisäksi myös oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä. MOSAIC-hanke tekee juuri näitä.

Kuinka saada eri maista osallistuvat oppilaitokset ja erilaisista taustoista mukana olevat toteuttajat toimimaan yhdessä? MOSAIC-hankkeessa mukana on ammatillisten kouluttajien ja korkeakoulujen lisäksi myös mm. kauppakamareita ja yksi yritys. Kuinka saada nämä kaikki puhumaan samaa kieltä ja ymmärtämään toisiaan?

Hankeinsinööri Eva Librán Pérez ranskalaisesta Jean Monnet -yliopistosta, joka on yksi MOSAIC:in toteuttajista, oli suunnitellut työpajan osallistujille hyötypelin (kuvat 1 ja 3). Hyötypelit on suunniteltu pääasiassa jotakin muuta kuin viihdekäyttöä varten. Pelin avulla näytettiin MOSAIC:in erilaisia tutkimuksellisia haasteita, tutkimusmenetelmiä ja osallistujamaiden erilaisia lähtötilanteita. Työpajan osallistujien tehtävänä oli pohtia tutkimuskohteisiin ja eri maihin sopivia tutkimusmenetelmiä. Lopulta he kertoivat valintansa ja pohdintansa muille osallistujille.

Miksi tällaista hyötypeliä käytetään? Osallistujille painotettiin, että onnistuneissa hankkeissa tarvitaan heti hankkeen alussa yhteistä kieltä ja ymmärrystä tavoitteista, menetelmistä ja toimintatavoista. Kuinka eri taustoista tulevat ihmiset sopivat yhteiset tavoitteet? Kuinka tehdä tutkimus, data, informaatio ja tulokset ymmärrettäväksi kaikille? 

Tällaisessa yhteisen ymmärryksen rakentamisessa hyötypelit voivat tuoda uusia näkökulmia, rohkaista osallistujia keskustelemaan ja väittelemään. Nämä kaikki edistävät hankkeiden tavoitteita tekemällä monimutkaisia asioita näkyviksi. Tällöin niistä on aiempaa helpompi keskustella ja sopia yhteisistä suuntaviivoista.

Kuvassa työpajan osallistujat pelaavat hyötypeliä, jonka yhtenä tavoitteena on saada pelaajat sopimaan yhteisistä tavoitteista ja toimintatavoista.
Kuva 3. Työpajassa paneuduttiin 38 osallistujan kanssa eri koulutusasteiden yhteistyöhön hyötypelin avulla. (Kuva: Veli-Pekka Räty)

Kirjoittaja

Veli-Pekka Räty (TaT, DI) toimii LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa TKI-asiantuntijana. Hän toimii LABin Asiakaskokemuksen ja ihmislähtöisen muotoilun kasvualustalla asiantuntijana liiketoiminnan, median ja digitaalisen viestinnän näkökulmista.

Lähteet

Euroopan komissio. i.a. Ammatillisen koulutuksen huippuyksiköt. Viitattu 13.10.2023. Saatavissa https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=fi

Linkit

Linkki 1. Platform Talent voor Technologie. 2023. Forum on Vocational Excellence 2023 – Providing today’s talent with the skills to build a great tomorrow. Viitattu 9.10.2023. Saatavissa https://www.copcoves.eu/forum-2023/

Linkki 2. Mosaic European Project. 2023. Mosaic European Project. Viitattu 9.10.2023. Saatavissa https://mosaiceuproject.eu/.