Etelä-Karjalan yritykset tarvitsevat tukea digitaalisten valmiuksien parantamisessa

Etelä-Karjalassa tehdyt osaamis- ja toimialakartoitukset osoittavat, että alueen yritykset tarvitsevat tukea etenkin digimarkkinointiin, sosiaalisen median hyödyntämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen.

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio -hanke (LAB 2023) on kartoittanut alkuvuodesta 2023 eteläkarjalaisten yritysten osaamistarpeita. Kartoitus on koottu ELYn tekemistä toimialakartoituksista sekä ammattibarometristä

Myynti- ja markkinointiosaaminen, joista etenkin digimarkkinointi, sosiaalisen median hyödyntäminen sekä tunnettavuuden lisääminen olivat osaamistarpeiden huipulla tarkasteltaessa ELYn tekemiä osaamiskartoituksia.  Johtamisen osalta toimialakartoituksissa korostui työhyvinvoinnin johtaminen, monikulttuurisuus sekä teknisten innovaatioiden kaupallistaminen. (Inkilä 2021.)

Etelä-Karjalan liike-elämän viimeisessä toimialakartoituksessa tietotekniikan osaamistarpeiksi nimettiin ohjelmointiosaaminen (eri kielet), pilviteknologia, IT-alan kehitys, ohjelmistot, tekoäly, robotiikka ja tietoturva. (Inkilä 2021.)

Toimialariippumattomasti osaamistarpeissa korostuu ammatillinen osaaminen sekä organisaation omien tuotteiden ja palveluiden osaaminen (Inkilä 2021). Tätä tulisi tukea jatkossakin ammattikorkeakoulussa muun muassa yrityspalvelutoiminnalla, jossa asiakaskohtaisesti ja -lähtöisesti kehitetään yrityksen tuotteita.  

Kuva 1. Digitaalisuus nousee vahvana kehittämiskohteena esiin eteläkarjalaisten yritysten tarpeita selvitettäessä. Myös digiosaajia tarvitaan toimistotyöhön lisää. (Edar 2015)

Digiosaajista on pulaa

TE-toimistojen virkailijat arvioivat työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainoa kahdesti vuodessa ammattibarometriarvioinnissa. Toimistotyön näkökulmasta tulevaisuudessa hakijoista on pulaa seuraavien ammattinimikkeiden osalta Kaakkois-Suomessa: tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit, sovellusohjelmoijat, muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät, laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat, kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat ja palkanlaskijat. (Ammattibarometri 2022.)

Toimialakartoitukseen vastanneet yrittäjät nostivat muiksi osaamistarpeiksi muun muassa projektiosaamisen kasvattamisen, yleiset digitaliset taidot sekä englannin kielen osaamisen (Inkilä  2021).

On hyvä, että yrittäjät tunnistavat osaamistarpeitaan, sillä se on oleellinen osa muutoskyvykkyyttä. Yritysten muutoskyvykkyyttä eli resilienssiä sekä kilpailukykyä on kasvatettava samalla huomioiden myös vihreä ajattelutapa, digitaalisuus ja uusien teknologioiden tuomat mahdollisuudet.

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hankkeen tavoitteena on tuottaa tarvittavat lähtötiedot yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyydelle, mikä osaltaan edistää kestävää systeemimuutosta, vihreää siirtymää ja uusien teknologioiden hyödyntämistä sekä toimintamallien kehittämistä yritysten toiminnoissa (LAB 2023).

Kirjoittaja

Emma Latvala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -tiimin tiiminvetäjänä sekä asiantuntijana hankkeessa Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) (LAB 2023). Yritystoiminnan kehittäminen ja muutosvalmiuksien parantaminen kuuluvat hänen tehtäviinsä LABin yrityshautomossa Business Millissä.

Lähteet

Ammattibarometri. 2022. Kaakkois-Suomen ELY. Viitattu 9.5.2023. Saatavissa https://www.ammattibarometri.fi/posteri.asp?maakunta=kaakkoissuomi&vuosi=22ii&kieli=

Edar. 2015. Kosketusnäyttö, kännykkä, ipad, älypuhelin. Pixabay. Viitattu 9.5.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/kosketusn%c3%a4ytt%c3%b6-k%c3%a4nnykk%c3%a4-ipad-1023965/

Inkilä, E. 2021. Toimialakartoitukset. ELY. Viitattu 9.5.2023. Saatavissa https://ennakointi.kymenlaakso.fi/toimialat

LAB. 2023. Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (React, Etelä-Suomi). Hanke. Viitattu 9.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritysten-vihrea-siirtyma-muutoskyvykkyys-ja-digitalisaatio-react-etela-suomi