Euroopan voimin hyvinvointia edistämässä

Viiden Euroopan maan yhteishanke I3-INSHAPE, INnovation ecoSystem for Healty Active People in Europe, toi huhtikuussa noin kolmenkymmenen hankeasiantuntijan joukon yhteen keväiseen Lahteen.

Syyskesään 2026 jatkuvan INSHAPE-hankkeen tavoitteena on lisätä yhteistyötä eri Euroopan maiden ja niissä toimivien liikunta- ja hyvinvointiyrittäjien välillä siten, että pientenkin yritysten olisi mahdollista kansainvälistyä ja päästä omilla tuotteillaan ja palveluillaan Euroopan markkinoille. Tähtäimessä on eri toimijoiden välinen arvoverkko ja osaamisen keskittymä, niin kutsuttu hub, joka jää elämään vielä hankkeen päätyttyäkin. Näin hanke pyrkii omalta osaltaan ennaltaehkäisemään liikkumattomuudesta aiheutuvia haittoja Euroopan laajuisesti mottonaan From healthcare to care for health. (EPSI 2024, LAB 2024.)

Suomesta hankkeessa ovat mukana LAB-ammattikorkeakoulu, Kajaanin ja Lapin ammattikorkeakoulut, Jyväskylän yliopisto ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. Muista Euroopan maista mukana ovat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Espanja ja Unkari. Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin I3-rahoitusohjelma.

Kuva 1. INSHAPE-hanketiimi koolla Lahdessa Malskilla. (Kuva: Anri Vuori)

Ajatuksiin kirkkautta avannosta ja katseet kauas tulevaisuuteen

Kokoontumisen tavoitteena oli tarkentaa yhteisiä tavoitteita ja selkeyttää tulevia askeleita. Aivan ensimmäiseksi kansainväliset vieraamme oli toki käytettävä avannossa ja saunassa, jotta mieli pysyisi terävänä koko kolmipäiväisen vierailun ajan. Yhteinen työskentely tapahtui tapaamisen toisena päivänä inspiroivassa Malskin tehdasmiljöössä, jossa halukkaiden oli mahdollista tutustua myös tiloissa nykyisin toimivan Ant Brewn panimotoimintaan.

Yksi päivän teemoista käsitteli verkostoitumista ensin hankkeen omana työkaluna ja myöhemmin hankkeen hedelmänä, kun hankkeen aikana kehitettävät yhteistyön ja jaetun tiedon hubit avataan saavutettavaksi kaikelle kansalle. Tätä työskentelyä vauhdittivat Crazy Townin yrityskehittäjät. Osallistavan pienryhmätyöskentelyn aikana hankkeen strategiset tavoitteet selkiytyivät ja yhdenmukaistuivat. Tälle pohjalle lähdettiin myös pohtimaan sopivia teknologisia ratkaisuja ja alustoja.

Tapaamisen kolmas päivä vietettiin Sibeliustalolla Commercializing Sports Innovations -seminaarissa. Tilaisuus oli kaikille avoin liikunnan ja urheilun innovaatioiden kaupallistamisen seminaari, johon osallistui lähes sata henkilöä. Paikalla oli aluekehittäjiä, Lahden kaupungin edustajia, asiantuntijoita yliopistoista ja ammattikorkeakouluista sekä lukuisa joukko liikunta- ja terveysalan yrittäjiä.

Seminaaripuheenvuoroissa kuulimme Lahti Sports Hubin toiminnasta, liikunta- ja urheiluteknologian kehittämisestä, sijoittamisesta, käyttäjäkokemuksen merkityksestä, TKI- ja koulutustoiminnan synergiaeduista, Liikkuva Päijät-Häme -hankkeesta ja terveyttä tukevan toiminnan merkityksestä kansojen terveydelle ja taloudelle.

Yhteinen näkymä hyvinvointiin

Viimeisenä etappina oli vierailu Hiihtomuseoon ja ylös mäkihyppytornin näköalatasanteelle. Vaikka huipulta ei ihan Alankomaihin, Belgiaan, Espanjaan tai Unkariin asti nähnytkään, näkymä pitkälle kaukaisuuteen muistutti koko joukkoa yhteisestä tavoitteesta: yhteisen Euroopan hyvinvoinnin edistämisestä. Yhteinen matkamme tavoitteeseen ei tule olemaan suoraviivainen, ei ehkä helppokaan, mutta vastaantulevat rajat – olivat ne sitten teknologisiin ratkaisuihin, toimintatapoihin tai tottumuksiin pohjautuvia – ovat ihmisten tekemiä. Ihmisinä me pystymme niitä madaltamaan tai jopa kokonaan purkamaan. 

Kirjoittaja

Hanna Laine toimii LAB-ammattikorkeakoulussa fysioterapian lehtorina ja INSHAPE-hankkeen (LAB 2024) asiantuntijana.

Lähteet

EPSI. 2024. €9.5 Million for SME Innovations Promoting Healthy Lifestyles. Viitattu 18.4.2024. Saatavissa https://epsi.eu/news/e9-5-million-for-sme-innovations-promoting-healthy-lifestyles/ LAB. 2024. INSHAPE, Innovation ecoSystem for Health Active People in Europe. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 18.4.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/inshape-innovation-ecosystem-healthy-active-people-europe

LAB. 2024. INSHAPE, Innovation ecoSystem for Health Active People in Europe. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 18.4.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/inshape-innovation-ecosystem-healthy-active-people-europe