Suoritteiden tuolla puolen

Kirjoittaja osallistui maaliskuun puolessavälissä 2023 Interregin järjestämään verkostoitumistapahtumaan Tukholmassa. Tapahtumassa avattiin Interreg-rahoitusohjelman toinen kierros, ja koko päivä ja sitä seurannut cocktail-tilaisuus oli aloitus- ja lopetuspuheenvuoroja lukuunottamatta varattu verkostoitumiselle. Verkostoituminen oli varsin tarkkaan aikataulutettua ja suurelta osin fasilitoitua.

[Alt-teksti: suuri luentotila, jossa satoja osallistujia katsomossa. Salin etuosassa paneelikeskustelijoita ja seinälle heijastettuna teksti europecooperates.]
Kuva 1. Interreg-verkostoitumispäivän tunnelmia 15.3.2023. (Kuva: Pasi Juvonen)

Kirjoittajalla oli viemisinä muutamien LABin asiantuntijoiden ennen matkaa esille nostamia aiheita ja kiinnostuksen kohteita, joihin haettiin kansainvälisiä hankeyhteistyökumppaneita. Aiheet vaihtelivat yksittäisen toimialan tietyn aiheen kehittämisestä yleisempään innovaatiotoiminnan kehittämiseen. Voi kuitenkin todeta, että tällä kertaa olin liikkeellä melko lailla ilman odotuksia. Jäi siis nähtäväksi, mitä verkostoitumispäivän kanssa alkaisi kehkeytymään vai alkaisiko.

Parhaat keskustelut syntyivät kahvitauolla ja lounastauolla. Lisäksi verkostoitumispäivän jälkeen hotellilla ajanvietepelilaudan äärellä pari päivällä aloitettua keskustelua laajentui ja syventyi. Positiivinen yllätys oli tavata hotellilla myös koko Interreg-ohjelman johtaja ja keskustella hänen kanssaan hetki kehittämisen isosta kuvasta.

Sisältöaiheista eniten esillä olivat luonnollisesti monilla eri tavoilla vihreä siirtymä ja digitalisaatio eli meneillään olevan EU:n puiteohjelman kaksoissiirtymän teemat. Lisäksi keskusteluun nousivat teollisuuden neljäs vallankumous, Industry 4.0 (McKinsey&Company 2022), yrittäjyyskasvatukseen liittyvät teemat, innovaatiotoiminnan alkupään haasteet, osallisuus, patentointi ja IPR:t laajemmin. Teollisuuden viidennestä vallankumouksesta, Industry 5.0:sta, kirjoittaja ei havainnut esittelyjä tai kuullut keskusteluja.

Vuorovaikutusta on opeteltava uudelleen

Osassa kirjoittajan käymistä keskusteluista nousi esille Covid-19 ja kokemus siitä, miten hienoa on voida taas tavata toisiamme ilman rajoitteita. Samassa yhteydessä nousi keskusteluun huomio, että vuorovaikutuksesta on saattanut korona-aikana kadota jotain. Moni muukin kirjoittajan lisäksi jakoi kokemuksen, että päivän alkuun saamisessa oli jonkinlaista kitkaa.

Toinen lähes kaikista kirjoittajan käymistä keskusteluista välittynyt teema oli toiveikkuus ja yhteenkuuluvuuden tunne. Maailmantilanne ja tilanteen edessä yhdessä toimiminen nousivat esille usein.

Yhteenveto

Keskeinen – ja kirjoittajalta osin koronan aikana unohtunut – oppi tuleviin verkostoitumispäiviin on lähteä matkaan ilman tavoitteita ja panostaa rikastavaan vuorovaikutuksen. Kun harjoittaa omaa kykyä olla kiinnostunut, kysyy ja kuuntelee, niin oppii paljon. 

Tässä tekstissä on käytetty joitakin käsitteitä, jotka on lainattu emeritusprofessori Esa Saariselta. Ajatus kehkeytymisestä on toki kirjoittajalle savolaisena jo valmiiksi tuttu, mutta tähän tekstiin se on päätynyt tarkoituksella vastapainoksi suorituksen tavoittelulle.

Suoritteiden tuolla puolen -ajatus taas on noussut kirjoittajan käsitteistöön Esa Saarisen Filosofia ja systeemiajattelu -opintojakson vuoden 2021 The Last Time -luennosta, jota tulee muiden saman opintojakson luentojen ohella kuunneltua aika ajoin (Saarinen 2021).

Kirjoittaja

Pasi Juvonen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Innovaatioiden kaupallistaminen -vahvuusalueen TKI-johtajana.

Lähteet

McKinsey & Company. 2022. What are Industry 4.0, the Fourth Industrial Revolution and 4IR? Viitattu 19.3.2023. Saatavissa https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-are-industry-4-0-the-fourth-industrial-revolution-and-4ir

Saarinen, E. 2021. The Last Time. 1/8 Filosofia ja systeemiajattelu. Video. Aalto University. Viitattu 19.3.2023. Saatavissa https://www.youtube.com/watch?v=dshhM8NBZ4k