Fysioterapiaa etäyhteyden avulla

LAB-ammattikorkeakoulun oppimisympäristö Motiivissa toteutetaan opiskelijatyönä erilaisia hyvinvointipalveluita. Fysioterapeuttiopiskelijat ovat ottaneet ennakkoluulottomasti käyttöön etäyhteydellä toteutettuja fysioterapiapalveluita osana ammatillisia harjoittelujaksoja. Tuki- ja liikuntaelinoireisten asiakkaiden fysioterapiakäyntien siirtyminen verkkovälitteiseen etäyhteyteen on sujunut mutkattomasti, vaikka etäyhteydellä toteutettu käynti vaatii ennakkoon fysioterapeutilta huolellista valmistautumista.

Fysioterapeuttinen tutkimus ja ohjaus

Etäyhteydellä toteutetulla fysioterapiakäynnillä on tärkeää panostaa yksityiskohtaiseen asiakkaan haastatteluun. Haastattelulla selvitetään tarkka oirekuva, kehon toiminta, arjen toiminnoista selviytyminen sekä tavoitteet. Haastattelun yhteydessä voidaan hyödyntää myös toimintakykyä kartoittavia lomakkeita käyttämällä videosovelluksen ruudunjakoa. Tällöin asiakas näkee lomakkeen oman tietokoneensa näytöllä ja asiakkaan on helppo vastata kysymyksiin suullisesti. Tämä mahdollistaa luonnollisen, vuorovaikutteisen keskustelun esimerkiksi kipuun liittyvistä asioista.

Haastattelun ja lomakkeiden avulla saatujen tietojen perusteella siirrytään fysioterapeuttisessa tutkimuksessa seuraavaan vaiheeseen, jossa voidaan hyödyntää asennon ja kävelyn havainnoinnin lisäksi useita erilaisia toiminnallisia testejä asiakkaan tilanteen selvittämiseksi. Esimerkiksi asiakkaan osallistuttaminen lämmön, turvotuksen sekä lihasten tunnusteluun käsin sujuu vaivattomasti etäyhteyden avulla.

Asiakkaan toimintakyvyn määrittämisen jälkeen laaditaan yksilöllinen ja asiakkaan voimavarat huomioiva fysioterapiasuunnitelma. Suunnitelman sisältämien harjoitteiden integrointi asiakkaan arkeen onnistuu erinomaisesti, sillä harjoitukset voidaan ohjata asiakkaalle hänen harjoitellessaan niitä omassa harjoitusympäristössään.

KUVA 1. Etäyhteydellä yhteys asiakkaaseen

Miten asiakkaat ovat vastaanottaneet etäohjauksen?

Motiivissa fysioterapeuttiopiskelijoiden työelämäohjaajana työskentelevä Ellinoora Villinger kertoo fysioterapeuttiopiskelijoiden päässeen tutkimaan etäyhteydellä muun muassa niska-hartia-, alaselkä- ja polvikivuista, tinnituksesta sekä päänsärystä kärsiviä asiakkaita. ”Asiakkaat toivat aluksi esiin epäilyksensä etäyhteyden toimivuudesta, kun fysioterapeutti ei pääse koskettamaan asiakasta. Asiakkaat ovat olleet kuitenkin tyytyväisiä kokonaisvaltaiseen tutkimiseen. Etäyhteyden avulla on pystytty muuttamaan asiakkaan haitallisia uskomuksia omasta tilanteestaan ja lisäämään sen myötä kehon monipuolisempaa käyttöä”, Villinger tiivistää.

Etäohjauksena toteutetun fysioterapiakäynnin etuina ovat asiakkaan vaivaton vastaanotolle pääsy asuin- tai olinpaikastaan riippumatta sekä etäyhteyden helppo käytettävyys. Toisin kuin usein ajatellaan, etäyhteyden käyttö ei edellytä erityisiä taitoja tai kykyjä palveluja tuottavilta ammattilaisilta tai palveluita käyttäviltä asiakkailta, vaan tarvitaan halua, uskallusta ja rohkeutta ottaa käyttöön uusia menetelmiä ja palveluita.

KUVA 2. Kotiharjoitteiden ohjaus

Kirjoittajat

Fysioterapeuttiopiskelija Erica Salin opiskelee LAB- ammattikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksessa ja suoritti syventävän harjoittelujakson Motiivi Hyvinvointipalveluissa.

Lehtori Outi Pöyhönen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksessa.

Lähteet

Villinger, E. 2020. Fysioterapeutti. LAB-ammattikorkeakoulu. Haastattelu 18.5.2020.

Kuvat

Kuva 1: Erica Salin. 2020. Etäyhteydellä yhteys asiakkaaseen.

Kuva 2: Erica Salin. 2020. Kotiharjoitteiden ohjaus.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *