Haastateltavan rentous on tärkeää turvata videointitilanteissa

Vaikka koronapandemian aikana moni meistä on tottunut kommunikoimaan videon välityksellä, voi varsinainen esiintyminen tai haastattelutilanne videokameran edessä olla vieras ja jopa jännittävä kokemus. Myös monelle ammatikseen puhuvalle ja esiintyvälle. Tässä artikkelissa käsittelen havaintoja haastatteluvideoiden ja videoesittelyjen kuvaamistilanteista.

Mainosvideoiden kuvaamiseen on varattava aikaa

LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen markkinoinnin opiskelijat suorittavat opintojaan tiimiyrittäjyyteen ja -oppimiseen pohjautuvalla oppimismallilla. He perustavat opintojensa alussa oman osuuskunnan ja toteuttavat lukuisia asiakasprojekteja yrityksensä kautta. Kuten mm. erilaisia videoprojekteja ja mainosvideoita. (Kokkonen 2021)

Yksi tällainen videoprojekti oli Saaga Marketing -osuuskunnan (2023) LAB-ammattikorkeakoululle tekemä koulutuskokonaisuuksien mainosvideosarja. Videosarjassa haastateltiin useita opiskelijoita ja videot julkaistaan sosiaalisessa mediassa. Koska videot tulevat olemaan julkisia, on kameran edessä esiintyminen rinnastettavissa pitkälti julkiseen esiintymiseen ja se voi jännittää monia. Tämän vuoksi videoiden kuvaamiseen oli varattu runsaasti aikaa. Videoiden hyvä puoli live-esiintymiseen verrattuna on siinä, että kuvaus voidaan uusia tarvittaessa vaikka useita kertoja. Näin varmistetaan onnistunut otos jatkotyöstämistä varten.

Kuva 1. Videoesiintyminen voi olla monelle vieras tai jopa jännittävä tilanne. (StockSnap 2017)

Haastateltavan vapaus valita näkyy rentoutena

On tärkeää, että haastateltava saa olla oma itsensä. Liiallinen ohjaaminen kuten asentojen ja ilmeiden määrääminen voi tehdä haastattelusta helposti teennäisen ja väkinäisen oloisen. Jos haastateltava saa olla haluamissaan vaatteissa ja itselleen luonnollisessa asennossa, on lopputulos yleensä rennomman ja aidomman näköinen.

Tosin tiheäraidallisia asusteita tulisi välttää videoon muodostuvan moiré-efektin vuoksi. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa tiheät raidat ”sulautuvat” videolla toisiinsa ja näkyvät häiritsevänä aaltoiluna lopputuloksessa. (Mansurov 2022) Tämä vaatimus onkin hyvä kertoa haastateltavalle etukäteen, ettei hän joudu vaihtamaan vaatteita kuvauspaikalla. Saaga Marketingin kuvaamissa mainosvideoissa haastateltavat saivat valita asusteensa, asentonsa sekä sen, katsoivatko kohti haastateltavaa vai suoraan kameraan.

Tuttu ympäristö antaa turvaa

Erityisesti studioympäristö voi olla monella vieras, joten kuvaaminen voi monesti olla järkevämpää tehdä esiintyjälle ennalta tutussa ympäristössä. Tällöin haastateltavan tai esiintyjän on helpompi olla rennompi sekä oma itsensä. Onhan hän ollut aiemminkin samassa tilassa. Vaikka haastattelut voisi olla valaistuksen ja äänittämisen vuoksi järkevämpi tehdä studiossa, puoltaa esiintyjän aitous ja rentous kuvaamisen toteuttamista hänelle tutussa paikassa. Koulutuskokonaisuuksien haastatteluvideot kuvattiin kaikki LAB-ammattikorkeakoulun tiloissa, jotka olivat haastateltavalle jo entuudestaan tuttuja.

Suosittelenkin siis kaikille panostamaan haastateltavan hyvään oloon, sillä hyvässä ilmapiirissä ja rennossa mielentilassa tehty haastattelu näkyy monesti hyvänä ja aidon tuntuisena lopputuloksena.

Kirjoittaja

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän on myös tehnyt videotuotantoja omassa yrityksessään.

Lähteet

Kokkonen, S. 2021. Osuuskuntatoimintaa hyödyntävässä tiimioppimisessa toteutuu aito työelämäyhteys. LAB Focus. Viitattu 12.5.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/osuuskuntatoimintaa-hyodyntavassa-tiimioppimisessa-toteutuu-aito-tyoelamayhteys/

Mansurov, N. 2022. What is Moiré and How it Can Ruin Your Photos. Photographylife. Viitattu 15.5.2023. Saatavissa https://photographylife.com/what-is-moire

Saaga Marketing. 2023. Viitattu 12.5.2023. Saatavissa https://saagamarketing.fi/

StockSnap. 2017. Video, kamera, optiikka, valokuvaus. Pixabay. Viitattu 15.5.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/video-kamera-optiikka-valokuvaus-2562034/