#DigiLAHTI-projektissa digipalvelujen hyödyntäjät ja tarjoajat yhteen

#DigiLAHTI-projektin tavoitteena oli kartoittaa yritysten tarvitsemia digitaalisia palveluja ja saattaa yhteen tällaisten palvelujen tarjoajat ja tarvitsijat. Projektin aikana järjestettiin neljä tapahtumaa tämän kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi yritysten tarpeiden pohjalta.

Kuva 1. Ensimmäisen #digimatch-tapahtuman osallistujat learning cafe:ssa. (Kuva: Lotta Toivonen)

#digimatch-tapahtumilla yhteistyötä

#DigiLAHTI-projekti järjesti neljä #digimatch-tapahtumaa, joiden tavoitteena oli saattaa yhteen digipalvelujen tarjoajat ja tarvitsijat. Ensimmäisessä tapahtumassa kerättiin learning cafe -menetelmällä tietoa digitarpeista tutkimustulosten tueksi digihyödyntäjiltä, digiosaajilta, opiskelijoilta sekä korkeakoulujen henkilöstöltä. Tuen tarvetta ilmeni muun muassa nettisivujen kehittämisessä, verkkokaupan perustamisessa, hakukoneoptimoinnissa, asiakastiedon keräämisessä ja hyödyntämisessä, digisovellusten ja työkalujen valitsemisessa yrityksen tarpeiden pohjalta sekä sisällöntuottamisessa. Korkeakouluilta toivottiin työelämän ja osaamisen yhteen saattamiseksi muun muassa tapahtumia, yritysyhteistyötä, projektitöitä, harjoittelijoita sekä lyhytkursseja. (Vainio 2018.)

Toisessa tilaisuudessa syvennyttiin teemaan ”digitaalisuus yrittäjän arjessa” ja peilattiin sitä ensimmäisessä tapahtumassa nousseisiin aiheisiin. Mikro- ja pienyrittäjien ulottuvilla olevaa digitaalisten palvelujen tarjontaa käsiteltiin asiantuntijaluennon ja keskustelun kautta.

Kolmantena tapahtumana järjestettiin ”digipalvelujen kauppakeskus”. Tapahtumaan kutsuttiin aiemmin tehdyn tarvekartoituksen pohjalta digipalveluja tarjoavia yrityksiä esittelemään palvelujaan standeille sekä kertomaan palveluistaan lyhyillä tietoiskuilla seminaarissa. (#DigiLAHTI 2018.)

Kuva 2. Yritykset esittelivät palvelujaan #digimatch-tapahtumissa. (Kuva: Päivikki Heikkinen)

Neljäs tilaisuus keskittyi tarjoamaan ratkaisuja pienten yritysten ongelmiin teemalla ”#Digipalvelujen klinikka”. Osallistuvilla korkeakouluilla ja Ladec Oy:llä oli omat neuvontapisteensä, joilla saattoi vierailla etsimässä välitöntä ratkaisua askarruttaviin asioihin. Lisäksi paikalla oli jälleen runsas joukko digipalveluja tarjoavia yrityksiä esittelemässä palvelujaan. Seminaarissa kuultiin digitaalisen asiakaskokemuksen muodostumisesta ja teknologian tuomista mahdollisuuksista pienyritysten toiminnan tehostamiseksi. (Sore 2019.)

Kohtaanto-ongelman ratkaiseminen tulee jatkossakin olemaan yksi digitalisoitumisen keskeisistä haasteista. Erilaisia teknologioita on markkinoilla tarjolla jo yli 7000 yritysten eri toimintoihin (Brinker 2019; Datanyze 2019). Mistä hankkia juuri oman yrityksen tarpeisiin sopivia ohjelmistoja ja osaajia? Digitaalisen liiketoiminnan koulutuksella on tästä syystä tärkeä rooli korkeakouluissa lähitulevaisuudessa.

Kirjoittajat

Ritva Kinnunen (KTT) työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa yliopettajana liiketoimintayksikössä sekä asiantuntijana #DigiLAHTI-projektissa. #DigiLAHTI on LAB-ammattikorkeakoulun (LAB), Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) sekä Lahden seudun kehitys Ladec Oy:n (LADEC) yhteistyössä toteutettu EAKR-rahoitteinen hanke.

Sariseelia Sore (FM mat.) työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja koordinaattorina Digitaaliset ratkaisut YAMK-koulutuksessa. Lisäksi hän toimii LABin osatoteutuksen projektipäällikkönä sekä #DigiLAHTI- että digiUP-hankkeissa.

Lähteet

Brinker, S. 2019. Marketing Technology Landscape Supergraphic. [Viitattu 6.3.2020]. Saatavissa: https://chiefmartec.com/2019/04/marketing-technology-landscape-supergraphic-2019/

Datanyze. 2019. Datanyze. [Viitattu 6.3.2020]. Saatavissa: https://www.datanyze.com/

#DigiLAHTI. 2018. Digipalvelujen kauppakeskus. [Viitattu 3.4.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/sites/default/files/2018-10/%23digimatch_III_Digitalistaation%20kauppakeskus_23-11-18_esite%20.pdf

Sore, S. 2019. Asiakas keskiöön digiloikassa. #DigiLAHTI-projekti. Lahden ammattikorkeakoulu. [Viitattu 3.4.2020]. Saatavissa: http://blogit.LAB.fi/LABbusiness/2019/10/08/asiakas-keskioon-digiloikassa/

Vainio, A.  2018. #Digimatch – digiosaajien ja osaajien tarvitsijoiden kohtaaminen. LAB Pro. [Verkkolehti]. [Viitattu 3.4.2020]. Saatavissa: http://www.LABpub.fi/2018/05/24/digimatch-digiosaajien-ja-osaajien-tarvitsijoiden-kohtaaminen/

Linkit

Linkki 1. LAB. 2020. DigiLAHTI – Uutta kasvua digitaalisuudesta PK-yrityksille. [Viitattu 3.4.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/digilahti-uutta-kasvua-digitaalisuudesta-pk-yrityksille

Linkki 2. Lahden ammattikorkeakoulu. 2018. Digimatch ll: Digitaalisuus yrittäjän arjessa. [Facebook] 17.5.2018. [Viitattu 3.4.2020]. Saatavissa: https://www.facebook.com/events/lahden-ammattikorkeakoulu-LAB/digimatch-ll-digitaalisuus-yritt%C3%A4j%C3%A4n-arjessa/156048921753321/

Kuvat

Kuva 1: Toivonen, L. 2018. LAMK FellmanniCampus. [Viitattu: 3.4.2020] Julkaisematon.

Kuva 2. Heikkinen, P. 2018. LAMK NiemiCampus. [Viitattu: 3.4.2020] Julkaisematon.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *