Hybridityön mallintaminen apuna uudessa normaalissa

Hybridityö on koronan jälkeisen ajan uutta normaalia. Työn tekemisen tapoja on yhtä monta kuin tekijöitäkin. Tämä tuo työntekijöille ja johtajille sekä haasteita että mahdollisuuksia. Etätyöhön siirryttiin pandemian pakottamana kylmiltään, eikä niinä vuosina syntyneitä toimintatapoja ole vielä pysähdytty arvioimaan (Seppälä 2022). Tarvetta toimintatapojen jäsentämiselle on laajasti. HYMY-hanke haluaa vastata tähän luomalla hybridityön tekemisen mallin. (LAB 2023)

Koska hybridityö näyttäytyy eri yritysten ja työntekijöiden välillä niin eri tavalla, yhtä kaikille sopivaa mallia ei ole mahdollista luoda. Sen sijaan hankkeen tavoitteena on luoda malli sen omasta näkökulmasta, jossa esitellään hankkeen löydökset ja oivallukset päijäthämäläisten yritysten työpajoista. Tämä prosessi toimi meillä, olisiko siitä teille hyötyä? (LAB 2023)

Miten mallintaa abstrakti ja laaja aihe? 

Hybridityö on laaja aihe ja kattaa alleen monta kompleksista osa-aluetta työhyvinvoinnista itsensä johtamiseen ja toimintaympäristöön. Onkin melkoinen haaste yrittää tiivistää aihe selkeäksi ja visuaalisesti miellyttäväksi yhden vilkaisun malliksi, jonka yksityiskohtiin voi pureutua halutessaan erittäinkin tarkasti.

Hybridityön malliakin kannattaa työstää hybridisti. Koiran lenkittäminen ja kävelyt järven rannalla ja metsässä auttavat jäsentämään ajatuksia ja tuomaan uusia oivalluksia. Aivoja kannattaa välillä tuulettaa ja antaa niille taukoa, sillä tämä antaa aivoille tilaa tiedon jäsentämiselle. Näet tauon jälkeen asiat kirkkaammin, ja parhaimmillaan olet saanut työpisteelle palatessasi uusia oivalluksia. Monet suuret ajattelijat ja tieteen tekijät näkevät kävelyn myös mainiona tapana ratkaista vaikeita kysymyksiä. Toimisiko se sinullekin? (Heiskanen-Haarala 2021)

Kuva 1. Hybridityö mahdollistaa monipuolisia työn tekemisen tapoja, ja liikkeellä olo tuntuu monista hyvältä. (Piacquadio 2020)

Ammattimaisuutta kotikonttoriin 

Kotikonttorin olisi hyvä olla ammattimainen, sillä se antaa aivan erilaisen asenteen työhön ryhtyessä. Tarkastellessa työn tekemisen tapoja on tärkeää ottaa huomioon sekä kognitiivinen että fyysinen ergonomia myös etätyöpisteessä.

Lähityössäkin on puolensa hybridityön mallia suunniteltaessa. Pelkkä etätyön tekeminen voi tuoda mittavia haasteita muun muassa yhteisöllisyyteen ja merkityksellisyyden tunteen säilymiseen. Tässä tapauksessa lähityön tekeminen auttaa edellä mainittujen lisäksi myös hahmottamaan  työn tekemisen kokonaisuuden sen sijaan, että keskiössä olisi pelkästään etätyöskentely.

Pako valkoiselta paperilta

Valkoisen paperin kammo ja luovan työn tekemisen aloittamisen vaikeus on monelle iso este. Hymy-hankkeessa tämä este ylitettiin yksinkertaisesti aloittamalla jostakin, itselle armollisella asenteella ja avoimesti keskustellen. Monimutkaiseen aiheeseen ei synny ratkaisua hetkessä eikä ensimmäisellä yrittämällä, mutta jostakin on pakko aloittaa.

Aivoriihtä muistuttavalla työtavalla voi heittää ajatuksia paperille ja katsoa, mikä tarttuu. Matkan varrella ratkaisu tarkentuu, uusia oivalluksia syntyy ja kenties joitain ajatuksia hylätään. Tärkeintä on avoin asenne hymy huulilla.

Kirjoittaja 

Antti Tykkyläinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä projektisuunnittelijana hankkeessa HYMY-Hybridillä muutoskyvykkyyttä (LAB 2023).

Lähteet

Heiskanen-Haarala, I. 2021. Taukoja tarjottimelle. Aivoterveys. Viitattu 18.4.2023. Saatavissa https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys-lehti/artikkelit/taukoja-tarjottimelle/

LAB. 2023. Hybridillä muutoskyvykkyyttä. HYMY. Hanke. Viitattu 17.4.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/hybridityolla-muutoskyvykkyytta

Piacquadio, A. 2020. A cheerful man in formal wear enjoying music. Pexels. Viitattu 17.4.2023. Saatavissa https://www.pexels.com/photo/cheerful-man-in-formal-wear-enjoying-music-3771813/

Seppälä, M. 2022. Hybridityöllä muutoskyvykkyyttä – eli mitä ihmettä tämä tarkoittaa. LAB Focus. Viitattu 17.4.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/hybridityolla-muutoskyvykkyytta-eli-mita-ihmetta-tama-tarkoittaa/