Hyvä digitaalinen brandiohjeisto mahdollistaa brandin keskitetyn hallinnan.

Organisaation oman ilmeen kehittäminen ei ole vain ilmeen suunnittelua – se on myös sen hallinnan jatkuvuutta. Brandin hallinnan digitaaliset mahdollisuudet tarvitsevat lisää huomiota.

Brandit kehittyvät jatkuvasti – joko hallitusti organisaation johtamana tai hallitsemattomasti kuluttajien mielikuvissa. Brandiohjeisto on kokonaisuus, joka määrittää organisaation ilmeen ja ohjaa sen pääviestien ja visuaalisten elementtien käyttöä viestinnässä ja markkinoinnissa. Perinteinen painettu ohjeisto on nykyään oma digitaalinen kokonaisuutensa. Nykyaikainen, monialustainen verkossa tai pilvessä toimiva ohjeisto helpottaa brandin hallintaa ja sen kehittämistä ja kasvattaa sen myötä myös branditietoisuutta, sillä ohjeistoa eivät käytä vain organisaation työntekijät, vaan myös monet sen yhteistyökumppaneista. (Wheeler 2018, 200–203.) Kyse on yhtenäisestä järjestelmästä, design systemistä.

Ohjeiston tarkoitus on tukea päivittäistä viestintää ja markkinointia ja sitoa käytetyt viestit ja visuaalisuus yhteen. Digitaalisen, monialustaisen ohjeiston etuna on sen saavutettavuus, käytettävyys, käytön nopeus, päivitettävyys ja laajennettavuus tarpeen mukaan. Verkkopohjainen toteutus mahdollistaa monialustaisuuden: ohje on käytettävissä tietokoneiden lisäksi kaikilla mobiililaitteilla. Nämä ominaisuudet mahdollistavat brandinmukaisen viestinnän kaikille organisaation työntekijälle sekä madaltavat kynnystä tukea ja kasvattaa brändin laatumielikuvaa jokapäiväisessä viestinnässä.

Kaupallisten toimijoiden pilvipohjaisissa tai verkkopohjaisella sisällönhallintajärjestelmällä toteutettua ohjeistoa on vaivatonta päivittää brandin aineistojen muuttuessa. Aineistonhallinnan avulla jaettava brandiaineisto on keskitetysti hallittavissa. (Templafy 2021.) Paikallisesti tallennetut tiedostot jäävät helposti päivittämättä ja hajottavat siten brandiviestiä.

Kuvituskuva
Kuva 1. Jukka Turunen laati Xamkin uuden digitaalisen brandiohjeiston osana LAB-ammattikorkeakoulun Digitaaliset ratkaisut –koulutusohjelman opinnäytetyötä. Kuva: Jukka Turunen

Monikanavaisen markkinoinnin ja viestinnän edistäminen

Pilvi- tai verkkopohjaisen brandiohjeistuksen suurimpia etuja on sen hyödyntäminen monikanavaista markkinointia ja viestintää suunnitellessa. Markkinoinnin ja viestinnän monikanavaisuus ja saumaton viestintä kanavasta toiseen on erityisen tärkeää digitaalisella aikakaudella, sillä kanavasta riippumattomasti laadukas asiakaskokemus kasvattaa brandiuskollisuutta (Kartajaya ym. 2017, 139-140). Verkkopohjainen toteutus mahdollistaa myös esimerkiksi ääni- ja videototeutuksien ohjeistuksen esimerkkejä apuna käyttäen, ja se on tulevaisuudessa laajennettavissa uusiin mediamuotoihin, kuten 3D-aineistoihin ja virtuaalisiin tiloihin.

Aineistonhallinta mahdollistaa resurssien keskittämisen

Suuren organisaation kompastuskiveksi muodostuu tuotettavien aineistojen suuri määrä, ellei ohjeiston aineistonhallinta ole loogista. Digitaaliseen ohjeistoon voidaan luoda suorat linkit ulkoiseen aineistonhallintajärjestelmään tallennettuihin aineistopohjiin, joita hyödyntämällä kaikki voivat viestiä helposti organisaationsa brandin mukaisesti. Pilvipalveluja hyödyntämällä organisaation työntekijä voi tilata itselleen brandin mukaisia materiaaleja suoraan painotalolta valmiita mallipohjia käyttäen. Aineistonhallinnan avulla saatavilla olevien aineistojen ja mallipohjien laajuutta voidaan myös helposti kohdentaa ja luokitella käyttäjäryhmittäin ja salasanasuojauksin (Frontify 2021; Templafy 2021). Valmiiksi tuotettujen ja ohjeiston kautta jaettavien mallipohjien käyttö yhtenäistää organisaation viestintää visuaalisesti ja varmistaa viestien laadun sekä vähentää aineistojen tuottamiseen vaadittavia ajallisia ja rahallisia resursseja.

Kirjoittajat

Harri Heikkilä on taiteen tohtori, joka toimii LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa visuaalisen viestinnän yliopettajana ja YAMK:n digitaalisten ratkaisujen koordinaattorina ja tutorina.

Jukka Turunen on piakkoin valmistuva medianomi (YAMK), joka työskentelee graafisena suunnittelijana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, Xamkissa. Jukka laati Xamkin uuden digitaalisen brandiohjeiston osana LAB-ammattikorkeakoulun Digitaaliset ratkaisut –koulutusohjelman opinnäytetyötä.

Lähteet

Frontify. 2021.Brand Guidelines. [Viitattu 8.9.2021]. Saatavissa: www.frontify.com/en/brand-guidelines/

Kartajaya, H., Kotler, P. & Setiawan, I. 2017. Marketing 4.0. Moving from Traditional to Digital. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Wheeler, A. 2018. Designing Brand Identity. 5. painos. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Templafy. 2021. The brand management solution for consistency by-default. [Viitattu 8.9.2021]. Saatavissa: www.templafy.com/lp-demo/brand-management-solution

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *