Juridiset verkko-caset johdattavat oikeudelliseen ajatteluun

Koronapandemia muutti paljon. Opetus siirtyi kokonaan verkko- tai hybridiohjaukseen. Muutos rakentui aiemman verkko-ohjaus- ja verkostoitumiskokemuksen varaan (Suominen & Nurmela 2011). Juridiikan opiskeluun etä- ja verkko-opinnot soveltuvat hyvin, mutta aktiivinen osallistuminen ja asioiden syvällinen omaksuminen edellyttävät paljon työtä.

Kun etätyöskentely lisääntyy, asioita pitää tarkastella myös kriittisesti. Alueen yritykset, ympäristö ja kestävä kehitys ovat tärkeitä, mutta ennen kaikkea myös opiskelijoiden ainutlaatuinen elämänvaihe, terveys ja kasvaminen vastuulliseen aikuisuuteen. Opiskelijat ovat ilmaisseet pelkäävänsä jaksamisensa puolesta (Malinen 2021).

Kuvituskuva
Kuva 1. Juridiikan opiskeluun etä- ja verkko-opinnot soveltuvat hyvin (Kuvituskuva: Pixabay 2017)

Opiskelijoiden taustatiedot ja valmiudet opiskelua varten vaihtelevat. Toisaalta verkko-opinnot tarjoavat mahdollisuuden kansainväliseen ja alueiden väliseen yhteistyöhön sekä erikoistumiseen (Heikkinen & Kukkonen 2019). Opintoja voi suorittaa myös oman oppilaitoksen ulkopuolelta tai opiskella työn ohessa kauempaakin. Valinnanvapaus ja verkostoitumismahdollisuudet työelämään lisääntyvät.

Swiss cheese -teoria ja juridiset makuelämykset

Työelämäyhteistyötä tapahtuu LABissa monella tavalla. Juridiikassa caset, eli oikeustapaukset, hoitavat tätä tehtävää, ja oikeudellisen ajattelutavan omaksuminen on vaativaa.

Kirjan Remote Work (Dyer & Shephard 2021) päällisin puolin yksinkertainen Swiss cheese – teoria on mainio. Sen mukaan esimerkiksi kehittämispalavereissa tulee kristallipallon sijasta katsoa juuston reikiä. Hyväksi koettuja asioita kannattaa jatkaa, mutta myös miettiä, mitä vielä puuttuu resursseista, henkilökunnan osaamisesta ja kulttuurista (Dyer & Shepherd 2021). Kirja uskoo etätyöhön, ja (etä)opiskelu on ainakin valmistautumista tulevaisuuden työelämään. Mutta jääkö etätapaamisissa jotain helposti kokonaan huomaamatta?

Juridiikka ei ole niin innovatiivista, mutta auttaa ongelmanratkaisussa ja riskien hallinnassa. Casessa lainsäädäntöä sovelletaan tarkasteltavana olevaan tilanteeseen (Hirvonen 2011). Oikeudessa muistellaan usein menneitä tapahtumia. Myös oikeuslaitos ottaa todistelua vastaan videon välityksellä (Suomen psykologiliitto 2018). Etätyöskentely suuntaa tulevaisuuteen, mutta myös sen tulee olla kokemuksellista.

LABin opiskelijoiden valmiudet itsenäiseen- ja ryhmätyöskentelyyn sekä rohkeus kokeiluihin ja kehittelyihin kasvavat opintojen aikana, ja ovat hyödyllisiä taitoja työelämässä (Jalava 2021). Juridiikassa perinteiset caset luovat siis edelleen pohjan käytännön sovelluksille ja analyyseille. Lisäksi juridiikan tehtävä on kertoa pelisäännöistä ja opastaa, miten erilaisiin riskeihin voidaan varautua esim. sopimuksin.

Juridiset caset opettavat välttämään karikkoja. Työelämän on lakeja ja toimialan vakiintuneita käytäntöjä pitää noudattaa, vaikka se ei aina ole helppoa.  Selviytyminen edellyttää riittäviä juridiikan yleistietoja sekä oikeudellisen ajattelutavan perusteiden hallintaa. Joskus palasista syntyy paras kokonaisuus.

Kirjoittaja

Päivi Toivola-Rekola toimii juridiikan tuntiopettajana LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Dyer, C. & Shepherd, K. 2021. Remote work. Redesign processes, practices and strategies to engage a remote workforce. New York: Kogan Page.

Heikkinen, H. L. T. & Kukkonen, H. 2019. Ammattikorkeakoulu toisin ajateltuna: Osaaminen, sivistys ja tiedon intressit. Aikuiskasvatus. Vol. 39(4), 262–275. [Viitattu 17.9.2021]. Saatavissa:  https://doi.org/10.33336/aik.88096

Hirvonen, A. 2011. Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan. [Viitattu 17.9.2021]. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/225264/hirvonen_mitka_metodit.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jalava, L. Urapolkuja. Podcast 2021, jakso 1. LimuRadiossa vieraana Paloma Sandberg. Saatavissa: https://soundcloud.com/limu-radio/urapolkuja-jakso-1

Malinen, J. 2021. Moni opiskelija pelkää jaksamisensa puolesta. Helsingin Sanomat 10.8.2021.

Suomen psykologiliitto ry. 2021. Suomen Psykologiliiton lausunto. OM:n videotallennustyöryhmän mietintö. Suullisen todistelun vastaanottaminen tallenteelta. Diaarinumero: VN/4330/2018. [Viitattu 17.9.2021]. Saatavissa: https://www.psyli.fi/suomen-psykologiliiton-lausunto-omn-videotallennustyoryhman-mietinto-suullisen-todistelun-vastaanottaminen-tallenteelta-diaarinumero-vn-4330-2018/

Suominen, R. & Nurmela, S. 2011. Verkko-opettaja. Helsinki: WSOYPro Oy.

Kuva

Pixabay. 2017. Ilmainen kuvapankkikuva aiheesta ipad, kasa, kirjallisuus. [Viitattu 23.9.2021]. Saatavissa: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/ipad-puinen-poyta-kasa-kirjallisuus-289738/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *