Pelillistäminen syventää pyörämatkailun asiakaskokemusta

Pyörämatkailu on luontoliikuntaa, jossa yhdistyvät fyysisen aktiivisuuden tuomat hyvinvointivaikutukset sekä kokemus luonto- ja palveluympäristöistä. Liiketoimintana pyörämatkailu on vahvassa kasvussa oleva matkailun muoto, jonka nousua Covid-19-pandemia on vain vahvistanut. Myös Päijät-Hämeessä on viime vuosina todettu ekologisen liikkumisen ja lähimatkailun olevan ajan henkeen sopivia teemoja, joiden kehittämiseksi on toiminut aktiivisesti muun muassa LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU: n yhteinen Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke (LAB 2022). Hankkeessa on pohdittu viime aikoina kysymystä siitä, millaista lisäarvoa pelillistäminen voisi tuoda pyörämatkailun kehittämiseen.

[Alt-teksti: Kesäinen puisto, jossa on suuria puita. Erittäin paksun ja korkean puun juurelle puuta ihailemaan on pysähtynyt kolmen pyöräilijän joukko.]
Kuva 1. Pyörämatkailussa esimerkiksi monet luonnon pienet ja suuret ihmeet ovat kiinnostavia pelillistämisen aiheita. (LAB 2022a)

Pelillistämisen on havaittu avaavan uusia mahdollisuuksia matkailuliiketoiminnan kehittämiseen. Asiakkaille voidaan myydä personalisoituja palveluja, mikä parantaa asiakaskokemusta ja tuo hauskuutta. Hauskuus puolestaan saattaa olla hyödyksi ympäristöystävällisten toimintatapojen edistämisessä (Pesonen 2015). Tätä yhteyttä on hyödynnetty matkailukontekstissa esimerkiksi monissa hiilijalanjälkilaskureissa, joita on eri tahoilla räätälöity sekä kuluttajien että matkailuyrittäjien käyttöön.

Urheilullisia elementtejä ja yhteisöllisyyttä

Pyöräilyssä ja pyörämatkailussa pelillistämistä hyödynnetään yleisimmin navigointiin ja kohdetiedon esittelyyn liittyvissä asioissa. Koska pyörämatkailija liikkuu usein itselleen oudossa ympäristössä, hän saattaa käyttää digitaalisia navigointivälineitä tai seurata ennalta valitsemaansa reittiä vaikkapa Outdoor Activen, Komootin tai muun reittitietoa tarjoavan sovelluksen kautta.

Urheilullisesta menosta pitävä pyöräilijä saattaa intoutua myös jakamaan ja vertailemaan polkemansa reitin segmenttiaikoja muiden pyöräilijöiden kanssa esimerkiksi Stravassa. Pyöräilyn aktiiviharrastajien keskuudessa suosittuja ovat mmattipyöräilyyn liittyvät manageripelit, kuten Tour de France Manager ja Pro Cycling Manager, joissa urheilulliset ja yhteisölliset elementit yhdistyvät hieman erilaisesta näkökulmasta.

Motivaatiota uusiin kohteisiin tutustumiseen

Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa pelillistämistä on hyödynnetty reittien ja palvelujen testauksessa sekä esimerkiksi pyörämatkailubingon muodossa (kuva 2).

[Alt-teksti: Taulukko, jonka otsikko on Pyörämatkailun bingo. Näkyvissä on kymmenen bingoruutua, joissa lukee Sysmä-Hartola rengasreitti, Kalattoman kierros, Kintterön kymppi, Falling Leaves Lahti, Iitin maalaissatanen, Raviksen pyöräpuisto, Hollolan kirkonkylän lenkki, Kalkkisten kierros, Aurinkovuoren monikäyttöreitit ja Päijänne-Ilves.]
Kuva 2. Pelillisyyttä edustava Päijät-Hämeen pyörämatkailubingo kannustaa tutustumaan uusiin pyöräilykohteisiin. Kaikkiaan bingo sisältää 25 kohdetta. (LAB 2022b, 60, muokannut LAB Focus)

Tällä hetkellä hankkeessa pohditaan pelillistämisen mahdollisuuksia tapahtumatuotannossa. Tarkoituksena on suunnitella pelillisiä elementtejä sisältävä ohjelmanumero hankkeen kesällä 2023 järjestämään pyörämatkailun tapahtumapäivään. Jos tämä onnistutaan yhdistämään mieleenpainuvasti Salpausselkä Geoparkin upeisiin pyöräilyn puitteisiin, on mahdollista luoda yksi yhteisöllinen vetovoimatekijä lisää Päijät-Hämeen pyörämatkailulle.

Kirjoittaja 

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa.

Lähteet

LAB. 2022a. Pyörämatkailijan Päijät-Häme. Hanke. Viitattu 21.10.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

LAB. 2022b. Päijät-Hämeen pyörämatkailuopas. Viitattu 21.10.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/sites/default/files/2022-10/Pyoramatkailuopas_2022_v2_digi.pdf

Pesonen, J. 2015. Esimerkkejä pelillisyyden hyödyntämisestä matkailukontekstissa. Itä-Suomen yliopisto. Viitattu 21.10.2022. Saatavissa https://www.slideshare.net/eppuJ/pelillisyyden-hydyntminen-matkailukontekstissa