DigiRuori-palvelu auttaa pk-yrityksiä digitaalisten tarpeiden tunnistamisessa ja valmiuksien kehittämisessä

Yritykset tunnistavat digiteknologioiden hyödyntämisen edut, mutta käytön edellytyksenä on aina ajallinen ja rahallinen panostus työkalujen jalkauttamiseen (Larja & Räisäsen 2019). Lähes 90 %:ssa suomalaisista yrityksistä henkilöstön määrä on kuitenkin neljä tai vähemmän (Tilastokeskus 2020), eikä resurssit juurikaan riitä kehittämiseen. Toteutimme #DigiLAHTI-projektissa DigiRuori-palvelun, jonka tavoitteena on tukea pk-yrityksiä omien digitarpeidensa tunnistamisessa sekä digivalmiuksiensa kehittämisessä.

Kuva 1. Ajan tasalla pysyminen digiteknologioissa on vaikeaa. (Kuva: Pixabay, Gerd Altmann /CC0)

Pk-yritysbarometrin mukaan digitaalisuuden hyödyntäminen etenee suomalaisissa yrityksissä hitaasti, vaikka mahdollisuuksia pidetään merkittävänä (Yrittäjät 2019). Päijäthämäläisissä pk-yrityksissä tilanne on samankaltainen: Jopa 70 % on huomioinut digitalisaation yrityksensä strategiassa, mutta teknologioiden käyttö liiketoiminnassa on vähäistä (Saunila & Sore 2019). Sopivan teknologian löytyminen omaan tarkoitukseen on usein haaste (Sore 2020). Ajan tasalla pysyminen digiteknologioista ja niiden soveltamisesta liiketoimintaan on erittäin vaikeaa, sillä uusia oman liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksia teknologian avulla ilmestyy jatkuvasti.

Liiketoimintaa digitalisoitaessa hyöty on suurin, kun teknologioiden käyttöönotto on suunnitelmallista. Muussa tapauksessa digitalisaation myöhemmät askeleet voivat vaikeutua (Patel 2019). Yrityksen digivalmiuksien tulisi olla sillä tasolla, että saatavilla olevaa osaamista osataan hyödyntää ja ratkaisujen sopivuutta omaan liiketoimintaan arvioida.

DigiRuori-palvelu

#DigiLAHTI-projekti tuotti palvelun, joka auttaa yrityksiä tunnistamaan ja kehittämään omia digivalmiuksiaan. Palvelun tavoitteena on tarjota nopeasti tietoa käyttäjän antamien vastausten perusteella. Jotta jokainen kysymys olisi ymmärrettävä, niitä selvennetään taustatiedolla. Näin kysymyksiin vastaaminen on mutkatonta, eikä edellytä palvelun käyttäjältä syvällisempää selvitystyötä. Kysymyksistä muodostuu kullekin käyttäjälle yksilöllinen kysymysten sarja, jonka perusteella palvelu esittää huomioita käsiteltävän asian nykytilasta ja listan kehityskohteista. DigiRuori auttaa siten käyttäjää hahmottamaan tilanteensa, mutta myös yhdistämään tarpeensa Päijät-Hämeen digiosaamistarjontaan. Palvelusta voi tällä hetkellä saada tietoa verkkosivuista, sosiaalisesta mediasta, verkkokaupasta ja taloushallinnosta.

Kuva 2. DigiRuori-palvelun kysymyssarja riippuu käyttäjän antamista vastauksista tukien siten jokaista hahmottamaan juuri oman tilanteensa. (Kuva: Piqsels /CC0)

Projektissa tuotettu DigiRuori-palvelu on turvallinen ja moderni, mobiililaitteille mukautuva sovellus, joka on toteutettu avoimella lähdekoodilla. Sisältöä tuotetaan kahdella sisällönkuvauskielellä, jotka noudattavat yleisesti käytössä olevia standardeja. Palvelu ei kerää tietoja käyttäjistään tai heidän käyttäytymisestään palvelussa, eikä se kaipaa ylläpitoa pitkälläkään aikavälillä.

Kirjoittajat

Jan-Erik Sandelin (FM, mat.), LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikön lehtori, työskentelee opetustyön ohella LABin #DigiLAHTI-projektille teknisenä asiantuntijana.

Sariseelia Sore (FM, mat.) työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja koordinaattorina Digitaaliset ratkaisut YAMK-koulutuksessa. Lisäksi hän toimii LABin osatoteutuksen projektipäällikkönä sekä #DigiLAHTI- että digiUP-projekteissa.

Lähteet

Larja, L. & Räisänen, H. 2019. Yritysten digitalisaatio ja kasvu: Pk-yritysbarometrin näkökulmia. [Viitattu 6.4.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-448-8

Patel, J. 2019. Overcoming data silos through big data integration. Teoksessa: International Journal of Information Technology Vol. 3, No. 03, May 2019. [Viitattu 6.4.2020]. Saatavissa: http://flyccs.com/jounals/IJIT/paper/IJIT003.pdf

Saunila, M. & Sore, S. 2019. Kolumni: Pienyritykset tarvitsevat digitukea. Etelä-Suomen Sanomat. [Verkkolehti]. [Viitattu 8.4.2020]. Saatavissa: https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/61486

Sore, S. 2020. Sopivan teknologian löytyminen ja sen hyödyntämisen osaaminen digitransformaation kulmakiviä. [Viitattu 8.4.2020]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/innovations/2020/04/08/sopivan-teknologian-loytyminen-ja-sen-hyodyntamisen-osaaminen-digitransformaation-kulmakivia/

Tilastokeskus. 2020. Suomi lukuina 2019 / Yritykset. [Viitattu 8.4.2020]. Saatavissa: https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_yritykset.html

Yrittäjät. 2019. Pk-yritysbarometri 2/2019. [Viitattu 6.4.2020]. Saatavissa: https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-22019-609139

Linkit

DigiRuori. 2020. DigiRuori. [Viitattu 8.4.2020]. Saatavissa: http://www.digiruori.fi

LAB. 2020. DigiLAHTI – Uutta kasvua digitaalisuudesta PK-yrityksille. [Viitattu 6.4.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/digilahti-uutta-kasvua-digitaalisuudesta-pk-yrityksille

Kuvat

Kuva 1. Altmann, G. 2016. Järjestäjä Binaarinen Binary Järjestelmä Tietokone. [Viitattu 15.6.2020]. Saatavissa:  https://pixabay.com/fi/illustrations/j%C3%A4rjest%C3%A4j%C3%A4-binaarinen-1307227/

Kuva 2. Piqsels. 2020. Brown Sailing Boat on the Sea during Sunset. [Viitattu 8.4.2020]. Saatavissa:  https://www.piqsels.com/en/public-domain-photo-frrfn

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *