#DigiLAHTI

7 artikkelia

Miten yritys löytää LABista haluamansa?

EAKR-rahoitteisen #DigiLAHTI-projektin yhtenä tavoitteena oli edistää päijäthämäläisten yritysten mahdollisuuksia löytää alueelta digiosaamista. Toisaalta ammattikorkeakoulun lakisääteisiin tehtäviin kuuluu työelämää ja aluekehitystä edistävä toiminta (Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932). LAB-ammattikorkeakoulu […]

Digitaalisten liiketoimintamahdollisuuksien edistäminen opiskelijayhteistyöllä

Ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyö linkittyy Suomessa pääsääntöisesti opetukseen (Jääskö ym. 2019). Tämä pitää sisällään opiskelijayhteistyöllä toteutetut toimeksiannot (Jääskö ym. 2019), jotka ovat hedelmällisiä sekä opiskelijoille että yrityksille. […]

DigiRuori-palvelu auttaa pk-yrityksiä digitaalisten tarpeiden tunnistamisessa ja valmiuksien kehittämisessä

Yritykset tunnistavat digiteknologioiden hyödyntämisen edut, mutta käytön edellytyksenä on aina ajallinen ja rahallinen panostus työkalujen jalkauttamiseen (Larja & Räisäsen 2019). Lähes 90 %:ssa suomalaisista yrityksistä henkilöstön […]