Innovatiivinen yhteistyö vahvistaa oppimista, yrittäjyyttä ja työllisyyttä

SampoLAB Osaajaverstas (LAB 2023) on sitoutunut kehittämään uutta yritysten ja työvoiman kohtaantohaasteeseen vastaavaa koulutusmallia, joka yhdistää useat eri koulutusasteet. Hanke kytkeytyy välillisesti myös paikallisten TE-palveluiden kehittämistavoitteisiin.

Toteuttamisessa on mukana kolme toimijaa. Saimaan ammattiopisto Sampo ja LAB-ammattikorkeakoulu tuovat hankkeeseen vahvaa osaamistaan ja resurssejaan koulutuksen ja yrityskehittämisen alalta. Luumäen kunta toimii osatoteuttajana ja pilottikuntana.

Osaamisen kasvua ja työllisyyttä

Työvoima- ja yrityspalveluiden järjestäminen siirtyy kunnille ja työllisyysalueille vuoden 2025 alusta alkaen. Kuntien vastuulle siirtyvät TE-palvelut tarjoavat mahdollisuuden entistä vaikuttavampaan työllisyyden, osaavan työvoiman saatavuuden ja yritysten kasvun edistämiseen. (Kuntaliitto 2023.)

SampoLAB Osaajaverstas pyrkii luomaan innovatiivisen koulutusmallin, joka hyödyntää eri koulutusasteiden vahvuuksia ja resursseja. Tavoitteena on tarjota kaikille kohderyhmille monipuolisia oppimismahdollisuuksia joko valmiuksia työelämään siirtymiseen tai oman osaamisen kasvattamiseen työmaailmassa. Työllisyysnäkökulman muistaminen on tärkeää koulutusta räätälöitäessä paikallisten yritysten osaajatarpeita vastaavaksi.

Luumäkeläisiä opiskelijoita sekä yrittäjyyspainotteisen lukion oppilaita on mukana yhteistyössä tukien hankkeen tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteena on työllistää eri asteilla opiskelevien opiskelijoiden lisäksi muita työtä etsiviä kohderyhmiä. Avainhenkilönä tässä yhteistyössä on paikkakunnan työllisyys- ja koulutuskoordinaattori.

Yhdessä kaikki hanketahot pyrkivät kehittämään SampoLAB Osaajaverstaasta toimintamallin, joka edistää alueen koulutusta, työllisyyttä ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tavoitteena on luoda kestävä ja vaikuttava malli, joka voi toimia esimerkkinä myös muille alueille ja koulutusorganisaatioille. Tätä kaksi vuotta kestävää hanketta osarahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ESR. (LAB 2023.)

[Alt-teksti: kuvakombinaatio, jossa on useita kuvia seminaareista, tapahtumista mainoksineen ynnä muuta.]
Kuva 1. SampoLAB Osaajaverstas on tehnyt aktiivista yhteissuunnittelua ja mainetyötä. (Kuva: Mirja Harvistola)

Suunnittelupäivä antoi potkua yhteistyölle

Hankkeen toteuttajat ja sidosryhmien edustajat kokoontuivat suunnittelupäivän merkeissä Luumäellä. Päivän päätteeksi kartoitettiin Osaajaverstaan tiimivalmentamiselle sopivaa oppimistilaa. Suunnittelupäivän aikana yhteiset tavoitteet kirkastuivat ja toteuttajaosapuolet sopivat myös osallistumisesta erilaisiin yrittäjäkontaktoinnin mahdollistaviin tapahtumiin.

Toukokuussa osallistuttiin Luumäen yrittäjien ja Luumäen kunnan järjestämään suureen kesänavaustapahtumaan, joka kokoaa vuosittain 1500–2000 kävijää. SampoLAB Osaajaverstaan esittelypisteellä kävi runsaasti ihmisiä. Kesäkuun alussa hanketiimin edustajat ovat tavattavissa Luumäen yrittäjien aamukahveilla.

Kirjoittaja

Mirja Harvistola toimii LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä TKI-asiantuntijana sekä projektipäällikkönä hankkeessa SampoLAB Osaajaverstas (LAB 2023).

Lähteet

Kuntaliitto. 2023. TE-palvelut 2024 -uudistus etenee vauhdilla. Viitattu 23.5.2023. Saatavissa https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2023/te-palvelut-2024-uudistus-etenee-vauhdilla

LAB. 2023. SampoLAB Osaajaverstas. Hanke. Viitattu 23.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/sampolab-osaajaverstas