Innovoinnilla avoin kurssitarjonta näkyvämmäksi

Klassisen von Hippelin Lead User -ajattelun mukaan kehittämis- ja innovaatiotyössä tulisi mahdollisuuksien mukaan hyödyntää lopputuotteen edistyneitä käyttäjiä. Näin saataisiin arvokasta tietoa suoraan ”kentältä” (von Hippel 1986). Näinpä LAB-ammattikorkeakoulun Saaga Marketing -osuuskunta sai tehtäväkseen ideoida, kuinka LABin avoimen tarjonnan MOOC-kursseille (massive open online course) saataisiin tehokkaammin uusia opiskelijoita.

Saaga Marketing on opiskelijoiden perustama osuuskunta, jota hyödyntäen markkinoinnin opiskelijat suorittavat opintojaan muun muassa tekemällä erilaisia asiakasprojekteja ja innovointeja (Kokkonen 2021). Tästä linkistä löydät Saaga Marketingin verkkosivut.

Innovoinnissa nousi lukuisia ideoita, joista esittelen tässä artikkelissa keskeisimmät. Ideat jakaantuivat kahteen kategoriaan: kuinka tavoittaa potentiaaliset opiskelijat ja kuinka tehdä laskeutumissivusta houkuttelevampi.

Toisen asteen opiskelijat tärkeä kohderyhmä

Yhtenä potentiaalisimpana ryhmänä nähtiin alueen 2. asteen opiskelijat. Heidät on lisäksi helpohko tavoittaa sosiaalisen median kautta erityisesti käyttämällä maksettua mainontaa. Kohdennus on selkeä, kun sen voi tehdä sekä alueellisen sijainnin sekä iän perusteella. Lisäksi kun MOOC-kurssit ovat toisen asteen opiskelijoille ilmaisia, on tätä helppo käyttää markkinointiviestinnässä. Maksetun mainonnan lisäksi myös orgaaninen näkyvyys sosiaalisessa mediassa voi onnistua, mikäli käytetään nuorten käyttämiä kanavia, kuten TikTokia, Instagramia ja YouTubea.

Toinen tapa tavoittaa tätä ryhmää on suoraviestintä toisen asteen opinto-ohjaajille ja opettajille. Tämä tapa on erittäin kustannustehokas, mikäli vain suora kanava viestintään on löydettävissä ja käytettävissä.

Kolmantena merkittävänä keinona ehdotettiin suoramainontaa heille, jotka eivät kyseisenä vuonna tulleet valituksi LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoiksi. Tämä ryhmä on valmiiksi motivoitunutta opiskelemaan ja he ovat kiinnostuneita LABin opinnoista. Myös heidät on erittäin helppo tavoittaa.

Laskeutumissivu visuaaliseksi

Koska kaikki MOOC-kurssit löytyvät samalta sivustolta, oli opiskelijoiden mielestä erittäin tärkeää saada MOOC-alustan etusivu mahdollisimman selkeäksi, myyväksi ja informatiiviseksi.

Visuaalisen ulkonäön olisi hyvä olla linjassa LAB-ammattikorkeakoulun verkkosivujen kanssa. Näin kävijälle tulee visuaalisestikin esille, että hän on LABin sivuilla. Muutoinkin opiskelijoiden mielestä sivuston tulisi olla nykyajan mukaisesti mieluummin visuaalinen kuin tekstipainotteinen. Kuvassa 1 on esitetty opiskelijoiden visio, miltä pääsivu voisi näyttää.

Kuva 1. Esimerkki etusivun ulkoasusta. (Kuva: Saaga Marketing)

Sivuston kävijät voivat tulle sivuille muutakin kautta kuin suorasta linkistä tai mainoksesta, joten siellä olisi hyvä kertoa selkeästi, millä sivustolla kävijä on ja mitä siellä on saatavilla. Erityisesti kurssien esittelyt tulisi pystyä näkemään jokaisesta kurssista ilman kirjautumista. Lisäksi myös kurssien suorittamisien käytännöt ja pelisäännöt olisi hyvä olla esitettynä jo etusivulla.

Jälleen kerran opiskelijoiden toteuttamasta innovointisessiosta saatiin konkreettisia kehitysehdotuksia jatkotyöstöä varten. Mikäli olet kiinnostunut innovoinnista palveluna, niin LAB-ammattikorkeakoulun markkinointiosuuskunnat tekevät innovointeja asiakkaille ympäri vuoden.

Kirjoittaja

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Kokkonen, S. 2021. Osuuskuntatoimintaa hyödyntävässä tiimioppimisessa toteutuu aito työelämäyhteys. LAB Focus. Viitattu 23.9.2022. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/osuuskuntatoimintaa-hyodyntavassa-tiimioppimisessa-toteutuu-aito-tyoelamayhteys/

von Hippel, E. 1986. Lead Users: A Source of Novel Product Concepts. Management Science. Vol 32 (7), 791‒805.

Linkit

Linkki 1. Saaga Marketing. 2021. Viitattu 23.9.2022. Saatavissa: https://saagamarketing.fi/