Vuoropuhelu ja kokemusten jakaminen edistävät työelämän monimuotoisuutta

Päijät-Hämeessä moni työ on vailla tekijää. Ratkaisu työvoiman saatavuuteen voi löytyä ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta. Monet työyhteisöt ja yritykset ovat nyt uuden äärellä ja tarvitsevat keinoja ja välineitä työvoiman rekrytointiin ja perehdyttämiseen sekä monimuotoisen työyhteisön rakentamiseen.

Kuva 1. Tarvitaan sekä fasilisoituja keskusteluja että sattumanvaraisia kohtaamisia edistämään kokemusten jakamista. (geralt 2018)

Tutkimusmatkalla tuntemattomaan ‒ monimuotoisuus yrityksen menestystekijänä – hanke (LAB 2023) on osaltaan mahdollistanut vuoropuhelua, kokemusten ja osaamisen jakamista sekä yhteisen ymmärryksen rakentumista fasilitoimalla erilaisia keskusteluja aiheen äärellä.

Kielitaito, motivaatio ja asenne

Usein puhuttaessa maahan muuttaneiden työllistämisestä keskustelu jää pyörimään kehää kielitaidon (ja erityisesti sen puutteen) ympärille. Kielitaidon tärkeyttä ei tule väheksyä ja tietyillä ammattialoilla sen merkitys on totta kai suurempi, mutta usein piiloudumme kielitaitokeskustelun taakse. Ja sen turvin voimme olla tarttumatta asiaan. Meidän tulisi katsoa kielitaidon ohi ‒ vain siten voimme löytää uudenlaisia ratkaisuja.

Kielitaidon lisäksi keskusteluissa nousee esiin maahan muuttaneen motivaatio, sen tärkeyttä korostetaan ja vastuu työllistymisestä siirretään yksilölle.  Usein kuitenkin unohdetaan, että myös työyhteisöiltä tulee löytyä motivaatiota ja uskallusta tehdä asioita uudella tavalla. Keskusteluissa monimuotoisen työyhteisön rakentumisesta tarvitsemme avoimuutta, rohkeutta ja luottamusta – itseemme ja toisiin. Tarvitsemme yhtä lailla sattumanvaraisia kohtaamisia ja keskusteluja kuin ennakkoon suunniteltuja fasilitoituja tilaisuuksia, joissa mahdollistuu kaikkien osallistujien äänen kuuluminen.

Vuoropuhelu ja yhteistyö

Päijät-Hämeen maakuntastrategian painopisteinä ovat vetovoima ja kyky uudistua. Uudistuminen edellyttää positiivista asennetta ja katsetta tulevaan. (Päijät-Hämeen liitto 2023.) Nämä toteutuvat parhaiten yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vuoropuhelu sekä onnistumisten ja kokemusten jakaminen lisäävät mahdollisuuksia uudistua ja ajatella asioista eri tavalla. Asenteiden muuttuminen mahdollistuu kohtaamisissa ja kokemuksia jaettaessa. Yksilöiden, yritysten ja yhteisöjen tarinat ovat tässä tärkeässä roolissa. Tutkimusmatka tuntemattomaan vaatii rohkeutta, astumista epämukavuusalueelle sekä luottamusta siihen, että moninaisuus on mahdollisuus.

Tutkimusmatkalla tuntemattomaan -hankkeen (LAB 2023) tavoitteena oli välittää yrityksille keinoja ja välineitä ulkomaalaistaustaisen työvoiman rekrytointiin ja perehdyttämiseen sekä monimuotoisen työyhteisön rakentamiseen. Hanke toteutti osaltaan Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelmaa osallistumalla työvoiman ja työpaikkojen kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen edistämällä ulkomaalaistaustaisten henkilöiden palkkaamista päijäthämäläisiin yrityksiin sekä lisäämällä alueen osallisuutta ja hyvinvointia sekä ehkäisemällä eriarvoistumista. LAB toteutti hanketta vuonna 2023, ja sitä rahoitti Päijät-Hämeen liitto.

Kirjoittaja

Maija Eerola toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä ja projektipäällikkönä Tutkimusmatkalla tuntemattomaan – monimuotoisuus yrityksen menestystekijänä -hankkeessa. Hän on työskennellyt viime vuodet maahan muuttaneiden kotoutumisen ja työllisyyden edistämisen hankkeissa.

Lähteet

geralt. 2018. Altmann, G. Palaute, raportoi, takaisin. Pixabay. Viitattu 15.12.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/palaute-raportoi-takaisin-3653368/

LAB. 2023. Tutkimusmatkalla tuntemattomaan ‒ monimuotoisuus yrityksen menestystekijänä. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 15.12.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/tutkimusmatkalla-tuntemattomaan-monimuotoisuus-yrityksen-menestystekijana

Päijät-Hämeen liitto. 2023. Päijät-Hämeen maakuntastrategia 2022–2025. Verkkosivu. Viitattu 15.12.2023. Saatavissa https://paijat-hame.fi/maakuntastrategia/