Tiedonhallinnan automatisointia Logic Apps -alustan avulla

A picture containing text, whiteboard

Description automatically generated
KUVA 1. Logic Apps yhdistää järjestelmät, kuten palapelin keskimmäinen pala (Kuva: Mikko Vaaljoki)

Miltä tuntuisi muiden työtehtävien ohessa kirjata uusia asiakasyrityksiä useisiin eri järjestelmiin täysin samoilla tiedoilla? Aivan, voisihan sen työajan paremminkin käyttää. Valitettavasti yllä mainittu tilanne on liian tavallinen suomalaisessa yritys-elämässä, ja tästä yritysten sisäisissä integraatioissa pohjimmiltaan onkin kyse: tiedon automatisoinnista järjestelmien välillä. Mikko Vaaljoen (2020) digitaaliset ratkaisut -YAMK-koulutusohjelmaan tehdyssä Toiminnanohjausjärjestelmän integrointi asiakkuudenhallintajärjestelmään –opinnäytetyössä selvitettiin, miten Microsoftin Logic Apps -pilvipalvelusovelluksella voidaan integroida kaksi järjestelmää mahdollisesti kirjoittamatta riviäkään koodia. 

Logic Apps on Microsoftin palvelimeton integraatioalusta, joka yksinkertaistaa integraatioiden suunnittelun ja toteutuksen välittämättä, onko data pilvessä, yrityksen omassa palvelinympäristössä vai molemmissa. Logic Apps -sovelluksen hyötynä on, että sovellus toimii pilvipalveluna, jonka ansiosta yrityksen ei tarvitse huolehtia palvelun hallinnasta, ylläpidosta tai valvonnasta, vaan ainoastaan määritellä, mitä sovelluksen halutaan tekevän. (Microsoft 2020).  

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated
KUVA 2. Microsoft Logic Appsin visuaalinen suunnittelunäkymä (Kuva: Microsoft 2020)

Ohjelmistointegraatioiden avulla säästöihin 

Integraatioilla tarkoitetaan eri tekniikoilla tai alustoilla toteutettujen ohjelmistojen tai järjestelmien liittämistä toisiinsa niin, että järjestelmät keskustelevat automaattisesti keskenään. Käytännössä integraatioissa yhden ohjelman tuottama data muutetaan muotoon, jota toinen järjestelmä osaa tulkita (Valjas 2019). Yritysten tuottavuuden ja tehokkuuden kasvattamiseksi jokaisesta turhasta kahteen kertaan tehtävästä asiasta kannattaa pyrkiä eroon, ja tällaisissa tilanteissa ohjelmistointegraatiot ovat kullan arvoisia. Integraatioista muodostuu myös omat riskinsä, joten integraatiota suunniteltaessa onkin äärimmäisen tärkeää tiedostaa mahdolliset riskikohteet ja jo määrittelyvaiheessa tiedostaa, miten ongelmat voidaan välttää. 

Hyvin suunnitellun ja toteutetun integraation avulla voidaan helpottaa yrityksen liiketoimintaprosesseja ja säästää tällä tavalla aikaa ja rahaa. Työaikaa ei kulu, jos samoja tietoja ei tarvitse kirjata useisiin eri järjestelmiin. Lisäksi inhimillisen virheen riskit pienevät, jos tiedot viedään integraatioiden avulla järjestelmästä toiseen. Hyvin suunniteltu ja toteutettu integraatioratkaisu voi myös yksinkertaistaa yrityksen tietojärjestelmärakennetta sekä helpottaa järjestelmien ylläpitoa ja hallintaa (Vaaljoki 2020).  

Vaalijoen (2020) opinnäytetyön lopputuloksena rakennetulla integraatio-sovelluksella saatiin yrityksen ydintoimintojen kannalta oleelliset järjestelmät automaattisesti keskustelemaan keskenään, jonka ansiosta asiakastietoja hallittiin vain toiminnanohjausjärjestelmässä. Projekti oli osa yrityksen tiedon automatisointia, jonka tavoitteena on vähentää manuaalisia työtehtäviä, jotka pystytään automatisoimaan.    

Kirjoittajat

Mikko Vaaljoki on valmistunut LAB-ammattikorkeakoulusta tekniikan alan insinööriksi (ylempi AMK) digitaaliset ratkaisut -koulutuksesta ja työskentelee IT Administratorina CHS-konsernissa. 

Lehtori Minna Asplund, TkL, toimii koordinaattorina insinööri YAMK -tutkinnon digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa. 

Lähteet

Microsoft. 2020. Azure. Overview – What is Azure Logic Apps? [Viitattu 22.11.2020]. Saatavissa: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/logic-apps/logic-apps-overview 

Vaaljoki, M. 2020. Toiminnanohjausjärjestelmän integrointi asiakkuudenhallintajärjestelmään. Opinnäytetyö YAMK. Tekniikan ala. LAB-ammattikorkeakoulu. Lahti. [Viitattu 26.11.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020112524331 

Valjas. 2019. Mitä integraatio, rajapinta ja api tarkoittavat? [Viitattu 22.11.2020]. Saatavissa: https://valjas.fi/mita-integraatio-rajapinta-ja-api-tarkoittavat/ 

Kuva 

Kuva 1. Microsoft. 2020. Azure. Overview – What is Azure Logic Apps? [Viitattu 22.11.2020]. Saatavissa: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/logic-apps/media/logic-apps-overview/azure-logic-apps-designer.png 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *