Kannattaako somevaikuttajan sanaan luottaa?

Sosiaalisessa mediassa nähdään nykyään paljon eri alan vaikuttajia, jotka ovat myös suuressa roolissa nuorten keskuudessa. Vaikuttajien sisältö on helposti saatavilla sosiaalisessa mediassa, ja nuoret voivat olla erityisen alttiita vaikuttajamarkkinoinnille, sillä he ovat aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä. Nuorien on helppo samastua vaikuttajien elämäntyyliin ja kokemuksiin.

Kankaanrannan opinnäytetyön (2023) mukaan nuoret arvostavat eniten aitoutta ja laadukkuutta sosiaalisen median vaikuttajissa. Nuoret luottavat vaikuttajiin, jos nämä tukevat samankaltaisia arvoja kuin nuori itse. Vaikuttajien odotetaan myös olevan rehellisiä mielipiteistään, joten tämä voi myös vahvistaa luotettavuuden tunnetta. Nuoret ovat kehittyvässä iässä ja luottavat vaikuttajiin, koska he näkevät heidän saavan paljon huomioita sosiaalisessa mediassa. Vaikuttajien sisältö saavuttaa suuria yleisöjä ja voi toimia sosiaalisena todisteena siitä, että vaikuttajiin luotetaan ja heitä arvostetaan.

Älä usko kaikkea, mitä somessa näet

Sosiaaliseen mediaan kannattaa aina suhtautua kriittisesti, sillä se on alusta, jossa ihmiset voivat helposti jakaa sisältöä ja mielipiteitään, vaikka kaikki sisältö ei välttämättä ole totta tai aitoa. Sosiaalisen median algoritmit usein näyttävät käyttäjille sisältöä, joka vastaa heidän aiempia valintojaan. Käyttäjä voi tällä tavoin muodostaa mielikuvia, jotka perustuvat vain tiettyyn rajalliseen sisältöön. (Komulainen 2023, 161.) Tämä voi johtaa vääristyneeseen maailmankuvaan ja saada käyttäjän unohtamaan, että on olemassa muitakin näkökulmia.

Erityisesti nuorten kohdalla tämä voi koitua ongelmaksi, koska he ovat vasta kehittämässä kriittistä ajatteluaan ja kykyään tarkastella asioita eri näkökulmista. Jos heidän sosiaalisen median syötteensä koostuu vain yhdestä mielipiteestä, he voivat menettää kykynsä nähdä asioiden monimuotoisuuden ja kyseenalaistaa tiettyjä näkemyksiä.

Kuva 1. Vaikuttajamarkkinointi on erittäin yleistä nykyisin. (Soyvanden 2017)

Some on alusta, jossa vaikuttajat voivat markkinoida tuotteita ja palveluita. Vaikka tällainen markkinointi voi olla hyödyllistä ja tarjota tietoa uusista tuotteista sekä palveluista, on kuitenkin tärkeää muistaa, että vaikuttajat edustavat yleensä yhteistöissään erilaisia brändejä. Heidän tavoitteenansa on ensisijaisesti edistää tuotetta, ei välttämättä auttaa ihmisiä tekemään hyviä päätöksiä.

Kriittinen suhtautuminen sosiaaliseen mediaan auttaa ihmisiä arvioimaan sisältöä, jota heille tarjotaan, ja tekemään omat päätöksensä sen suhteen, miten he käyttävät aikaansa ja rahansa. Kriittinen ajattelu auttaa myös torjumaan väärää informaatiota ja muita haitallisia sisältöjä, joita voi esiintyä sosiaalisessa mediassa. Nuorten tulisi siksi aina käyttää omaa harkintakykyään ja olla tietoisia siitä, että sosiaalisen median algoritmit voivat rajoittaa näkökulmia, joita näemme. On hyvä seurata monipuolista sisältöä ja pyrkiä altistamaan itsensä erilaisille perspektiiveille ja mielipiteille.

Kirjoittajat

Sonja Kankaanranta on LAB-ammattikorkeakoulusta valmistunut markkinoinnin tradenomi.

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Kankaanranta, S. 2023. Vaikuttajamarkkinoinnin vaikutukset nuorten ostokäyttäytymiseen. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lappeenranta. Viitattu 28.4.2023. Saatavissa URN:NBN:fi:amk-202305027272

Komulainen, M. 2023. Menesty digimarkkinoinnilla. E-kirja. Helsinki: Helsingin seudun kauppakamari.

Soyvanden. 2017. Markkinointi, brändäys, hymyilevä, yrittäjä. Pixabay. Viitattu 2.5.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/markkinointi-br%c3%a4nd%c3%a4ys-hymyilev%c3%a4-2375579/