Kansainväliset haasteet rakennusalan työturvallisuuden oppimisessa

Suomessa rakennustyömaalla tapahtuu runsaat 12 000 työtapaturmaa vuodessa ja vuonna 2019 kuoli kahdeksan henkilöä.  Lainsäädännön (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009) mukaan kaikilla rakennustyömailla työntekijät perehdytetään ja heillä on käytössä henkilökohtaiset suojaimet. Venäjällä työtapaturmien ja kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on korkea ja tarkkaa tietoa on vaikea saada. Venäjällä työtapaturmia ja kuolemia aiheuttaa yleinen välinpitämättömyys turvallisuusasioita kohtaan, työaikalainsäädäntö on puutteellinen, tuotannon rahoittaminen koetaan tärkeämmäksi kuin työturvallisuus, työntekijöillä ei ole riittävästi tietoa työturvallisuudesta, sääntöjä ei noudateta ja henkilökohtaisia suojaimia ei käytetä tai niitä ei ole. 

SAFECON-hankkeen tavoitteena on parantaa rakennusalan työturvallisuutta Suomessa ja Venäjällä. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia toiminta- ja koulutusmalleja työturvallisuuden parantamiseksi rakennustyömailla huomioiden eri ikäiset työntekijät ja vierastyövoima. LAB-ammattikorkeakoulun lisäksi hankkeessa ovat mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Pietarin valtiollinen arkkitehtuurin ja rakennustekniikan yliopisto SPb GASU sekä Leningradin valtiollinen yliopisto Pushkin. Osana hanketta Pietariin rakennetaan työturvallisuuden oppimisympäristö Polygon, jonka suunnitteluun on hyödynnetty Espoossa sijaitsevaa Ruduksen turvapuistoa sekä työturvallisuuden harjoitusaluetta Kuopiossa

Työturvallisuuden oppimisympäristö Polygon sijaitsee Krasnoye Selossa, Pietarista 30 kilometriä lounaaseen. Polygonin työturvallisuuden oppimisympäristön rakennukset ovat valmiit ja niihin tulevat toiminnot ovat viimeistelyvaiheessa. Yhteen rakennuksista tulee yhdeksän työturvallisuusrastia rakennusalan eri työvaiheista, kuten viimeistely-, hitsaus-, sähkö-, puu- ja betonointityöt. Kuvassa 1 on esitetty työturvallisuuden oppimisympäristön alue. Rakennuksessa 3 ovat työturvallisuusrastit ja rakennuksessa 4 koulutustilat.  

Kuva 1. Työturvallisuuden oppimisympäristö (Vitaly Tsaplin 2020)

Työturvallisuusrasteilla nähdään konkreettisia vaaratilanteita ja vastaavasti turvallisia toimintatapoja. Lavastetut työtapaturmatilanteet ovat dramaattisia ja näyttävät oikeilta. Oppimisympäristössä on tarkoitus kiertää oppaan tai opettajan johdolla työturvallisuusrastit siten, että ensin analysoidaan onnettomuuteen johtanut toimintatapa ja vaaranpaikat, lopuksi esitellään oikea toimintatapa. Rastien lisäksi tiloihin on tulossa myös virtuaalista aineistoa tukemaan oppimista. Kuvassa 2 on esitetty tasoitustyössä tapahtunut työtapaturma. 

Kuva 2. Tasoitustyön työtapaturma (Leena Jormanainen 2020)

Alueen tiloihin on tulossa virtuaalisia oppimisympäristöjä tyypillisimmistä työtapaturmista. Tapaturmat on identifioitu, analysoitu ja niiden pohjalta on luotu mahdolliset onnettomuusskenaariot. Koulutuspakettiin kuuluu myös tietokonesovellus, jossa opiskelija pääsee testaamaan omaa työturvallisuusosaamistaan itse valitsemiltaan rakennusalan osa-alueilta.  

Kirjoittajat

LAB-ammattikorkeakoulusta rakennustekniikan lehtori Leena Jormanainen ja terveysalan yliopettaja Anja Liimatainen, jotka toimivat CBC-rahoitteisessa SAFECON-hankkeessa asiantuntijoina. 

Lähteet: 

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.205/2009. Finlex. [Viitattu 12.6.2020]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20090205 

Linkit: 

Pelastusopisto. 2020. TTHA, työturvallisuuden harjoitusalue. [Viitattu 12.6.2020].  Saatavissa:  https://www.ttha.fi/ 

Rudus Oy. 2018. Rudus Turvapuisto. [Viitattu 12.6.2020].  Saatavissa:  https://www.turvapuisto.fi/ 

Safecon-hanke.2020. Safecon-hankkeen kotisivut. [Viitattu 12.6.2020]. Saatavissa: https://safecon.fi/ 

Kuvat: 

Kuva 1. Tsaplin, V. 2020. Työturvallisuuden oppimisympäristö. Pietarin valtiollinen arkkitehtuurin ja rakennustekniikan yliopisto SPb GASUlta saatu julkaisematon kuva. 

Kuva 2. Jormanainen, L. 2020. Tasoitustyön työtapaturma. 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *