rakennusala

11 artikkelia

Tekoälyn käyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia kiinteistö- ja rakennusalalle

Kansainvälisissä vertailuissa Suomi sijoittuu kärkimaiden joukkoon tekoälyn käyttöönottovalmiuksia, investointeja ja tekoälyn soveltamista tarkasteltaessa. Vuonna 2020 noin 3 % suomalaisista yrityksistä hyödynsi tekoälyä päivittäin toiminnassaan. Luku […]

Työyhteisösimulaation pilotointi rakennusmestareiden työturvallisuuden opetuksessa

Rakennusalan työturvallisuuden edistämiseen kohdentuvaa SAFECON-hanketoimintaa integroitiin LAB-ammattikorkeakoulun rakennusmestariopiskelijoiden koulutuksessa keväällä 2021 yhteiskehittämisen ja työyhteisösimulaation avulla. Hankkeessa kehitettiin uudenlaisia toiminta- ja koulutusmalleja työturvallisuuden parantamiseksi pienten ja […]