Kestävä kehitys tekoälyn määrittelemänä

Chat GPT on amerikkalaisen Open AI -yhtiön vuonna 2022 julkaisema tekoälyohjelma. Ohjelma pystyy suurien tekstimassojen perusteella määrittelemään, mitkä sanat esiintyvät useimmiten yhdessä. Näin ohjelman tuottama teksti voi usein näyttää älykkäältä. Chat GPT on vapaasti käytettävissä, ja on arvioitu, että sen ylläpito maksaa 100 000 € päivässä. Ohjelmistoyhtiö Microsoft on sijoittanut paljon rahaa yhtiöön, ja esimerkiksi Microsoftin Bing-hakukone hyödyntää Chat GPT:n tekoälyä. (Toivonen 2023).

Chat GPT:n avulla luotua tekstiä on tutkittu esimerkiksi mikkeliläisen Otavan opiston aikuislinjalla. Tekoälylle annettiin tehtäväksi lukion tehtäviä, ja niihin saatiin arvosanoiltaan seiskan ja kasin vastauksia. (Manner 2023).

Taustalla piirilevy jonka päällä leijuu sinisen ympyrän sisällä piirros ihmisen pään, aivojen ja selkäytimen rakenteesta.
Kuva 1. Älykkään näköisen tekstin kirjoittajana voi olla ohjelma (geralt 2018).

Kestävä kehitys ja kiertotalous ovat myös rakennusalalla tällä hetkellä pinnalla olevia asioita. Testataan Chat GPT -tekoälyä ja pyydetään siltä vastaus aiheeseen liittyvään kysymykseen.

Tekoäly ymmärtää kiertotalouden ajatuksen

Tekoälylle esitetty kysymys kuuluu näin: ”Vastaatko noin 100 sanalla seuraavaan: Mitä tarkoittaa kestävä kehitys, ja miten kiertotalous voi auttaa tavoitteiden saavuttamisessa?” Chat GPT -tekoäly vastasi kysymykseen 71 sanan vastauksella:

Kestävä kehitys tarkoittaa ympäristön, talouden ja yhteiskunnan tasapainoista kehitystä niin, että nykyisten tarpeiden täyttäminen ei vaaranna tulevien sukupolvien mahdollisuuksia täyttää omia tarpeitaan. Kiertotalous on kestävän kehityksen periaatteisiin perustuva taloudellinen malli, joka pyrkii vähentämään luonnonvarojen käyttöä ja jätteen määrää. Kiertotaloudessa materiaaleja ja tuotteita hyödynnetään mahdollisimman pitkään ja niiden käyttöikää pidennetään. Jätteet ja sivutuotteet pyritään käyttämään uudelleen tai kierrättämään. Kiertotalous voi auttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa vähentämällä ympäristön kuormitusta ja edistämällä taloudellista kestävyyttä (Chat GPT-tekoäly 2023).

Arvioitaessa tekoälyn vastausta havaitaan, että tekoäly on löytänyt kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kehitys. Kiertotalouden osalta tekoäly on myös onnistunut löytämään kiertotalouden ajatuksen. Tuotteen käyttö ja valmistus toteutetaan siten että jätettä ei synny, vaan materiaalin arvo säilyy ja materiaali kestää käytössä.

Tekstiä tuottavan tekoälyn käyttö rakennusalalla tulee todennäköisesti helpottamaan esimerkiksi raportointia ja viestintää ulospäin. Myös kirjallisen raportoinnin, suunnitelmien ja työselosteiden tarkastus nopeutuu. Kiireen keskellä keskittyminen pitkiin teksteihin on helpompaa, kun kirjoitus on ensin oikoluettu koneellisesti. Huolellinen tarkastus pitää muistaa kuitenkin aina tehdä, koska tekoälyn tuottama teksti voi sisältää asiavirheitä.

Kirjoittajat

Lasse Kaivola valmistuu rakennus- ja yhdyskuntatekniikan YAMK-koulutusohjelmasta keväällä 2023 ja on tehnyt opinnäytetyön Kiertotalous ja asuinkerrostalon peruskorjauksen suunnitteluohjeen päivitys.

Paul Carroll on lehtori LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän työskentelee mm. Kestävä kaupunkiympäristö YAMK -koulutusohjelmassa ja toimii teknologian asiantuntijana.

Lähteet

Chat GPT -tekoäly. 2023. OpenAI. Viitattu 20.4.2023. Saatavissa https://chat.openai.com/auth/login

geralt. 2018. Tekoäly aivot ajatella. Pixabay. Viitattu 5.5.2023 Saatavissa https://pixabay.com/images/id-3382507/

Manner, M. 2023. Miten Chat GPT ja muut tekoälyt muuttavat opettajan työtä? Opettaja. Viitattu 20.4.2023. Saatavissa https://www.opettaja.fi/ajassa/miten-chatgpt-ja-muut-tekoalyt-muuttavat-opettajan-tyota/

Toivonen, M. 2023. Mikä ihmeen Chat GPT? Nämä asiat jokaisen kannattaa ymmärtää tekoälystä. Yle. Viitattu 20.4.2023. Saatavissa https://yle.fi/a/74-20020160

Linkit

Linkki 1. Kaivola, L. 2023. Kiertotalous ja kerrostalon rakennustöiden suunnitteluohjeen päivitys. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, rakennustekniikan koulutus. Lappeenranta. Viitattu 5.5.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202304205706