Kevään kiertotalousväylällä innostusta ja uusia ideoita

KUVA 1. Kiertotalousväylä on osa monialaisia väyläopintoja. Kuva: ready made.

Kiertotalousväylä (15 op) on ollut tarjolla LAMK/LABin monialaisina väyläopintoina nyt kahdeksan kertaa. Kevään 2020 väylän loppuseminaarit olivat huhtikuussa ja projektien ohjaajina emme voi muuta kuin ihmetellä opiskelijoiden kykyä kehittää ja innovoida mielenkiintoisia projekteja kiertotalouden edistämiseksi. Kevään ryhmässä oli parikymmentä asiasta kiinnostunutta energia- ja ympäristötekniikan opiskelijaa, sekä opiskelijoita palvelumuotoilusta, puu- ja polymeeritekniikasta sekä palvelujen tuottamisesta ja johtamisesta.

Kehittämisprojektin rinnalla opiskelijat osallistuivat kestävä energiatalous ja logistiikka sekä vastuullinen materiaalitekniikan ja tuotekehitys opintojaksoille, joiden oppeja hyödynnettiin kehittämisprojekteissa.

KUVA 2. BootCampin dialogi/Lean Creation -työpaja käynnissä. Kuva Pia Haapea.

Toimeksiantoja ja omien ideoiden jalostamista

Kehittämisprojekteihin ideoita saatiin Lahden kaupungilta ja leipomokoneita valmistavalta Vulganus Oy:ltä sekä opiskelijoilta itseltään. Kehittäminen lähti liikkeelle yhden päivän sovelletulla BootCampillä, jossa menetelminä käytettiin mm. Lean Service -mallia. Neljässä tunnissa ryhmät saivat kiteytettyä ideansa ja projektinsa suunnitelmat. Lahden kaupungin toimeksiantona kaksi opiskelijaryhmää lähti selvittämään erilliskerättävän energiajätteeseen laitetun biojätteen määriä ja toinen ryhmä sitä, miten Kestävä elämäntapa saataisiin osaksi jokaisen arkea. Biojätepussihanke osoitti, että energiajätteessä on edelleen lähes viidesosa biojätettä. Tästä aiheutuu ongelmia mm. PHJ:n automatisoidulle jätteenkäsittelyrobotiikalle tukkeutumisina ja hajuhaittoina. Yksi suurimmista syistä virheelliseen lajitteluun on valitettavasti välinpitämättömyys ja tiedon puute.

Yksilöidyn informaation puute on myös yksi suurimmista syistä sille, miksi kestävien valintojen tekeminen arjessa jäävät tekemättä. Opiskelijaryhmä lähti viemään tätä viestiä eteenpäin D-MAT-yrityksen kehittämän pelin kautta, kohderyhmänä LABin opiskelijat. Projektin aikana kerättiin myös nuorten palautetta pelin soveltuvuudesta ikäryhmälleen ja koottiin tietopaketti tärkeimmistä asioista, jotka vaikuttavat yksilön henkilökohtaiseen hiilijalanjälkeen.

KUVA 3. Kestävän elämäntavan edistämiseksi valitut teot. Kuva: Meri Vainikkala.

Vulganus Oy:n toimeksiantona opiskelijat selvittivät lasikuulapuhalluksen sivutuotteena syntyvälle lasipölylle hyötykäyttöä kaatopaikkauksen sijaan. Ideoita lasipölyn hyödyntämiseksi esitettiin mm. pinnoitteissa, betonissa sekä komposiiteissa. Opiskelijat esittivät myös potentiaalisia ratkaisuja teollisten symbioosien muodostamisesta paikallisten toimijoiden sekä uusiomateriaaleja hyödyntävien yritysten kanssa. Opiskelijalähtöisessä projektissa selvitettiin sellunkeiton sivutuotteena paperinvalmistuksessa saatavan kraft-ligniinin hyödyntämistä komposiittimateriaaleissa sekä 3D-tulostuksessa. Tavoitteena oli luoda luonnonmukainen bioliima luonnonmukaisia hartseja ja ligniiniä hyödyntäen. Nykyisin kraft-ligniini hyödynnetään pääasiassa energialähteenä.

Koronasta huolimatta

Vaikka Korona iski projektien aktiivisen kehittämisen aikana, osoittivat opiskelijat kyvykkyytensä mukautua tilanteeseen ja saattaa projektit loppuun. Toimeksiantajat, ohjaajat ja opiskelijat olivat erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. Opiskelijoiden mielestä parasta oli toimiminen monialaisissa ryhmissä sekä mahdollisuus aidosti päästä vaikuttamaan tärkeiden asioiden edistämiseen, oppimisen lisäksi. Kaikkia nyt tehtyjä projekteja tullaan jatkamaan, muodossa tai toisessa.   

Kirjoittajat

Pia Haapea, Energia- ja ympäristöteknologian yliopettaja, Kiertotalousväylän kehittäjä ja koordinoija vuodesta 2016. Lea Heikinheimo, TkT, toimii yliopettajana ja projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa. 

Linkit

Kestävä elämäntapa. 2020. Kestävä elämäntapa. [viitattu 23.4.2020]. Saatavissa: https://sites.google.com/view/kestavaelamantapa/home?authuser=0

Biojätepussihanke. 2020. Biojätepussihanke. [viitattu 23.4.2020]. Saatavissa: https://sites.google.com/student.lab.fi/biojatepussi-hanke/etusivu

Lasipöly Vulganus Oy. 2020. Lasipöly Vulganus Oy. [viitattu 23.4.2020]. Saatavissa: https://sites.google.com/student.lab.fi/lasipoly/

Kuvat

KUVA 1. Ready made. 2020. Person Holding An Iphone. [viitattu 11.5.2020]. Saatavissa:  https://www.pexels.com/photo/person-holding-an-iphone-3850587/

KUVA 2. Pia Haapea. 2020.BootCampin dialogi/Lean Creation -työpaja käynnissä.

KUVA 3. Meri Vainikkala. 2020. Kestävän elämäntavan edistämiseksi valitut teot. [viitattu 23.4.2020]. Saatavissa: https://sites.google.com/view/kestavaelamantapa/el%C3%A4m%C3%A4ntapa-palapeli/kohti-kest%C3%A4v%C3%A4%C3%A4-el%C3%A4m%C3%A4ntapaa

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *