Kiertotaloudesta nostetta tapahtumatoimialalle?

Tapahtumilla on tärkeä rooli Päijät-Hämeessä ja niiden kirjo on valtava. Miten Lahden kaupungin ympäristöohjelmaan kirjatut tavoitteet kaiken jätteen hyödyntämisestä materiaalina sekä kestävästä luonnonvarojen käytöstä saataisiin ulottumaan myös tapahtumatoimintaan? Voisivatko kiertotalouden ratkaisut tuoda lisäarvoa tapahtumatoimijoille? Entä voisiko sitä kautta löytyä uusia liiketoimintamahdollisuuksia?

Kuva 1. Aihioita – Tapahtumien ylijäämätuotteista tai jäte-eristä syntyy osaavissa käsissä vaikkapa palkintoja toisiin tapahtumiin. (Kuva: Anu Juhola.)

Kiertotalous päijäthämäläisessä tapahtumatoiminnassa

Tapahtumien kiertotalousratkaisujen parissa toimivassa 2nd round – jätelavalta palkintovitriiniin -hankkeessa haastateltiin syksyllä 2019 päijäthämäläisten tapahtuma-alan toimijoita. Haastatteluilla selvitettiin­ alan nykytilannetta sekä muutoksia, joita tekijät olivat havainneet. Keskeisenä teemana näissä oli kiertotalous.

Kierrätys on monille alueen toimijoille arkipäivää jo ihan taloudellisista syistä. Tuotteiden ja materiaalien uusiokäyttö koetaan järkeväksi ja kierrätys kaiken kaikkiaan positiiviseksi. Osa toimijoista pyrkii vähentämään materiaalien kulutustaan mm. lisäämällä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä sekä kehittämällä erilaisia modulaarisia ratkaisuja. Kierrätyksestä ei kuitenkaan ole tullut vielä kaikkea toimintaa läpileikkaavaa periaatetta vaan ratkaisut sanelee asiakas. Osalla asiakkaita on selkeitä ympäristöasioihin liittyviä toivomuksia tai vaatimuksia, mutta osalla ainoa ratkaiseva tekijä on edelleen lyhyen aikavälin hinta. (Pajari & Heinonen 2020.) Esiin nouseekin kysymys, miten tuottaa ratkaisuja kiertotalouden keinoin kilpailukykyiseen hintaan, ja miten saadaan asiakas ymmärtämään ympäristömyötäisten tuotteiden lisäarvo.

Kuva 2. Tapahtumatoimialan kokonaisvaltaisen ympäristöajattelun sydän. (Kuva: Annukka Heinonen.)

Tavoitteesta toiminnaksi

2nd round -hankkeen käytännön tavoitteena on vahvistaa kokonaisvaltaisen ympäristöajattelun jalkauttamista kaikkea toimintaa ohjaavaksi, strategiseksi toiminnaksi. Sen tavoitteet tukevat Lahden ympäristöohjelmaa, jossa keskeistä on mm. materiaalitehokkuus ja syntyvän jätteen minimointi sekä uuden ”Smart & Clean ”-elinkeinotoiminnan ratkaisujen tunnistaminen ja tukeminen. (Lahti, 2018.) Samalla hanke tukee myös Päijät-Hämeen Matkailu- ja tapahtumastrategiaa 2025, jonka ytimessä on mm. nostaa ympäristövastuullisuus ja kestävän kehityksen periaatteet toiminnan kehittämiseen (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2016, 8).

Kevään ja kesän aikana hankkeessa pilotoidaan ja testataan kierrätysmateriaaleista tuotettuja pientuotteita (urheilukisoissa jaettavia mitaleita ja pokaaleita sekä opasteita) sekä kierrätysmateriaalin hyödyntämisen mahdollistavia uusia tuotantotapoja kuten 3D-printtausta.

Tavoitteena on myös tunnista liiketoimintamahdollisuuksia, joilla tapahtuma-alan toimijat voisivat vahvistaa liiketoimintaansa ja mm. tasoittaa verrattain suurta kausivaihtelua omassa toiminnassaan.

Kirjoittajat

Anna Pajari toimii LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina sekä 2nd round – jätelavalta palkintovitriiniin – hankkeessa projektipäällikkönä

Annukka Heinonen toimii TKI-asiantuntijana sekä tässä hankkeessa suunnittelijana.

Lähteet

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. 2016. Tahtoa ja tekemistä! Päijät-Hämeen matkailu- ja tapahtumastrategia 2025. [Viitattu 6.3.2020]. Saatavissa: https://visitlahti.fi/filebank/12146-Tahtoa_ja_Tekemista%CC%88_Pa%CC%88ija%CC%88t-Ha%CC%88meen_matkailu-_ja_tapahtumastartegia_2025%5B4%5D.pdf

Lahti. 2018. Lahden ympäristöohjelma 2018 pitäen sisällään resurssiviisauden tiekartan vuoteen 2050. [Viitattu 4.3.2020]. Saatavissa: https://www.fisu-verkosto.fi › download › noname

Pajari, A & Heinonen, A. 2020. Toimijahaastattelut – yhteenveto 9/2019 – 3/2020 [Viitattu 19.3.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/sites/default/files/2020-03/2ndRound-hanke_tapahtumatoimijahaastattelut_yhteenveto.pdf

Linkit

LAB. 2020. 2nd round – jätelavalta palkintovitriiniin. [Viitattu 24.3.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/2nd-round-jatelavalta-palkintovitriiniin

Kuvat

Kuva 1. Juhola, Anu. 2020. Aihioita – Tapahtumien ylijäämätuotteista tai jäte-eristä syntyy osaavissa käsissä vaikkapa palkintoja toisiin tapahtumiin.

Kuva 2. Heinonen, Annukka. 2019. Tapahtumatoimialan kokonaisvaltaisen ympäristöajattelun sydän.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *