Kilpailuetuna digitaalisuus – kestävää myyntiä verkossa

Onko verkkokauppa hyvä myyjä? Verkkokauppa on parhaimmillaan digitaalinen versio kivijalkaliikkeen myyjästä, joka vie asiakkaan häntä kiinnostavan tuotteen luo, kertoo sen ominaisuuksista ja yhteensopivista palveluista, kartoittaa asiakkaan tarpeet, kertoo maksukampanjat sekä tarjoaa personoitua jälkiviestintää. Jos verkkokauppa käsitetään suppeana ja stabiilina palveluna, se ei palvele ostajaa eikä myyjää parhaalla mahdollisella tavalla. Jotta verkkokaupasta saadaan hyvä myyjä, tekniset ratkaisut, markkinointi ja sen kanavat ovat avainroolissa asiakkaiden tavoittamisessa. (Itkonen 2023.)

DIH 2.0 -hankkeet järjestivät syksyllä 2023 tapahtumakiertueen, jonka lokakuun tapahtumissa Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa käsiteltiin yrityksen näkyvyyden parantamista verkossa ja sosiaalisessa mediassa (Andelin 2023). Tapahtumasarja huipentui marraskuussa LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampukselle, jossa järjestetyssä tapahtumassa kuultiin oppeja digitaalisten myyntiväylien kehittämiseen sekä ekologisesti kestävään digitalisaatioon. Tarve tapahtumalle nousi Lahden seudun kehitysyhtiö LADECin sekä LABin järjestäjähankkeiden yritysasiakkaiden tarpeista kuulla ajankohtaisista aiheista verkkokaupankäyntiin liittyen.

Kuva 1. DIH 2.0 Päijät-Häme -projektissa järjestettiin Kilpailuetuna digitaalisuus -tapahtuma (Kuva: Jan-Erik Sandelin)

Järjestäjänä toimi DIH 2.0 Päijät-Häme -projekti yhteistyössä CEI Boost- ja Canemure-hankkeiden sekä LADECin kanssa. Digitaalisen innovaatiokeskittymän (DIH) ympärille rakentuvat palvelut tekevät digitaaliset ratkaisut ja työkalut saavutettavammiksi pk-yrittäjille. (LAB 2023.) Tapahtumapalautteen perusteella osallistuneet yritykset ja opiskelijat saivat kattavasti näkökulmia digitaalisten myyntiväylien nykytilanteesta, ekologisesti kestävästä digitalisaatiosta sekä kansainvälisen kaupan mahdollisuuksista.

Verkkoliiketoiminnan eri näkökulmat kiinnostivat yrityksiä

Tapahtumassa verkkoliiketoiminta ja sen kehittäminen olivat kattavasti eri näkökulmista esillä. Asiantuntijat LAB-ammattikorkeakoulun ja LADECin lisäksi Pulse247:ltä ja Studio Savonilta kertoivat verkkokaupankäynnin perusteista, mittareista sekä kokemuksista verkkoliiketoiminnasta ja sen tarjoamasta asiakaskokemuksesta. Sitran ja Vähänkäytetty.fi-palvelun asiantuntijat kuvasivat ekologisesti kestävän digitalisaation huomioonottamista verkkonäkyvyyden kasvattamisessa sekä verkon mahdollisuuksia käytettyjen tuotteiden myynnissä ja uudelleenkäytössä. Näkymän kansainvälisille markkinoille toi Amazonpalvelut, joka vetäjät avasivat Amazonin toimintalogiikkaa ja mahdollisuuksia suomalaiselle yritykselle.

Vilkkaan keskustelun lisäksi osallistujilta kerättiin tapahtumassa kommentteja, joita hyödynnetään digitaalisen innovaatiokeskittymän rakentamisessa ja sen asiakasnäkökulman huomioimisessa. Tapahtuma päätettiin tutustumiskierroksiin LABin Lahden kampuksen kiertotalouslaboratorioon ja malliasuntoon, opiskelijoiden digimarkkinointitoimisto Labticiin sekä WellTech hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi-, ja kehittämisympäristöön.

Kirjoittaja

Ninni Andelin toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana DIH 2.0 Päijät-Häme -hankkeessa.

Lähteet

Andelin, N. 2023. Innovatiiviset ratkaisut yritysten näkyvyyden lisäämiseksi – pääosassa tekoäly. LAB Focus. Viitattu 23.11.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/innovatiiviset-ratkaisut-yritysten-nakyvyyden-lisaamiseksi-paaosassa-tekoaly/

Itkonen, P. 2023. Pulse247. Miten perustat menestyksekkään verkkokaupan? Esitys tapahtumassa Kilpailuetuna digitaalisuus – kestävää myyntiä verkossa! Lahti 23.11.2023.

LAB. 2023. DIH 2.0 Päijät-Häme. Hanke. Viitattu 23.11.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/dih-20-paijat-hame