Koronan vaikutukset vähittäiskauppaan

Koronapandemian vaikutukset vähittäiskauppaan eivät ole olleet niin suuria kuin muilla aloilla, koska elintarvikkeita ja esineitä tarvittiin pandemiasta huolimatta. Alan sisällä oli eroja pandemian aikana, mutta yhteistä on ollut murros ja uudistuminen. Yrityksillä on ollut halu kehittää uutta ja investoida tulevaisuuteen.

Murroksen keskeisimpiä tekijöitä oli digitalisaatio. Asiakkaiden muuttuneisiin odotuksiin oli helpompi vastata digitalisaatiolla uudistaen koko yrityksen strategiaa ja toimintamalleja, joilla tavoitetaan uusia asiakkaita, myydään enemmän, palvellaan paremmin ja toimitaan nopeammin ja laadukkaammin.

Metznerin (2022) opinnäytetyö tutki kivijalkakaupan selviytymistä koronapandemiasta ja nosti esiin ajatuksia, joita tässä blogissa esitellään.

Verkkokaupan kasvu

Digitalisaation myötä verkkokauppa on ottanut loikan eteenpäin (Postnord 2022). Kuluttajat pystyvät tekemään rajattomasta tuotevalikoimasta ostoksia juuri silloin, kuin heille sopii. Ulkomaiset toimijat ovat kuitenkin asettaneet uuden riman toimitusaikojen suhteen, mikä tarkoittaa kilpailun kansainvälistymistä. Tähän haasteeseen voidaan vastata osaamisen kehittämisellä.

Kuva 1. Verkkokauppa on ottanut loikan eteenpäin. (QuinceCreative 2018)

Vaikka fyysisten kivijalkaliikkeiden rooli ostopäätösten syntymisessä pienenee koko ajan, on niiden merkitys edelleen suuri. Tulevaisuudessa niiden tulee kohdata asiakkaat useissa kanavissa samanaikaisesti. Verrattuna verkkokauppaan on kivijalkaliikkeiden kilpailuvaltti hyvä asiakaskokemus ja fyysinen tuote. Ihmisillä on loppujen lopuksi aina tarve sosiaaliseen elämään. Kivijalkakaupoissa asiakkaat pääsevät myös kokeilemaan ja tunnustelemaan tuotetta ennen ostopäätöstä. (Kurjenoja 2020.)

Hyvässä palvelussa menestyksen avain

Asiakkaat odottavat tuotteilta laatua, pitkää käyttöikää ja ekologisuutta. Asiakkaiden ostokäyttäytymistä on kuitenkin vaikea ennakoida. Liikkeiden tulisi mitata asiakastyytyväisyyttä jatkuvasti. Tehostuneella asiakasymmärryksellä voidaan tuottaa asiakkaille lisäarvoa, ja osataan tarjota heidän tarpeitaan vastaavia tuotteita tai palveluita.

Hyvän palvelun taso lähtee yrityksen sisältä liikkeelle hyvinvoivasta henkilöstöstä. Hyvinvoinnin avulla työn tehokkuus paranee. Työhyvinvointi paranee, kun työ on hyvin johdettua ja oman osaamisen kehittämisestä huolehditaan. Myös palautumismahdollisuuksista on tärkeä huolehtia, jotta työn kuorma ei kasva liian suureksi. Vähittäiskaupassa etätyöt eivät pandemia-aikana olleet mahdollisuus, joka näkyi työmäärän kasvulla. Alalla on kuitenkin tuettu toinen toisiaan. Voidaankin todeta, että yhteisöllisyydellä ja hyvällä yhteishengellä selvitään parhaiten myös kriiseistä. (Mäkelä 2020.)

Tulevaisuus pandemian jälkeen

Koronapandemia oli uudistumisen ja kehittymisen aikaa kaupan alalla. Seuraavaksi alkaakin mielenkiintoinen vaihe, jossa yritykset lähtevät hakemaan kasvua. Nähtäväksi jää, keiden investoinnit ovat olleet kannattavia ja ketkä menestyvät muuttuneessa toimintaympäristössä. Pandemian aikana opittua ei kuitenkaan ole syytä unohtaa.  

Kirjoittajat

Tomi Metzner valmistui tradenomiksi LAB-ammattikorkekoulusta syksyllä 2022.

Johanna Heinonen toimii LABissa lehtorina ja TKI-asiantuntijana. Erityisesti matkailun kehittäminen, viestintä ja (digitaalinen) asiakaskokemus ovat lähellä hänen sydäntään.

Lähteet

Kurjenoja, J. 2021. Korona sysäsi kauppaa kasvuun – työllisyys heikkeni. Blogi. Viitattu 8.12.2022. Saatavissa https://www.epressi.com/tiedotteet/kauppa/korona-sysasi-kauppaa-kasvuun-tyollisyys-heikkeni.html

Metzner, T. 2022. Covid-19 pandemian sisäiset vaikutukset Stadium Outlet Lahti myymälään ja asiakkaiden ostokäyttäytymiseen : keskiössä digitalisaatio, kehittyminen ja asiakaskäyttäytyminen . Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 8.12.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022112824693

Mäkelä, A. 2020. Näin koronakriisi on vaikuttanut työhön Pohjoismaissa – Suomen ja Ruotsin välillä iso ero. Duunitori. Viitattu 8.12.2022.  Saatavissa https://duunitori.fi/tyoelama/koronakriisi-pohjoismainen-tutkimus

Postnord. 2022. Koronapandemia siivitti verkkokaupan huimaan kasvuun. 31.10.2022. Artikkeli. Viitattu 8.12.2022. Saatavissa https://www.postnord.fi/tietoa-postnordista/ajankohtaista/artikkelit/koronapandemia-siivitti-verkkokaupan-huimaan-kasvuun

QuinceCreative. 2018. E-commerce, online, einkaufen. Pixabay. Viitattu 8.12.2022. Saatavissa https://pixabay.com/de/photos/e-commerce-online-einkaufen-3563183/