Kirjoittajien kioskista tukea tekstin tuottamiseen 

LAB-ammattikorkeakoulussa Lahden kampuksella on tänä keväänä kokeiltu viikoittaista kirjoittajaneuvontaa, joka tapahtuu aina samassa paikassa samaan kellonaikaan: perjantaiaamuisin kello 9–12. Kohderyhmänä ovat olleet paitsi LABin työntekijät ja opiskelijat myös yritysmaailman edustajat. Kokemukset Kirjoittajien kioskista ovat olleet myönteisiä.

Kokeilu sai alkunsa LABin Liiketoiminta-yksikön TKI-asiantuntijoiden kohtaamisista, joissa toistuvasti nousi esiin toive jonkinlaisesta kirjoittajaneuvonnasta. Päätimme kokeiluluontoisesti järjestää neuvontaa noin kolmen kuukauden ajan. Pidimme tärkeänä, että ajankohta ja paikka olisi aina sama, jolloin se olisi helpompi muistaa, ja että kaikki tapahtuisi kasvokkain, etäilyn ja ruutuelämän vastapainona.

Kokeilulle löytyi tila LABin Mukkulan kampukselta huoneesta A271, osana LAB Paja II -hankkeen toimintaa (Tynkkynen 2023). Sisäisenä markkinointikanavanamme toimi mainos LABin intran etusivulla. Yritysmaailman edustajille Kioskista kerrottiin LAB Paja II -hankkeen tapahtumaviestinnän yhteydessä.

Kirjoittajien kioskia on pidetty tähän mennessä kahdeksan kertaa. Kokemuksia voi summata seuraavasti:

  • kävijät ovat olleet hyvin tyytyväisiä konkreettisiin neuvoihin ja vinkkeihin. Ideaa on kiitelty
  • olemme kehitelleet ideoita kirjoittajien kanssa, kertoneet LABin julkaisukanavien pelisäännöistä ja neuvoneet, mihin ottaa yhteyttä, jos emme itse ole löytäneet vastauksia
  • on syntynyt artikkeleita, jotka ovat edenneet julkaisuun
  • kävijät ovat edustaneet LABin eri yksiköitä, jolloin ideat ovat sinkoilleet mukavan ”ristipölytyksen” hengessä.
Kuva 1. Kirjoittamiselle on hyvä tietoisesti varata aikaa ja tilaa. (monicore 2016)

”Saisko täältä kioskista resurssia kirjoittamiseen?” Tämä kävijän leikillinen heitto osui asian ytimeen: monet kirjoittajat pitävät kompastuskivenä juuri resurssien puutetta, useimmiten aikapulaa. 

Kouluttajat tietävät, että asiantuntijaorganisaatioissa innostutaan kirjoittamisesta todennäköisemmin silloin, kun organisaation viestintäkulttuuri kaiken kaikkiaan on aktiivinen. On edullista, jos kirjoittamiselle järjestetään aikaa ja jos saatavilla on viestinnän ammattilaisen apua aiheiden löytämiseen, näkökulmien jalostamiseen tai tekstin editoimiseen (Sevänen 2019).

Yksin puurtamisen ankeus ja omalle tekstille sokeutuminen ovat kirjoittajan sudenkuoppia. Niitä voidaan torjua yhteisöllisyydellä, jonka muodot voivat vaihdella ideoiden pallottelusta neuvon pyytämiseen, tekstien yhteisestä tarkastelusta kirjoittajaretriittien järjestämiseen.  

Kukaan muu kuin sinä ei voi kirjoittaa juuri sinun tekstejäsi (Isosävi & Lindholm 2023, 41), mutta toisaalta omat tekstisi luovat kontakteja muihin (Sevänen 2020). Kirjoittamisen prosesseista ja tavoitteista puhuminen yleensä sujuvoittaa tekemistä, ja yhteisöllisyys auttaa hyvin erityyppisiä kirjoittajia (Isosävi & Lindholm 2023, 19).

Jatkokehittelyä

Mekin olemme perjantaiaamuisin saaneet tuntumaa tähän ilahduttavaan yhdessä tekemiseen. Jatkokehittelyä varten on mietittävä, mitkä olisivat tehokkaimmat kanavat Kioskista tiedottamiseen. Keräämme nyt kesäkuun puolelle kokemuksia ja pohdimme sitten seuraavia askeleita. Kirjoittajien kioski jatkuu Lahdessa perjantaisin kello 9–12 vielä kolme kertaa ennen kesälaitumille kirmaamista.

Kirjoittajat

Taina Salakka-Kontunen, FM, työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa LAB Focus -blogin toimitussihteerinä. Hänellä on pitkä journalistinen kokemus kirjoittajana ja sisältöjen toimittajana.

Sanna Kokkonen on LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikön lehtori, jolla on yli 20 vuoden kokemus kielipalvelualalta sekä kääntäjänä, tekstintarkastajana että kouluttajana.

Lähteet

Isosävi, J. & Lindholm, C. 2023. Yhteisöllisen kirjoittamisen opas. Helsinki: Art House.

monicore. 2016. Muistikirja, kynä, lyijykynä koulutus. Pixabay. Viitattu 10.5.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/muistikirja-kyn%c3%a4-lyijykyn%c3%a4-koulutus-1198156/

Sevänen, S. 2019. Kuinka kannustaa asiantuntija kirjoittamaan? Se onnistuu vain, jos viestintäkulttuuri on aktiivinen. Viestijät.fi. Viitattu 10.5.2023. Saatavissa https://viestijat.fi/kuinka-kannustaa-asiantuntija-kirjoittamaan-se-onnistuu-vain-jos-viestintakulttuuri-on-aktiivinen/

Sevänen, S. 2020. Jännittääkö kirjoittaminen? Lue vinkit ja uskallat julkaista tekstisi. Kidekoulu. Viitattu 10.5.2023. Saatavissa https://www.kidekoulu.fi/post/uskalla-julkaista-teksti-somessa-tai-blogissa

Tynkkynen, M. 2023. Projektien erilaiset tapahtumat. LAB Focus. Viitattu 10.5.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/projektien-erilaiset-tapahtumat/