Kohti esteetöntä luonto- ja lähimatkailua Etelä-Karjalassa

Kuva 1. Saimaa on Etelä-Karjalan tunnetuin luontokohde (Kuva: Harri Sarjanoja)

Kotimaan matkailu on koronaviruksen myötä tämänkin kesän trendi. Luontomatkailun suosio näkyy esimerkiksi kansallispuistojen kasvaneissa kävijämäärissä ja hotellien varaustilanteessa (Yle.fi 2021).

Esteettömistä palveluista on tullut matkailuyrityksille kilpailuetu, ja matkailijoiden erityistarpeiden ymmärtäminen ja huomioiminen palvelujen tuottamisessa auttavat parantamaan myös muiden matkailijoiden palvelukokemusta. LAB-ammattikorkeakoulu edistää esteetöntä liikkumista eteläkarjalaisessa luonnossa LULU-hankkeella.

Esteettömiä palveluita käyttävät matkailijat tarvitsevat matkaa varatessaan tiedon, pystyykö matkakohde ottamaan huomioon heidän erityistarpeensa. Esteettömän matkailun lähtökohtana on tarjota palveluja, joissa on alusta alkaen huomioitu mahdollisimman hyvin erilaiset palvelujen käyttäjät. Helposti saavutettavan matkailupalvelun tai -kohteen toiminta on kokonaisuus, joka muodostuu muun muassa palveluista, aktiviteeteista ja kunnossapidosta. Yksi parhaista kilpailuvalteista on se, miten yritys osaa viestinnässään toivottaa erilaiset kohderyhmät tervetulleiksi (Ellare 2021.)

Joka neljäs eurooppalainen tarvitsee esteettömiä palveluja

Tiesitkö, että esteettömiä palveluita tarvitsee lähes 27 prosenttia Euroopan väestöstä ja että niiden tarve kasvaa lähitulevaisuudessa (Paralympia.fi 2021; Saari 2020)? Tarvitsijoita on monenlaisia: perheellisiä, pienten lasten kanssa liikkuvia, aistirajoitteisia ja pyörätuolilla liikkuvia.

Esteettömyys mielletään kapea-alaisesti ja usein tyydytään esteettömään wc:hen tai laavuun tai yksittäiseen rakenteeseen. Aito esteettömyyden suunnittelu tarkoittaa esteettömiä rakenteita ja reittejä erilaisille kohderyhmille, esteettömiä majoitustiloja ja ohjelmapalveluita, esteettömän palvelun osaamista ja erityisesti ymmärrettävää, luotettavaa ja helposti löydettävää informaatiota (Paralympia.fi 2021; Businessfinland.fi 2021).

Esteettömyys on varsin laaja käsite, ja se määritellään eri tavoin eri paikoissa. Lisäksi esteettömyys tarkoittaa myös eri asioita eri ihmisille. Perustana on kuitenkin yhdenvertaisuus.

Kuva 2. Esteettömien reittien suunnittelussa huomioidaan muun muassa alustan tasaisuus, reunaesteet ja luonnonmukaisuus (Kuva: Harri Sarjanoja)

Etelä-Karjalan lumoa LULU-hankkeella

Etelä-Karjalan alueella on paljon potentiaalisia matkailuvaltteja: alueen luonto, Saimaan ympäristö, norpat, pyöräilymaastot ja muut retkeilykohteet ovat kaikkien tiedossa ja tunnettuja kohteita. Esteetöntä ja sosiaalisesti kestävää matkailua on kuitenkin kehitetty vasta verrattain vähän.

LULU-hankkeen (LAB 2021) tavoitteena on esteettömyysosaamisen lisääminen sekä esteettömän matkailun palvelutarjonnan lisääntyminen ja monipuolistuminen maaseudulla yksittäisistä palveluista monipuolisiksi asiakaslähtöisiksi palvelukokonaisuuksiksi.

Hankkeen aikana kehitetään esteettömiä luonto- ja lähimatkailukohteita monipuolisesti eri ikä- ja kohderyhmät huomioiden. Hanke tekee yhteistyötä muun muassa alueen retkikohteista vastaavan Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiön kanssa.

Tällä hetkellä työn alla on useita kehittämiskohteita. Ikäystävällinen asuminen -hankkeen (Eksote 2021) kanssa tehtävä luontoreitti Savitaipaleella yhdistää vanhusten asumisen ja Savitaipaleen luonnon yhdeksi reitiksi heti kotiovelta. Parikkalassa Oronmyllyn leiri- ja lomakeskuksen ympäristöön tehdään luontoreitti, jossa huomioidaan erityislasten tarpeet niin reitin kuvainnollistamisessa kuin reitin varrella olevissa rastitehtävissäkin. Reitti kytkeytyy osaksi eurooppalaista E10-vaellusreittiverkostoa.

Luumäellä LULU-hanke on mukana kehittämässä Salpalinjaa esteettömäksi luonto- ja elämyskohteeksi. Näin historiallisesta matkailukohteesta pääsee nauttimaan myös pyörätuolilla.

Kirjoittaja

Harri Sarjanoja toimii projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa LULU − luonnon lumoa kaikille -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää esteettömiä luontomatkailukohteita ja -tuotteita yhteistyössä eteläkarjalaisten luontomatkailuyrittäjien, kuntien ja alueellisten toimijoiden kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan Maaseuturahaston kehittämisrahasto.

Lähteet

Businessfinland.fi. 2021. Esteetön luontomatkailu. [Viitattu 1.7.2021]. Saatavissa: https://www.businessfinland.fi/haku?query=esteet%C3%B6n+luontomatkailu

Eksote.fi. 2021. Ikäystävällinen Etelä-Karjala -hanke. [Viitattu 1.7.2021]. Saatavissa: https://www.eksote.fi/eksote/tutkimus-ja-kehittaminen/kaynnissa-olevat-kehittamishankkeet/Sivut/default.aspx

Ellare.fi. 2021. Mitä on esteetön ja saavutettava matkailu. [Viitattu 1.7.2021]. Saatavissa: https://www.ellare.fi/esteeton-matkailu/esteeton-matkailu/.

LAB. 2021. LULU − Luonnon lumoa kaikille -hanke. [Viitattu 30.6.2021]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/projekti/lulu-luonnon-lumoa-kaikille

Paralympia.fi. 2021. Esteettömyys. [Viitattu 1.7.2021]. Saatavissa:  https://www.paralympia.fi/palvelut/esteettomyys

Saari (toim.). 2020. Esteetön eräpolku -hankkeen raportti. [Viitattu 1.7.2021]. Saatavissa: https://www.paralympia.fi/images/tiedostot/erapolku/erapolkuraportti.pdf

Yle.fi. 2021. Kotimaanmatkaajia riittää jälleen ja hotellien varaustilanne näyttää hyvältä. [Viitattu 30.6.2021]. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-12000063