Tiekartan avulla hiilloksesta roihuun

Alueellisen älykkään erikoistumisen perusajatus on, että kaikilla alueilla on omat vahvuutensa, joita hyödyntämällä voidaan toimijoiden yhteistyönä kasvattaa seudun kilpailukykyä. Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärjiksi ovat valikoituneet kiertotalous, muotoilu sekä liikunta ja elämykset. Jokaisesta kärjestä on tehty tiekartta, jonka tavoitteena on lisätä alueiden välistä yhteistyötä ja liittää maakunnan toimijat osaksi kansainvälisiä arvoverkostoja. (Kivelä 2021)

Vetovoimana liikunta ja elämykset

Päijät-Hämeen valtteja ovat korkeatasoinen liikunta- ja urheiluosaaminen sekä vahva asiantuntemus ja kokemus järjestää isoja urheilu- ja kulttuuritapahtumia. Lisäksi puhdas, helposti saavutettava luonto ja vesistöt vetävät puoleensa niin asukkaita kuin vierailijoita. (Kivelä 2021)

Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta 2030 rakentui yli 100 asiantuntijan yhteistyönä verkkokyselyiden, teemahaastatteluiden ja työpajojen avulla. Lisäksi tiekartan sisältöön saatiin näkemyksiä myös asukkailta ja erityisryhmien edustajilta. Lähes sadalta eri-ikäiseltä, eri puolilla Päijät-Hämettä asuvalta henkilöltä kerättiin mielipiteitä hankkeesta haastattelemalla (Kangas 2021). 

Tiekarttaan valikoitui lopulta neljä teemaa, joiden tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty yhdessä ja niitä toteutetaan yhteistyössä. Toimenpiteiden avulla toimijat löytävät yhteiset kehittämisen kohteet, omat roolinsa sekä myös uusia hanke- ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Kuva 1. Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta rakentui monivaiheisena ja osallistavana prosessina (Kuva: Kirsi Kiiskinen ja Ilkka Väänänen)

Tiekartan julkistaminen

Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta 2030 saatiin valmiiksi keväällä 2021, ja sen julkistaminen tapahtui Hiilloksesta roihuun -webinaarissa. Webinaarin nimi juonsi juurensa tiekarttatyössä toteutettuihin teemahaastatteluihin. Yksi haastateltava kiteytti ajatuksensa, että olisi hienoa, kun tiekartta yhdistäisi toimijat ja saataisiin yhteistyö kytevästä hiilloksesta roihuamaan.

Tiekarttasivustolta löytää teemat ja niiden tavoitteet, toimenpiteet sekä aikataulun ja toimijat. Lisäksi sivustolta pääsee näkemään webinaarissa ensiesityksensä saaneen esittelyvideon. Webinaarissa käyty paneelikeskustelu Rinna Ikola-Norrbackan, Satu Rinkisen, Sipe Santapukin ja Teemu Virtasen kesken kokosi tiekartan teemoja yhteen.

Panelistit pohtivat muun muassa, miten päijäthämäläiset liikunta-, hyvinvointi- ja tapahtuma-alan yritykset tulevat pärjäämään tulevaisuudessa kansainvälisillä markkinoilla sekä miten teemme Päijät-Hämeen pitkäjänteisen ympäristötyön tunnetuksi niin Suomessa kuin maailmalla ja miten tämä näkyy etenkin liikunta-, elämys- ja hyvinvointitoiminnassa.

Webinaarin lopuksi katsauksen tulevaisuuteen toi tulevaisuustutkija Ilkka Halava, joka nosti omassa puheenvuorossaan vahvasti esiin digitaalisuuden ja etenkin datan ja tekoälyn hyödyntämisen. Tästä oivana esimerkkinä Halava viittasi Lahdessa kokeiltuun CitiCAP-sovellukseen. ”Digitaalisuus suoristaa vuorovaikutusta asukkaiden ja päättäjien välillä. Tulevaisuudessa Päijät-Häme ei voi kuin voittaa hyödyntämällä laajasti muun muassa järvi-Suomen mahdollisuudet”, toteaa Halava. Hän näkee Päijät-Hämeen vuonna 2030 jättimäisenä outdoor-keskuksena, joka tunnetaan niin kesästä kuin talvestakin.

Kuva 2. Panelisteilla riitti keskustelua Päijät-Hämeen tulevaisuudesta liikunnan ja elämysten osalta (Kuva: Keijo Kylänpää)

Kirjoittaja

Kirsi Kiiskinen LAB-ammattikorkeakoulusta toimi projektipäällikkönä Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten tiekartta -hankkeessa (2/2020-5/2021), jonka tuotoksena syntyi Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta 2030.

Lähteet

Hiilloksesta roihuun. 2021. Webinaari 19.5.2021. [Viitattu 30.6.2021]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=AtX3lbd3oyg&feature=emb_imp_woyt

Kangas, S. 2021. Asukkaat mukana maakunnan hyvinvoinnin kehittämisessä. LAB Focus -blogi. [Viitattu 30.6.2021]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/asukkaat-mukana-maakunnan-hyvinvoinnin-kehittamisessa/

Kivelä, R. (toim.) 2021. Päijät-Hämeen älykäs erikoistuminen ja tiekartat. [Viitattu 30.6.2021]. Saatavissa: https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2021/04/Alykas_erikoistuminen_ja_tiekartat_190421.pdf

Linkit

Lahden kaupunki. 2021. CitiCAP-sovellus. [Viitattu 2.7.2021]. Saatavissa: https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne-ja-kadut/citicap/citicap-sovellus/

Päijät-Hämeen liitto. 2021. Päijät-Hämeen liikunnan, elämysten ja hyvinvoinnin tiekartta 2030. [Viitattu 30.6.2021]. Saatavissa: https://indd.adobe.com/view/03ac6b57-af1d-4dae-a476-5e5796c30ee5