Koiran virka hoitoalalla

Koirat ovat työskennelleet yhteiskunnassa erilaisissa palvelustehtävissä ihmisten rinnalla aina. Sittemmin ne ovat alkaneet saamaan ”tassunsijaa” myös sosiaali- ja terveysalalla entistä monipuolisemmissa tehtävissä. (Kahilaniemi 2020.) Koiria työskentelee esimerkiksi kouluissa, erilaisissa laitoksissa ja erikoissairaanhoidon poliklinikoilla. Palmumaan (2020) opinnäytetyössä kuvataan, millainen toimenkuva koiralla voi olla työyhteisön ja hoitotiimin jäsenenä, jossa se toteuttaa sille suunniteltuja tehtäviä. Eläinavusteinen työskentely on yksi Green Care -menetelmien lajeista, joita korkeakouluissakin nykyään opetetaan. Green Care Finland ry tekee yhdistyksenä valtakunnallisesti vaikuttavaa työtä luontoavusteisten menetelmien vakiinnuttamiseksi hoitoalalle Suomessa. 

Koira-avusteista terveydenhuollon ammattilaisten työskentelyä on tutkittu maailmalla jo paljon. Koirien avulla on päästy aiempaa parempiin hoitotuloksiin monella saralla. (Miller 2020.) Varsinkin psykiatrisessa hoidossa tai mielenterveyden tukemisessa erilaisiin kriiseihin tai sairastumiseen liittyen koirasta voi olla merkittävän paljon hyötyä. Koiraa käytetään myös motoriseen harjoitteluun ja kivunhoitoon. Sen on todettu laskevan kortisolitasoja ja lisäävän oksitosiinin määrää. (Kahilaniemi 2020.) Sairaanhoitajan työpariksi ihmisen paras ystävä sopii siis hyvin. Esimerkiksi HUS Lastenpsykiatria kertoi lokakuussa 2020 ottavansa koira-avusteisen työskentelyn viralliseksi hoitomuodoksi.  

Kuva, joka sisältää kohteen koira, ulko, nisäkäs, ruskea

Kuvaus luotu automaattisesti
Kuva 1. Työhön koulutettu koira voi olla asiakkaan paras apu ja kuuntelija. Sairaanhoitaja voi työskennellä koiran kanssa monenlaisissa ympäristöissä. (Kuva: Tom James 2020)

Koira lisää hoitotyöntekijän keinovalikoimaa 

Kaikkein suurin hyöty koirasta asiakastyössä on vuorovaikutuksen ja motivaation parantumisessa ja siten hoitoprosessiin sitoutumisessa. Koira kykenee läsnäolollaan helpottamaan potilaan ahdistusta ja pelkoa. Se aktivoi niin ajattelua kuin fyysistä suoriutumista, edistäen näin kuntoutumista. (Kahilaniemi 2020.) Samalla se edesauttaa hoitotyöntekijää onnistumaan ja jaksamaan työssään paremmin. Koiralla hyvänmielentuojana on ammattilaisten kokemuksen mukaan suuri merkitys niin potilaalle, hoitajalle kuin koko työyhteisölle. (Yordy ym. 2020.) 

Kuva 2. Koiran kanssa työympäristöä on helppo laajentaa. Hoitotyötä voidaan toteuttaa myös metsässä, mikä on osa kuntouttavia Green Care -menetelmiä. (Kuva: Kristiina Palmumaa 2020)

Mikä tahansa koira ei sovi kotisohvalta palkkatyöhön 

Suomessa toimii ammatillinen yhdistys Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry. Se järjestää koulutuksia ja soveltuvuuskokeita, joissa testataan koirakon sopivuutta sosiaali- ja terveysalan työhön. (KKKT 2020.) On tärkeää, että koira on turvallinen, koulutettu ja viihtyy työssään. Koira-avusteinen työskentely vaatii ammattilaiselta paljon erityisosaamista, ja jos tälle tielle lähtee, ei uuden opettelu pääty koskaan.  

Kirjoittajat 

Kristiina Palmumaa on LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen sairaanhoitajaopiskelija. Hän on suuntautunut Green Care -menetelmien ja eläinavusteisuuden hyödyntämiseen kuntoutuksessa ja psykiatrisessa hoitotyössä. Artikkeli perustuu Palmumaan opinnäytetyöhön ”Koira mukaan töihin? Hoitotyön menetelmien kehittäminen koira-avusteisesti organisaatiotasolla”. 

Minna-Maria Behm työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä lehtorina ja on toiminut opinnäytetyön ohjaajana. 

Lähteet 

Kahilaniemi, E. (toim.) 2020. Eläinavusteinen interventio asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin. Tampere: Neka-paino. 

KKKT. 2020. Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry. [Viitattu 9.5.2020]. Saatavissa: http://www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi/kkktry/. 

Miller, J. 2020. Animal-assisted interventions. Impact on patient outcomes and satisfaction. Nursing Management (Springhouse): April 2020 – Volume 51 – Issue 4 – p 16-23. [Viitattu 17.5.2020]. Saatavissa: doi: 10.1097/01.NUMA.0000657240.17744.1b.  

Palmumaa, K. 2020. Koira mukaan töihin? Hoitotyön menetelmien kehittäminen koira-avusteisesti organisaatiotasolla. AMK-opinnäytetyö. LAB ammattikorkeakoulu, Lappeenranta. [Viitattu 30.11.2020]. Saatavissa: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020113025004 

Yordy, M., Brandon, A. & Harmon L. 2020. Animal-assisted therapy Promoting a healthy work environment. Nursing Management (Springhouse): April 2020 – Volume 51 – Issue 4 – p 24-30. [Viitattu 20.4.2020]. Saatavissa: doi:10.1097/01.NUMA.0000657248. 63754.fc  

Kuvat 

KUVA 1. Jones, T. 2020. Thepetsupplier08. [Viitattu 5.11.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/ 

KUVA 2. Palmumaa, K. 2020. Green Care-menetelmiä: metsä ja koira hoitotyön keinoina. [Viitattu 30.11.2020]. Saatavissa: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020113025004 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *