Kokeilevan kehittämisen käytännön esimerkki

LAB Paja II -hankkeessa (LAB 2023) autamme päijäthämäläisiä yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä nopeiden kokeiluiden ja yhteiskehittämisen kautta. Yhteiskehittämisellä olemme tuoneet yrityksiä yhteen työpajojen kautta, jolloin yrittäjät pääsevät keskustelemaan myös keskenään yrittämisen haasteista. Nopeissa kokeiluissa olemme konkreettisesti pystyneet auttamaan tarjoamalla paitsi asiantuntijasparrausta myös erilaisia tiloja, joissa kokeiluja voi toteuttaa.

Yksi toiminnassamme aktiivisesti mukana olleista yrittäjistä on Taara Mobility Oy:n Albert Kaikkonen, joka on kehittänyt uudenlaista kehonhuoltovälinettä (jumppakeppiä). Kaikkosen idea lähti omasta tarpeesta kuntouttaa omaa kyynärpäätään. Kuitenkin pian kävi selväksi, että tavallinen jumppakeppi oli liian kevyt; sillä ei saanut tarpeeksi vastusta harjoitukseen, jolloin hyöty jäi vähäiseksi.

[Alt-teksti: hymyilevä mies kyykistyneenä ja käsivarret koholla, käsissä puinen keppi.]
Kuva 1. Kokeilevan kehittämisen käytännön esimerkki. (Kuva: Albert Kaikkonen)

Kaikkonen lisäsi perinteiseen jumppakeppiin hieman painoa, jolloin harjoitteiden tekeminen muuttui enemmän vastukselliseksi, ja näin syntyi Taara. Taara-nimi juontaa juurensa vaakaan, jossa taarataan painoa, jotta saadaan tuotteen varsinainen massa selville (Wikisanakirja 2021). Tuotteeseen nimi tulee siitä, että siirtämällä kättä kepin pinnalla saadaan säädettyä painon vastustusta yhden käden harjoituksissa eli saadaan ikään kuin taarattua painoa pois.

Kaikkosen kanssa kehitettiin jumppakeppiä edelleen LABin Muotoiluinstituutin puupajassa sekä liiketalouden asiantuntijoiden kanssa LAB Paja II -hankkeessa. Kehityksen kohteena on ollut muun muassa liiketoiminnan kehittäminen ja fokusointi sekä erilaisten prototyyppien valmistus.

Kehittelyssä lisätekniikkaa

Puupajassa Kaikkonen pääsi nopeilla kokeiluilla kehittämään Taaran säilytykseen suunniteltujen telinemallien erilaisten prototyyppien valmistusta sekä eri pintakäsittelytapojen testausta. Paja mahdollisti sen, ettei tähän kehitystyöhön  tarvinnut käyttää tuhansia euroja ja useita kuukausia eri valmistajien kanssa.

Työn tauotuksella ja kehoa aktivoivilla liikkeillä pystytään tehostamaan työn tekemistä, ennaltaehkäisemään tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä nopeuttamaan palautumista. (Työturvallisuuskeskus 2022.) Jumppakepin olisi hyvä olla näkyvillä, jotta siihen tulisi tartuttua useammin. Meillä ihmisillä on huono tapa unohtua tekemään töitä ja unohtaa tauot ja varsinkin kehonhuolto taukojen aikana. Koska kotona ja työpaikoilla jumppakeppejä saa varoa, etteivät ne kaadu ja raivaa tieltään kaikkea, niin säilytystelineen kehittäminen oli tärkeä osa kehitystyötä.

Tulevaisuudessa suunnitelmissa on vielä erilaisen tekniikan lisääminen Taaraan  sekä tähän liittyvän sovelluksen kehittäminen. Sovellus tarjoaisi kattavan harjoitekirjaston ja tekniikka mahdollistaisi datan hyödyntämistä niin valmistajalle kuin käyttäjällekin. Nämä ovat vielä kehittelyasteella, ja kenties voimme kertoa näistä lisää vielä tämän vuoden aikana.

Kirjoittaja

Minna Tynkkynen on LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija. Hän työskentelee LAB Pajan projektipäällikkönä ja työstää YAMK-opinnäytetyötä liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta.

Lähteet

Kaikkonen, A. 2023. Yrittäjä. Keskustelut ja sähköpostiviestit. Kevät 2023.

LAB. 2023. LAB Paja II. Hanke. Viitattu 7.6.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/lab-paja-ii

Työturvallisuuskeskus. 2022. Tauota työtäsi. Viitattu 7.6.2023. Saatavissa https://ttk.fi/julkaisu/tauota-tyotasi/

Wikisanakirja. 2021. Taara. Viitattu 7.6.2023. Saatavissa https://fi.wiktionary.org/wiki/taara