Konferenssissa uusia tuulia MS-taudin kuntoutuksessa

LAB-ammattikorkeakoulun Fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky -tutkimustiimin vetäjä ja blogin kirjoittaja edustaa LAB-ammattikorkeakoulua eurooppalaisessa RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis) -järjestössä, jonka tehtävänä on lisätä MS-tautiin liittyvän kuntoutuksen näkyvyyttä ja osaamista (RIMS 2023; Rintala 2023). Toukokuussa 2023 järjestettiin RIMS-järjestön vuosittainen konferenssi Genovassa, Italiassa, jossa pureuduttiin uusimpaan MS-tautiin liittyvään tutkimusnäyttöön kuntoutuksessa.

Kuntoutuksen moninaisuus, kuntoutusteknologia ja tekoäly

Konferenssin esitykset sisälsivät uusinta tietoa MS-kuntoutuksen monialaisuudesta, työelämän tukemisesta sairauden kanssa sekä uusimman tekoälyn mahdollisuuksista. Rinnakkais- ja posteriesitykset käsittelivät enimmäkseen laboratorio-olosuhteissa mitattuja kävelyn, tasapainon tai muun fyysisen toimintakyvyn muutoksia tai vaikutuksia MS-tautia sairastavilla. Kokonaisuutta arvioiden MS-taudin uusimmat kuntoutukseen liittyvät ”trendit” tällä hetkellä käsittelivät erilaisten kuntoutusteknologian pilotointia, kuten esimerkiksi etäkuntoutusta, pelillisyyttä, robotiikkaa ja virtuaalitodellisuutta. Kuntoutusteknologian osalta voidaan konferenssin annista todeta, että tutkimustieto on vielä ohutta ja tulevaisuudessa voidaankin odottaa kattavampia tutkimusasetelmia ja siten laajempaa tieteellistä todistusvoimaa näiden osalta.

Yhtenä mielenkiintoisena esityksenä oli professori Kalronin esitys kuntoutusteknologian ja digitalisaation nopeasta kehityksestä päättyen chat-GPT:n tuomiin mahdollisuuksiin. Kalron pohti esityksessään, miten tekoälyä (kuten chatGPT:tä) voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi diagnosoinnin avuksi tai kuntoutusohjelman sisällön tekemisessä. (Kalron 2023.) Tekoälyn nopea kehitys voi tuottaa uskomattomia kehityskohteita vielä tulevaisuudessa kuntoutuksen saralla.

[Alt-teksti: ryhmäkuvassa kolmetoista henkilöä.]
Kuva 1. LAB-ammattikorkeakoulun edustaja Aki Rintala yhteiskuvassa belgialaisten, turkkilaisten, israelilaisten ja tanskalaisten kollegojen kanssa RIMS-konferenssissa Genovassa Italiassa.
 (Kuva: Aki Rintala)  

Ehkä mieleenpainuvimpia olivat esitykset, joissa esiteltiin alustavia pilottituloksia arjessa tapahtuvan etämonitoroinnin avulla. Esimerkiksi Tanskassa tutkimusryhmä tutkii omaseurantaan perustuvan älypuhelinsovelluksen mahdollisuuksia MS-kuntoutujilla. Henkilö voi raportoida arjessa tapahtuvia oireita tai aktiivisuutta osana hoitosuunnitelmaa (Steenberg ym. 2023). Toinen arkeen liittyvä posteriesitys käsitteli tutkimusta, jossa mitattiin reaaliaikaisesti arjessa tapahtuvia itseraportoituja ja fysiologisia rajoitteita ja tekijöitä sosiaalisen osallistumisen osalta (Gravesteijn ym. 2023).

Kohti eurooppalaista MS-tutkimuksen yhteistyötä

RIMS-järjestön konferenssi sisälsi siis laajan kattauksen kuntoutuksen uusista tuulista. Näyttäisi siltä, että olemme siirtymässä entistä enemmän ”digitaaliseen” kuntoutukseen, jossa myös arjen kontekstit ja toiminnat alkavat olla kiinnostuksen kohteena. LAB-ammattikorkeakoulu jatkaa tätä kuntoutuksen yhteistyötä yhteistyössä eurooppalaisten partnereidensa kanssa.

Kirjoittaja

Aki Rintala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä yliopettajana sekä asiantuntijana Fyysinen aktiivisuus ja toimintakyky -tutkimustiimissä.

Lähteet

Gravesteijn, A. S., Ouwerkerk, M., Eijssen, I. C. J. M., Beckerman, H. & de Groot, V. 2023. Perceived strain and physiological strain of societal participation: two different constructs during real-time assessment using digital health applications in people with multiple sclerosis. Posteriesitys. 28th RIMS Annual Conference. Genova, Italia. 4.–6.5.2023.

Kalron, A., 2023. Technologies that can help advance MS rehabilitation. Rinnakkaisesitys. 28th RIMS Annual Conference. Genova, Italia. 4.–6.5.2023.

RIMS. 2023. Rehabilitation in multiple sclerosis. Viitattu 28.5.2023. Saatavissa https://www.eurims.org/

Rintala, A. 2023. LAB mukana kansainvälisessä MS-taudin kuntoutusverkostossa. LAB Focus. Viitattu 28.5.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/lab-mukana-kansainvalisessa-ms-taudin-kuntoutusverkostossa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lab-mukana-kansainvalisessa-ms-taudin-kuntoutusverkostossa

Steenberg, J. L., Lynning, M., & Skovgaard, L. 2023. Patient involvement in developing a self-tracking tool for people with multiple sclerosis. Posteriesitys. 28th RIMS Annual Conference. Genova, Italia. 4.–6.5.2023.