Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia tukemassa ‒ osa 5

Mistä saa tukea? 

Opiskelijat alkavat taas palata kampuksille etäopiskelujen jälkeen, ja se tarkoittaa jälleen kerran sopeutumista opiskelijaelämään kampuksella. Tämä voi nostaa erilaisia tunteita pintaan. Olisi tärkeää, että jokainen huolehtisi omasta hyvinvoinnistaan kokonaisvaltaisesti, jotta jaksaa opiskella sekä tehdä vapaa-ajalla itselle mielekkäitä asioita (YTHS 2022a.) Etätöiden aiheuttama kuormitus opiskelijoita kohtaan on tunnistettu,  ja tänä keväänä valmistuvien henkinen tila jopa huolestuttaa asiantuntijoita (Tuominen 2022).

Jos opiskelija kokee ongelmia opiskelussaan tai muuten elämässä on jokin vaikea ajanjakso meneillään, niin LAB-ammattikorkeakoulussa on paljon erilaisia tukipalveluita, joista voi saada apua.

Kuva 1. Yhteisöllisyys syntyy helpoimmin, kun ihmiset kohtaavat toisensa oikeassa elämässä eivätkä vain ruudulla. (Bob_Dmyt 2019)   

LAB-opiskelijan monet tukipalvelut

Opettajat sekä tutoropettajat antavat neuvoa ja tukea opintoihin liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa. Tutoropettajat ohjaavat henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa ja auttavat ammatillisessa kasvun kehityksessä. Jos opiskelija kokee tarvitsevansa lisäaikaa tai sairauslomaa, voi kääntyä opinto-ohjaajan puoleen. Oppimisen haasteissa, esimerkiksi erityisjärjestelyissä opintoihin, voi ottaa yhteyttä Juha Tiittaan, joka toimii LAB-ammattikorkeakoulussa pedagogisena erityisasiantuntijana (LAB 2022a). 

Jos opintoihin liittyvä stressi kasvaa liialliseksi tai opinnot eivät muuten etene suunnitelulla tavalla, yhteys opintopsykologiin on oikea teko. LAB-ammattikorkeakoulussa toimii kaksi opintopsykologia, jotka tarjoavat tukea opiskeluun ja opiskelukykyyn liittyvissä asioissa (LAB 2022b). 

Jokainen voi kohdata elämässään erilaisia kriisejä missä elämäntilanteessa vain, niitä voi olla esimerkiksi läheisen kuolema.  Äkillisessä kriisitilanteessa valtakunnallinen kriisipuhelin palvelee. Kriisipuhelin tarjoaa ympärivuorokautista keskusteluapua ja sinne voi soittaa nimettömästi (Nyyti ry 2022.) Myös kampuspappi toimii Lappeenrannan ja Lahden kampuksella; hänen kanssaan voi jutella luottamuksellisesti elämän iloista ja suruista. 

[Alt-teksti: Taulukon otsikkona on mistä saa tukea ja alla useita tietolaatikoita, kuten vertaistuki, oppimisvaikeudet, urapohdinnat ja häirintä.]
Kuva 2. Opiskelijoiden tuki- ja hyvinvointipalveluja. (Kuva: LAB-ammattikorkeakoulu, muokannut Ida Kiviniemi) 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö tarjoaa korkeakoulukouluopiskelijan yleisterveyden, suun terveyden ja mielenterveyden palveluita. (YTHS 2022b.) YTHS:n piiriin kuuluvat myös nykyään ammattikorkeakouluopiskelijat, ja toimipiste löytyy lähimmältä korkeakoulukampukselta. Akuuttien mielenterveys- tai päihdeongelmien kohdatessa suositellaan otettavan yhteyttä oman asuinkunnan mielenterveys- ja päihdepäivystykseen.  

LAB-ammattikorkeakoulussa toimii opiskelijatutoreita, jotka perehdyttävät uudet opiskelijat opiskeluun sekä paikkakunnan ajanviettomahdollisuuksiin. KOE on LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Erityiset häirintäyhdyshenkilöt ovat olemassa, jos tarvitaan apua häirintätilanteiden puimiseen ja mahdolliseen ilmoittamiseen. (KOE 2022).

Etelä-Karjalan mielenterveys ry on perustanut YHES-kohtaamispaikan, joka toimii avoimena matalan kynnyksen kohtaamispaikkana kaikille LAB- ja LUT-opiskelijoille (MIELI Etelä-karjalan mielenterveys ry 2022).

Saatavilla on myös vertaistukea nimettömästi ja luottamuksellisesti erilaisien chattien muodossa, kuten Sekasin-Chat 24/7. Hyvinvointi- ja liikuntapalveluita tarjoaa MOVEO Lappeenrannan sekä Lahden kampuksella. Harrastusmahdollisuuksia voi etsiä Hobblasta  ja Motiivin palveluista; muun muassa hyvinvointivalmennusta suositellaan kaikille. Opiskelijoille löytyy siis kattavasti tukipalveluita erilaisiin elämäntilanteisiin.

Kirjoittajat

Ida Kiviniemi opiskelee terveydenhoitajaksi LAB-ammattikorkeakoulussa ja suorittaa osan työharjoittelusta Linjakas ja Liikkuva LUT -yhteisössä (LAB 2022c).  

Tuula Juvakka toimii hyvinvointialan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja Mieli Etelä-Karjalan Mielenterveys ry:n hallituksen puheenjohtajana.

Minna Markkanen toimii sosiaalialan lehtorina LAB ammattikorkeakoulussa.

Tuula Juvakka ja Minna Markkanen edustavat LAB-ammattikorkeakoulua Linjakas ja liikkuva LUT -yhteisössä (LAB 2022c).

Lähteet

Bob_Dmyt. 2019. Dmyt, B. Ystävyys, ryhmä, kädet. Pixabay. Viitattu 9.5.2022. Saatavissa  https://pixabay.com/fi/photos/tiimi-yst%C3%A4vyys-ryhm%C3%A4-k%C3%A4det-4529717/

KOE. 2022. Häirintäyhdyshenkilö. Viitattu 20.4.2022. Saatavissa  https://koeopiskelijakunta.fi/yhteystiedot/hairintayhdyshenkilot/

LAB. 2022a. Opiskelun erityistuki ja järjestelyt. Viitattu 16.4.2022. Saatavissa rajoitetusti  https://elab.lab.fi/fi/opintojen-ohjaus-ja-palvelut/opiskelijoiden-tuki-ja-hyvinvointipalvelut/opiskelun-erityistuki-ja 

LAB. 2022b. Opintopsykologi. Viitattu 11.4.2022. Saatavissa rajoitetusti https://elab.lab.fi/fi/opintojen-ohjaus-ja-palvelut/opiskelijoiden-tuki-ja-hyvinvointipalvelut/opintopsykologi 

LAB. 2022c. Linjakas ja liikkuva LUT. Hanke. Viitattu 9.5.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/linjakas-ja-liikkuva-lut-yhteiso-kehittaa-linjakasta-ohjausta-lisaa-yhteisollisyytta-ja

MIELI Etelä-Karjalan mielenterveys ry. 2022. YHES-kohtaamispaikka. Viitattu 20.4.2022. Saatavissa https://www.mielenterveysseurat.fi/etela-karjala/yhes-kohtaamispaikka/

Nyyti ry. 2022. Äkillinen kriisitilanne. Viitattu 11.4.2022. Saatavissa https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/loyda-apua/akillinen-kriisitilanne/ 

Suomen klubitalot. 2022. Mikä on klubitalo? Viitattu 11.4.2022. Saatavissa https://suomenklubitalot.fi/ 

Tuominen, A. 2022. Korkeakouluista valmistuu nyt sukupolvi, joka voi huonommin kuin koskaan – asiantuntija kehottaa työnantajia olemaan nyt hereillä. Iltalehti. Viitattu 9.5.2022. Saatavissa https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/fe926157-1388-40a9-8983-187ad277a238

YTHS. 2022a. Kampukselle palaavan muistilista. Viitattu 16.4.2022. Saatavissa https://www.yths.fi/ajankohtaista/2022/kampukselle-palaavan-muistilista/ 

YTHS. 2022b. Palvelut. Viitattu 11.4.2022. Saatavissa https://www.yths.fi/yths/ylioppilaiden-terveydenhoitosaatio/