Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia tukemassa − osa 1

Media on nostanut esiin, että opiskelijoiden paluu kampuksille ei kuittaakaan pandemian aikana opiskelijoille kertynyttä henkisen hyvinvoinnin velkaa, vaan mielenterveyspalvelujen kysyntä kasvaa (Yle 2021). 

Linjakas ja liikkuva LUT -yhteisö toteuttaa OKM:n erityisavustuksen myötä LABissa yhteisöllisyyden lisäämisen ja mielenterveyden edistämisen toimenpiteitä. Toiminta on kohdentunut hyvinvointivalmennuksen sisällölliseen kehittämiseen, opiskelijoiden vertaistuen mahdollistamiseen ja yksinäisyyden vähentämiseen. OKM:n erityisavustuksen myötä toimintaa kehitetään osaksi opiskelijoiden palveluita muun muassa hyvinvointivalmennuksen laajentamiseen ja hyvinvointia edistävien opintojaksojen tarjonnan lisäämiseen.

[Alt-teksti: Pino oppikirjoja ja niiden päällä vaaleansininen kertakäyttöinen hengityssuojamaski.]
Kuva 1. Osalle opiskelijoista korona-aikana tapahtunut etäopiskelu on ollut haasteellista. (Elchinator 2020)

Osalle opiskelijoista korona-ajan etäopiskelu on kokemuksena ollut haastellista ja kuormittavaa. Yksinäisyys, sosiaalisten suhteiden vähyys ja etäopiskelun käytänteet ovat rasittaneet korkeakouluopiskelijoita. Toisaalta osa opiskelijoista on nauttinut etäopinnoista, ja opinnot ovat sujuneet jopa paremmin kuin lähiopetuksessa. Myös LUTin ja LABin kevään 2021 opiskelijahyvinvointikyselyn vastauksissa näkyi kahtiajakautuminen opiskelijoiden etäopiskelukokemusten välillä.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön, YTHS:n, mielenterveyspalvelut ovat ruuhkautuneet (Yle 2021). Tätä voidaan osittain selittää sillä, että ammattikorkeakoulujen opiskelijat siirtyivät YTHS:n piiriin vuoden 2021 alusta. Mielenterveyspalveluiden tarve on selkeä. Opiskelykykyä tukevia matalan kynnyksen hyvinvointipalveluita ja erilaisia tukimuotoja tulisikin olla vielä enemmän tarjolla omassa korkeakoulussa, koska ne ennaltaehkäisevät ja lievittävät mielenterveyden haasteita sekä omalta osaltaan parantavat opiskelukykyä.

Resilienssi – mukautumiskykyä muutoksessa

Pandemia koettelee niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin kestävyyttä. Voitaisiinkin ajatella, että korkeakoulussa se on koetellut ja tehnyt näkyväksi oppimisen, opettamisen ja ohjauksen haasteet sekä kehittämisen tarpeet entistä selvemmin. Toisin sanoen, pandemiankaltaiseen kriisiin ei ole osattu valmistautua yhteiskunnassa, koulutuksessa eikä yksilöiden tasolla. Pandemia on osoittanut, että vanhojen toimintamallien rinnalle tarvitaan uusia. Toiminnan joustavuus ja ketteryys tarpeita vastaavaksi edesauttaa palautumista pandemia-ajan koettelemuksista. (Hämäläinen & Vataja 2020.)

Linjakas ja liikkuva LUT -yhteisö on pyrkinyt vastaamaan korkeakouluyhteisömme yhteisöllisyyden lisäämisen tarpeeseen ja yksinäisyyden vähentämiseen tekemällä yhteistyötä Mieli Etelä-Karjalan Mielenterveys ry kanssa. Ensimmäinen LUT-korkeakouluyhteisön kaikille avoin YHES -kohtaamispaikka on perustettu Lappeenrannan kampukselle, ja se aloitti toimintansa 8.11.2021 TEK Loungessa.  

[Alt-teksti: Muokattu meemikuva, jossa Sound of Music -musikaalin Maria juoksee alppiniityllä ja kuvassa on teksti: se tunne kun kohta pääsee kampuksen yhes-kohtaamispaikkaan.]
Kuva 2. YHES-kohtaamispaikan tarkoituksena on lisätä yhteisöllisyyden tunnetta (Kuva: makeameme.org)

Koronapandemia on osoittanut, että opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin edistämiseen − fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen − tulisi panostaa entistä enemmän myös korkeakouluissa. Linjakas ja liikkuva LUT -yhteisössä kartoitettiin opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä opintojaksoja. Hyvinvointialoilla teemaa on jo laajasti mukana opinnoissa. Syksyllä 2021 on ensi kertaa pilotoitu hyvinvointivalmennuksen sisällön laajentamista sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Sosiaalisen hyvinvoinnin merkitys on koronapandemian aikana entisestään korostunut ja tarve sosiaalisille suhteille sekä kohtaamisille lisääntynyt.

Jotta osaisimme varautua paremmin tulevaisuuden kriiseihin, tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä opettajien, opiskelijapalveluiden, opiskelijajärjestöjen ja opiskelijoiden sekä yhteistyötahojen kanssa. Hyvinvointivajeen korjaamiseen tarvitaan kohtaamista, läsnäoloa, aikaa ja yhdessä tekemistä niin verkossa kuin kasvotusten. Opiskeluun tulisi luoda rakenteita, jotka vahvistavat opiskelijoiden yhdessä tekemisen kulttuuria ja asennetta. Ketään ei jätetä yksin! (Toivola 2020.) 

Kirjoittajat

Tuula Juvakka toimii hyvinvointialan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa sekä Mieli Etelä-Karjalan Mielenterveys ry:n hallituksen puheenjohtajana.

Minna Markkanen työskentelee sosiaalialan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Kirjoittajat ovat LAB-ammattikorkeakoulun edustajia Linjakas ja liikkuva LUT -yhteisössä.

Lähteet

Hämäläinen, T. & Vataja, K. 2020. Korona paljasti yhteiskunnan haavoittuvuuden. Sitra. [Viitattu 4.11.2021]. Saatavissa: https://www.sitra.fi/artikkelit/korona-paljasti-yhteiskunnan-haavoittuvuuden/

Toivola, M. 2020. Suomalaisista opettajista ei voida enää puhua yhtenäisenä joukkona. Uusi Suomi blogit. [Viitattu 12.11.2021]. Saatavissa: https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mrstoivola/suomalaisista-opettajista-ei-voida-enaa-puhua-yhtenaisena-joukkona/

Yle. 2021. Korona-aika romutti opiskelijoiden henkistä hyvinvointia, eikä paluu kampuksille tuonutkaan helpotusta – mielenterveyspalveluiden kysyntä kasvoi. Yle.fi. [Viitattu 4.11.2021]. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-12171750

Kuvat

Kuva 1. Elchinator. 2020. Luokkahuoneessa, koulu. Pixabay.  [Viitattu 4.11.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/luokkahuoneessa-koulu-5817237/]

Kuva 2. Make a Meme. 2021. [Viitattu 4.11.2021]. Saatavissa: https://makeameme.org/