Koronan ylittävä yhteys

Harmi! Meidän on peruttava opettajan ja opiskelijoiden kansainvälinen vaihto Tallinnan Health Care Collegen kanssa! Tämä oli ensimmäinen ajatukseni, kun koronaviruksen leviäminen esti matkustamisen maasta toiseen. Jo kahdenkymmenen vuoden ajan olen tehnyt yhteistyötä Tallinna Health Care Collegen kanssa. Koulu on akkreditoinnin saanut ammattikorkeakoulu, jossa koulutetaan muun muassa sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia. Olemme tehneet yhteistyötä esimerkiksi opetussuunnitelmatyössä, opinnäytetyön ohjauksissa ja kansainvälisen tutkimus- ja kehittämisviikkojen valmistelussa. Kaikkein tärkein ja rakkain yhteistyö on kuitenkin ollut lasten, nuorten ja perheen hoitotyön opetuksen yhteistyö ja kehittäminen. Vuoroin olemme vierailleet kouluissamme sekä jakaneet tietoa ja ymmärrystä niin suomalaisen kuin virolaisen yhteiskunnan perhepolitiikasta sekä lasten ja perheiden hoitotyön kysymyksistä.

Tärkeintä koko ajan on ollut opiskelijoiden opinnot ja oppiminen.  Virossa on jo pitkään ollut haasteena, etteivät vironkieliset nuoret ole kiinnostuneita sairaanhoitajan työstä ja opiskelemaan hakeutuu yhä enemmän venäjänkielisiä opiskelijoita. Tämä on tuonut uusia vaatimuksia koulutukseen.  Aiemmin koulutuksessa on näkynyt lääketieteellinen painotus. On ollut ilo nähdä sen muuttumista hitaasti mutta varmasti hoitotyön ja hoitotieteen suuntaan vuosien varrella. Tätä on edistänyt opettajien innostus pätevöityä terveydenhuollon maistereiksi Tarton yliopistossa sekä hoitotyön opettajien määrän lisääntyminen ja lääkäreiden vähentyminen opetushenkilöstössä.

Uudet keinot käyttöön

Tälle keväälle olimme suunnitelleet yhteistä case-opetusta opiskelijoille. Teemoina olivat lasten kaltoinkohtelu (Kuva 1.) ja lasten diabetes, astma, nielurisaleikkaus ja ripuli. Opiskelijat olivat valmistaneet näihin esitykset.

Kuva 1. Dia opiskelijoiden tekemästä PowerPoint-esityksestä, kaltoinkohtelun ehkäisystä. (kuva: Heidi Savolainen.)

Pandemiatilanteen takia aloin siirtää opetusta verkkoon. Pian päätimme kumppanuuskoulun opettajan Mare Tupitsin kanssa, että yhtä hyvin voimme pitää opetuksen Zoomissa sekä Tallinnan että LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Kieliä ja kokemusten vaihtoa

Opetus onnistui todella hyvin. Aluksi jännitti, miten yhteydet toimivat ja miten opiskelijat ymmärtävät toisiaan, mutta opiskelijat ovat kielitaitoisia ja kommunikointi verkossa sujui kolmella kielellä: suomeksi, englanniksi ja viroksi.

Tallinnalaiset opiskelijat olivat erittäin kiinnostuneita suomalaisesta järjestelmästä, jossa annetaan tukea ja apua lapsiperheille. Virossa ei ole vastaavia auttamistahoja. Saimme jakaa monenlaisia linkkejä esimerkiksi vapaaehtoistyön tarjoamista palveluista perheiden auttamiseksi. Toivottavasti Virossakin avautuu samantyyppisiä palveluita tulevaisuudessa, ja lapsiperheet saavat ennaltaehkäisevää tukea arkeensa. Tallinnan opiskelijat esittelivät meille myös yhden opinnäytetyönsä. Jälkeen päin ajatellen opiskelijat olisivat voineet vielä enemmän keskustella ja kysellä toisiltaan. Luulen, että ensimmäinen opiskelukokeilu tällä tavalla teki vuorovaikutukseen omat haasteensa. Toiveena on, että otamme jatkossa tällaisen yhteisen verkko-opetuksen myös kv-vaihtoon. Hyödyt verkon yli tapahtuvassa yhteistyössä vähentävät matkustamista, laajentavat näkökulmia ja mahdollistavat tietotaidon jakamisen yli rajojen.

Kirjoittaja

Heidi Savolainen on LAB-ammattikorkeakoulun lehtori, jolla on hoitotyön opetuksessa pitkäaikainen yhteistyö Tallinna Health Care Collegeen.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *