Kuinka näkyä sosiaalisessa mediassa ja kuinka kasvattaa omaa asiantuntijauskottavuutta?

Tuntuuko joskus siltä, että olisi mukava jakaa omaa osaamistaan sosiaalisessa mediassa, mutta ei oikein tiedä miten? Tai, että osallistuminen omilla postauksilla ja julkituloilla on liian ison kynnyksen takana? Nämä kysymykset ovat pyörineet monen asiantuntijan päässä, ja jos vastasit myöntävästi, et varmasti ole ainoa.

LAB-ammattikorkeakoulun ja Etelä-Karjalan Yrittäjien yhteishanke Yritysten elinkaarivalmennushanke ELIVA (LAB 2023) järjesti asiantuntijauskottavuuteen ja -näkyvyyteen keskittyvän pienryhmävalmennuksen hankkeen loppuseminaarin yhteydessä. ELIVA-hankkeen tarkoituksena on auttaa alueen yrityksiä muun muassa integroimalla LAB-ammattikorkeakoulun asiantuntemusta, opetusta ja Etelä-Karjalan alueen yrityskenttää. Asiantuntijauskottavuus ja digitaalinen näkyvyys on todettu hankkeen aikana jo aiemminkin tärkeäksi, joten aihepiiri valikoitui tähän pienryhmävalmennukseen (Kokkonen 2023).

Kuva 1. Sosiaalisen median hyödyntäminen on tärkeää asiantuntijauskottavuuden luomisessa. (GDJ 2018)

Pienryhmävalmennus kulki nimellä Asiantuntijauskottavuus ja -näkyvyys yrityksen eri elinkaarivaiheissa. Valmennuksessa keskityttiin kunkin toimijan erityistarpeisiin. Moni osallistuja haluaisi asiantuntemuksensa olevan enemmän näkyvillä, mutta ei oikein tiennyt, kuinka tämän toteuttaisi järjestelmällisesti.

Ei somejargonia, vaan konkreettisia esimerkkejä

Valmentajana toimi digitaalisen myyntityön ja sosiaalisen myynnin asiantuntija Sani Leino. Valmennuksessa heräsi paljon keskustelua ja käytännön esimerkkejä osallistujien yrityksistä ja heidän toimialoiltaan. Sanin antamat vinkit ja konkreettiset neuvot auttavat varmasti useita osallistujia. Ohessa nostoja valmennuksessa esiinnousseista suosituksista ja ohjeista.

Sanoma ja kohdeyleisö tärkeä määrittää. Leinon (2023) mukaan on tärkeää miettiä oma kohderyhmä etukäteen ja kohdistaa oma sanoma heille. Näin viestinnästä tulee kohdistetumpaa ja kohdeyleisölle ”räätälöidympää”.

”Jos olet asiantuntija, älä ole hiljaa sosiaalisessa mediassa”. Ihmiset luottavat aitoihin asiantuntijoihin, joten on tärkeää olla näkyvillä ja saatavilla. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun haluaa kaupallistaa omaa asiantuntijuutta. Eli asiantuntijuuden tulee aidosti näkyä ihmisille. Lisäksi yrityksen asiantuntijuuden levittäminen alkaa aina henkilötasolta. Näin koko yritys voi hyötyä asiantuntijan näkyvyydestä.

Mieti oma USP eli ainutlaatuinen arvolupaus. USP (Unique selling proposition) tarkoittaa sitä, että asiakkaalle pyritään kertomaan, kuinka oma tuote tai palvelu vastaa asiakastarpeeseen sekä kuinka se eroaa aidosti kilpailijoiden tarjoomasta. Näin pystytään erottumaan kilpailijoista selkeämmin ja paremmin.

Itsekriittisyys on tervettä, mutta ei saisi rajoittaa liikaa. Suurella todennäköisyydellä omien julkitulojen vastaanotto on positiivista. Leinon ohjeena oli, että pitää rohkaistua tulemaan esille, jos haluaa näkyvyyttä. Hänen mukaansa jo kaksi kertaa viikossa julkaiseminen riittää siihen, että esiintuloilla on pitkässä juoksussa myös vaikutusta liiketoimintaan. Konkreettinen ohje oli kolmivaiheinen:


1. Mieti yleisö
2. Mieti äänensävy
3. Mieti viestintäkeino (kuten teksti, podcast, video). (Leino 2023.)

Uskon, että osallistujat hyötyivät suuresti valmennuksen annista ja pystyvät jatkossa tuomaan omaa, ja yrityksensä, asiantuntijuutta paremmin ja tehokkaammin esille sähköisissä kanavissa.

Kirjoittaja

Sampo Kokkonen toimii asiantuntijana ELIVA-hankkeessa sekä tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa. 

Lähteet 

GDJ. 2018. Sosiaalinen media, yhteydet. Pixabay. Viitattu 13.9.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/vectors/sosiaalinen-media-yhteydet-3846597

Kokkonen, S. 2023. Sähköinen näkyvyys – tarvitaanko sitä? LAB Focus. Viitattu 12.9.2023.
Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/sahkoinen-nakyvyys-tarvitaanko-sita/

LAB. 2023. Yrityksen elinkaarivalmennushanke ELIVA. Viitattu 12.9.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/yritysten-elinkaarivalmennushanke-eliva

Leino, S. 2023. Asiantuntijauskottavuus ja -näkyvyys yrityksen eri elinkaarivaiheissa. Esitys ELIVA-hankkeen pienryhmävalmennuksessa. 24.8.2023. Lappeenranta.