Tarkistuslista hoitajan seurantasoiton tueksi suolistosyöpäpotilailla

Suolistosyöpien ilmaantuvuus on lisääntymässä, ja ne ovatkin kolmanneksi yleisin syöpätyyppi maassamme. Suomessa aloitettiin valtakunnallinen suolistosyöpien seulonta vuonna 2022 (Suomen syöpärekisteri 2023). Suolistosyövällä tarkoitetaan ohutsuolen, paksusuolen koolon-osan tai peräsuolen limakalvon rauhasista lähtöisin olevia syöpiä. Näiden syöpien oireita voivat olla suolen toiminnan muutokset, veriset ulosteet, ruokahaluttomuus, laihtuminen tai vatsakipu. Myös anemia voi olla merkki suolistosyövästä. (Österlund 2023.) 

Suolistosyövän toteamisen jälkeen potilaan hoito suunnitellaan monialaisen asiantuntijaryhmän kesken (Hyöty ym. 2022). Optimaalista seurantaa ei voida täysin määrittää, vaan seuranta on aina potilaskohtainen (Whitehorn & Fong 2023).

Kolorektaalisyöpien uusiutumista 75 % todetaan kahden ensimmäisen vuoden aikana hoitojen päättymisestä. Ehdotus onkin ollut, että syöpää tulisi seurata vähintään kaksi vuotta parantavan suolistosyöpäleikkauksen jälkeen. Potilailla, joilla on kohonnut riski uusiutumiseen, tulisi seurantaa vielä jatkaa. Seurannalla tarkoitetaan kliinistä kontrollia, CEA-verikoearvon seurantaa, vartalon tietokonekuvausta ja tähystystutkimuksia. (Hyöty ym. 2022; Räsänen 2017.) 

Tutkimukset osoittavat, että potilaat toivovat asiantuntijoiden seurantaa syövän hoidossa. Seurannan toteuttajan ammatilla ei useammissa tutkimuksissa ollut merkitystä, vaan potilaat olivat tyytyväisiä myös hoitajan toteuttamaan syöpäseurantaan. (Whitehorn & Fong 2023.) 

[Alt-teksti: toimistohuone, jossa hoitaja puhelin korvalla tietokoneen ääressä.]
Kuva 1. Polikliinisen hoitajan työssä puhelinkontaktien määrä on kasvamassa. Julia Salo ottamassa yhteyttä potilaaseen. (Kuva: Julia Salo) 

Jäsennelty puhelu laadun tukena 

Suolistosyöpien seulontojen myötä tarve seurannalle kasvaa, ja luonnolliset poistumat työyhteisöstä tekevät akuutin tarpeen perehdytykselle. Hoitajalle suunnatun tarkistuslistan tulisi olla sisällöltään kattava, mutta tiivis. Rakenteeltaan ohjeen tulisi olla selkeä ja helppolukuinen. (Heusala 2021).

Kehitystehtävän tuloksena valmistui Satakunnan hyvinvointialueen kirurgian poliklinikalle tarkistuslista potilaalle suuntautuvan puhelun jäsentämiseksi. Tarkistuslistalla pyritään siihen, että puhelinsoitot olisivat laadultaan tasaisia. Soitoille on nyt luotu yhteinen runko. 

Tarkistuslista otettiin käyttöön reilun kuukauden ajaksi kirurgian poliklinikalle. Tämän jälkeen pidettiin gastrokirurgisten hoitajien kesken aivoriihi, jossa käytiin läpi tuotosta ja muutosehdotuksia. Tuotos oli sisällöltään oikeanlainen, mutta osa sanoista muutettiin toisiin synonyymeihin ja sanojen toistoja poistettiin. Aivoriihen tuloksena myös asettelua paranneltiin. Esimerkiksi ruokahalu, paino ja kipu siirrettiin yleisvointi-otsikon alle, kun alkuperäisessä tarkistuslistassa ne olivat erillisinä otsikoina.

Tarkistuslista palvelee nyt Satakunnassa gastrokirurgisten hoitajien perehdytyksessä sekä toimii jatkuvana laadun varmistajana seurantapuhelinsoitoille. 

Satakunnan hyvinvointialueella Satasairaalassa ohje tullaan sijoittamaan gastrokirurgisten hoitajien perehdytysohjelmaan sekä yhteiseen sähköiseen kansioon. Tiedoston sähköisen muodon ansiosta sitä on tulevaisuudessa helppo päivittää.  

Kirjoittajat

Julia Salo on sairaanhoitaja ja LAB-ammattikorkeakoulun suolistosairauksien erikoistunut osaaja -koulutuksen opiskelija. Hän työskentelee Satakunnan hyvinvointialueella erikoissairaanhoidossa ja hoitaa työssään muun muassa suolistosyöpäpotilaita. 

Fanny Kilpinen on LAB-ammattikorkeakoulun suolistosairauksien erikoistunut osaaja -koulutuksen vastuuopettaja ja ohjaa koulutuksen kehittämistehtäviä .

Lähteet 

Hyöty, M., Lepistö, A., Nurmi, H., Ristimäki, A., Ristamäki, R. & Savolainen, R. 2022. Kolorektaalisyövän kansalliset hoitosuositukset. Terveysportti: Hoitosuositukset ja hoito-ohjeet. Viitattu 10.5.2023. Saatavissa  https://www.terveysportti.fi/apps/ltk/article/hsu00007 

Paajanen, H. Tiheä vai harva seuranta paksusuolisyövän hoidon jälkeen? Lääkärilehti 38/2018.

Räsänen, M. 2017. Surgical and oncological results in rectal cancer and the value of follow-up. Helsinki: Helsingin yliopisto. Viitattu 30.8.2023. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3079-2 

Suomen Syöpärekisteri. 2023. Suolistosyövän seulonta. Viitattu 1.9.2023. Saatavissa https://syoparekisteri.fi/seulonta/suolistosyovan-seulonta/ 

Whitehorn, A. & Fong, E. 2023. Cancer Survivors: Post-treatment Follow-up. Ovid. Viitattu 8.5.2023. Saatavissa rajoitetusti http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=jbi&NEWS=N&AN=JBI23715  

Österlund, P.2023. Suolistosyöpä (ohutsuolen, paksusuolen ja peräsuolen syövät). Duodecim Terveyskirjasto. Lääkärikirja Duodecim. Viitattu 7.5.2023. Saatavissa https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01087