Tili- ja veropäivät vahvistamassa taloushallinnon ammattilaisten osaamista

Tili- ja veropäivät järjestetään kerran vuodessa tammikuussa. Tapahtuma on taloushallinnon ammattilaisten vuoden päätapahtuma, johon osallistuu vuosittain yli 1000 taloushallinnon ammattilaista. Mukana on controllereita, kirjanpitäjiä, KLT-asiantuntijoita, talousjohtajia, tilitoimistojohtajia, tilintarkastajia, laskentatoimen opettajia ja talouspäälliköitä.  Kahden päivän aikana on tarjolla kattava kokonaisuus ajankohtaisista yritysverotukseen, kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja arvonlisäverotukseen liittyvistä asioista.

Tili- ja veropäivillä laskentatoimen opettaja pääsee päivittämään omaa osaamistaan ja verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa. Päivien aikana kuultiin yli kymmenen asiantuntijaluentoa, joilla käsiteltiin kirjanpidon, tilinpäätöksen, verotuksen ja rahoituksen ajankohtaisia asioita. Luentojen aikana oli mahdollisuus keskustella chat-kanavan kautta ja esittää kysymyksiä.

Eniten kysymyksiä ja pohdintaa herättävät tietysti aina tulossa olevat muutokset, kuten Kari Alholan luento korotettujen poistojen mahdollisuudesta ja mahdottomuudesta (Alhola 2023).

Erityisen ajankohtainen oli myös Tuomas Honkamäen luento kirjanpidon ja tilinpäätöksen riskikohdista. Osakeyhtiöissä varojen jako ja maksukyvyn arviointi vaatii tällä hetkellä erityistä huomiota, kun vuoden 2022 tilinpäätöksiä ollaan laatimassa 31.12.2022 päättyviltä tilikausilta. (Honkamäki 2023.)

Tietotorilla verkostoitumassa

Tietotorilla oli mukana taloushallinnon ohjelmistotoimittajia ja koulutusorganisaatioita, joiden tarjoamiin ratkaisuihin pääsi tutustumaan luentojen tauoilla ja päivän lopuksi.

[Alt-teksti: suuren kongressitilan aula täynnä ihmisiä, jotka seisovat pienten pöytien ääressä, juovat kahvia ja keskustelevat vilkkaasti keskenään.]
Kuva 1. Helsingin Messukeskuksessa pidetyn tapahtuman Tietotori toimi vilkkaana tapaamispaikkana. (Kuva: Teija Launiainen)

LAB-ammattikorkeakoulussa on opetuskäytössä Visman tuoteperheeseen kuuluva Netvisor-taloushallinnon ohjelmisto, jota käytetään esimerkiksi kirjanpidon ja palkanlaskennan opetuksessa. Ohjelmisto on selainpohjainen laajasti käytetty järjestelmä, joka ei vaadi erillistä asennusta koneille. Opiskelija oppii perusteiden ohella kirjanpidon automaation hyödyt ja saa arvokasta kokemusta sovellettavaksi työelämään. (Netvisor 2023.)

Messuilla oli mahdollisuus keskustella Tietotorilla ohjelman esittelijöiden kanssa muun muassa ohjelmiston ongelmista opetuskäytössä. Oppilaitosympäristö aiheuttaa aina haasteita, eikä kaikkia ohjelmistojen tarjoamia mahdollisuuksia voida hyödyntää.

Tili- ja veropäivien yhteydessä jaetaan KLT-tutkinnon suorittaneiden todistukset. Mukana oli tänä vuonna Saimaan ammattikorkeakoulusta laskentatoimen tradenomiksi vuonna 2017 valmistunut Annina Heiramo-Baker, joka kertoi ajatuksiaan omista opinnoistaan.

Ideoita opetukseen ja aiheita opinnäytetöihin

LAB-ammattikorkeakoulun laskentatoimen opetustarjonta on monipuolinen. Kirjanpidon, verotuksen ja palkanlaskennan opetuksessa on tärkeää päivittää vuosittain omaa osaamista ja saada samalla uusia näkökulmia opetettaviin opintojaksoihin. Luennon aiheista tehtiin myös opiskelijoille vinkkilista mahdollisiksi opinnäytetöiden aiheiksi.

Kirjoittajat

Saara Heikkonen toimii lehtorina Liiketoiminta-yksikössä LAB-ammattikorkeakoulussa ja opettaa palkanlaskentaa, kustannus- ja kannattavuuslaskentaa sekä tilinpäätöksen analysoimista.

Teija Launiainen toimii lehtorina Liiketoiminta-yksikössä LAB-ammattikorkeakoulussa opettaen kirjanpidon, tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen opintojaksoja.

Lähteet

Alhola, K. 2023. Yrityksen laite- ja konehankintojen rahoituksen kirjanpito ja verokysymykset. Esitys Tili- ja veropäivillä. 23.1.2023. Helsingin Messukeskus. Taloushallintoliitto.

Honkamäki, T. 2023. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen riskikohdat. Esitys Tili- ja veropäivillä. 23.1.2023. Helsingin Messukeskus. Taloushallintoliitto.

Netvisor. 2023. Netvisor oppilaitoksille. Taloushallinto-ohjelma opetuskäyttöön. Viitattu 16.2.2023. Saatavissa https://netvisor.fi/yrityksille/oppilaitoksille/