asiantuntijatyö

8 artikkelia

Päiväkirjamuotoisesta opinnäytetyöstä hyviä käytäntöjä työelämään

Opinnäytetyön toteutustavaksi on useampia vaihtoehtoja, ja yksi näistä on opiskelijan omaan kehittymiseen keskittyvä päiväkirjaopinnäytetyö. Päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön tavoitteena on kehittää opiskelijan tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävässä. Tavoitteesta […]